Gmina Mosina nie stawia na konsultacje

Narzekamy wszyscy, że ludzie nie przychodzą na zebrania, albo że przychodzi ich niewiele i ciągle te same osoby. Mimo to unika się w naszej gminie jak ognia nowocześniejszych form konsultowania ważnych spraw.

W marcu 2016 r. zwróciłam się z wnioskiem o umieszczenie na stronie gminy interaktywnej ankiety dla mieszkańców, aby poznać ich opinię na temat funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Mosinie.
Ponad półtora roku czekałam na odpowiedź.

Brzmiała: Burmistrz rozważy umieszczenie przedmiotowych ankiet na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

Burmistrz rozważa tę kwestię do dziś.

Zebrania dot. opiniowania projektów uchwał w spr. sprzedaży alkoholu – stan na 19.2018 r.

Mamy kolejny temat wymagający konsultacji. Rada musi podjąć uchwały dot. sprzedaży alkoholu. Trzeba zdecydować czy ograniczyć ilość wydawanych zezwoleń, ograniczyć czas sprzedaży alkoholu, czy zwiększyć odległość punktów sprzedaży od szkół, przedszkoli, itp. placówek.

 W tym celu we wszystkich sołectwach i osiedlach zostaną przeprowadzone zebrania. Do tej pory jest to jedyna zaplanowana forma konsultacji, a przecież to doskonała okazja do zebrania opinii tysięcy osób, okazja do dyskusji na ten temat.

 

 

Zakończyły się konsultacje w tej sprawie w gminie Komorniki.
We wszystkich zebraniach wiejskich wzięło udział 153 mieszkańców.
W ankiecie internetowej wzięły udział 1122 osoby.

 

 

 

Opracowaną przeze mnie ankietę w ciągu 2 dni wypełniło 65 osób. Poniżej odpowiedzi jednej z nich:

Alkohol w gminie Mosina

Data rozpoczęcia: 07:57 15/05/2018
Czas wypełniania: 1 minuta

1) Płeć?

☑ Kobieta,
☐ Mężczyzna.

2) Ile masz lat?

☐ 14 – 19
☑ 20 – 29
☐ 30 – 39
☐ 40 – 50
☐ powyżej 50 lat

3) Czy jesteś za wprowadzeniem zakazu sprzedaży alkoholu w nocy?

☑ Tak, od 22.00 do 6.00,
☐ Tak, od 23.00 do 6.00,
☐ Tak, od 24.00 do 6.00,
☐ Nie jestem za wprowadzeniem zakazu,
☐ Nie mam zdania.

4) W gminie Mosina punktów sprzedaży alkoholu jest :

☑ Za dużo,
☐ Za mało,
☐ Wystarczająca ilość,
☐ Nie mam zdania.

5) Gmina Mosina powinna ilość zezwoleń na sprzedaż alkoholu:

☐ zmniejszyć,
☐ zwiększyć,
☑ utrzymać na obecnym poziomie
☐ nie mam zdania.

6) Czy na imprezach typu Dni Mosiny, dożynki, festyny powinien być sprzedawany alkohol?

☑ Tak
☐ Nie
☐ Nie mam zdania.

7) Czy należy wprowadzić odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym?

☑ Tak, w wyznaczonym miejscu,
☐ Nie,
☐ Nie mam zdania.

4 Comments
Małgorzata Kaptur 25/06/2018
| |

Frekwencja mieszkańców na zebraniach wiejskich i osiedlowych w sprawie wyrażenia opinii o sprzedaży alkoholu w gminie Mosina jest niewielka.
Czapury – 6, Daszewice – 9, Wiórek – 7 osób, Sasinowo – 12, Osiedle nr 3 “przy Strzelnicy” – 4. Na zebranie na Osiedlu nr 2 “Czarnokurz” – przyszło aż 30 mieszkańców.

Ankietę w Internecie wypełniło 111 osób. Jeżeli nie wyraziłeś/aś opinii, możesz to jeszcze zrobić – https://www.interankiety.pl/i/BadAd1rW

Wyniki na ten moment są następujące:
https://www.interankiety.pl/interwyniki/BadAd1rW

karp 20/06/2018
| |

Tak mi brakuje poprawiania błędów przez Burmistrza Rysia. Przez to też się opuściłem z ortografii.

Gość 19/06/2018
| |

“Opracowaną przez mnie ankietę…”
Narzekamy wszyscy, że dzieci mają problemy z poprawnym budowaniem zdań i poprawnym używaniem słów, ale gdzie i od kogo mieli się tego nauczyć?