Dotacja na rozbudowę szkoły w Krosinku i inne środki zewnętrzne

fot. FB Szkoły Podstawowej w Krosinku

Na wczorajszej sesji radni otrzymali informację, że Gmina Mosina dostanie  jednak dofinansowanie na rozbudowę szkoły w Krosinku.
20 marca opublikowana została lista projektów ocenionych pozytywnie i wybranych do dofinansowania. Wniosek zgłoszony przez naszą gminę uzyskał 19 punktów i znalazł się na 35 miejscu. Ponieważ do dyspozycji była kwota 68 mln zł. dotację przyznano tylko 23 projektom.

Na szczęście dla nas Zarząd Województwa Wielkopolskiego zwiększył pulę środków do 105,9 mln zł. W ten sposób dotację uzyskają również  wnioski znajdujące się na dalszych pozycjach.

Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego

Uchwałą Nr 3998/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 marca 2017 r., uwzględniając alokację w konkursie na poziomie 68 000 000,00 zł, przyznano dofinansowanie 23. pierwszym projektom, które uzyskały co najmniej 20 punktów przyznanych przez Komisję Oceny Projektów o łącznej maksymalnej wartości 59 293 468,69 zł. Zwiększając alokację w konkursie Nr RPWP.09.03.03-IZ-00-30-001/16 z kwoty 68 000 000,00 zł do kwoty 105 878 539,58 zł, Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował o przyznaniu dofinansowania projektom, które zostały umieszczone na liście projektów nierekomendowanych do dofinansowania ze względu na niewystarczającą alokację w konkursie na pozycjach od nr 26 do nr 44.

Trwa budowa. Prowadzi ją Zakład Instalacyjno-Budowlany, Mateusz Maćkowiak,
z Lwówka, która wygrała przetarg  z ceną ofertową brutto: 4 927 786,48 zł . Ponieważ w konkursie można było uzyskać dotację do 85%, ale nie większą niż 4 mln zł.  Mosina powinna dostać 3 999 000 zł.
To znacząca kwota.

Więcej o budowie szkoły – TUTAJ

Wczoraj poinformowano nas także, że Gmina Mosina otrzymała dofinansowanie na:

  1. Modernizacja świetlicy sołeckiej w Daszewicach obejmująca termomodernizację w wysokości 45 224 zł
  2. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku na świetlicę wiejską w Borkowicach w wysokości 130 555 zł
  3. Modernizacja świetlicy sołeckiej w Mieczewie obejmująca termomodernizację wysokości 38 646 zł

LISTA

Dobre wieści przekazali również radni powiatowi – Jacek Szeszuła i Zbigniew Tomaszewski.

  1. 170 tys. na remont przepustów w miejscowości Czapury ze względu na niebezpieczeństwo wymycia i osunięcia się skarpy drogi powiatowej nr 2460P przebiegającej wzdłuż Warty ( projekt z 2016 r. ),
  2. 430 tys. zł na remont mostu w Dymaczewie Starym – z powodu złej oceny technicznej mostu, zaniżenia przy obiekcie, zły stan nawierzchni na obiekcie i odcinku między mostem a skrzyżowaniem z drogą wojewódzka nr 431, poprawa bezpieczeństwa, wymiana barier, podniesienie krawężników, naprawa powymywanych skarp,
  3. 300 tys. zł na projekt i budowę tymczasowego chodnika w Daszewicach:

4. 60 tys. zł – chodnik w Czapurach ul. Gromadzka

5.  40 tys. zł opracowanie dokumentacji dostosowania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg powiatowych 2466P i 2463P w Mosinie do obowiązujących przepisów,

6. ok. 100 tys. zł na dofinansowanie prac remontowych w kościele w Rogalinku.

 

 

 

 

 

 

0 Comments

No Comment.