Gimnazjaliści z Rogalinka w czołówce gimnazjów w powiecie poznańskim

W tym roku w gminie Mosina egzamin gimnazjalny zdawało 268 uczniów. Najlepiej zdali egzamin uczniowie z gimnazjum w Rogalinku. Uczniowie tej szkoły uzyskali z wszystkich przedmiotów:  historii, j. polskiego, przedmiotów przyrodniczych, matematyki i angielskiego (poziom podstawowy) wyższą średnią niż średnia gminy, powiatu, województwa wielkopolskiego i kraju.

  • historiaRogalinek – 8 miejsce w powiecie (na 49 gimnazjów),
  • j.polski – Rogalin – 13 miejsce w powiecie,
  • przedmioty przyrodnicze – Rogalinek – 9 miejsce w powiecie,
  • matematyka – Rogalin – 4 miejsce w powiecie, Rogalinek – 6 miejsce w powiecie (lepiej niż w Puszczykowie)
  • język angielskiRogalinek – 10 miejsce w powiecie.

Warto dodać, że w ubiegłym roku gimnazjaliści z Gimnazjum w Rogalinku byli najlepsi w gminie ze wszystkich przedmiotów, również dwa lata temu ich wyniki były imponujące.

jaszczak

Gratulujemy absolwentom Gimnazjum w Rogalinku, Nauczycielom oraz Dyrektorowi Szkoły pani Katarzynie Jaszczak.
Pani Katarzyna pełniła funkcję dyrektora szkoły przez 2 kadencje, najpierw kierowała Szkołą Podstawową, a od powstania w 2011 r. Zespołem Szkół.
W tym czasie  szkoła uzyskiwała świetne wyniki w nauce i odnosiła wiele sukcesów. Mimo to w czasie tegorocznego konkursu na stanowisko dyrektora pani Jaszczak nie uzyskała akceptacji komisji konkursowej i od 1 września Zespół Szkół w Rogalinku będzie pracował pod kierownictwem nowego dyrektora.
Pani Katarzyno, gratuluję Pani sukcesów i życzę wszystkiego najlepszego.

Gratulujemy także tegorocznym absolwentom Gimnazjum w Rogalinie, a także wszystkim uczniom, którzy uzyskali bardzo dobre i dobre wyniki.
Wszystkim, niezależnie od wyniku, życzymy udanych wakacji.

egz. gimn. 2016

0 Comments

No Comment.