Gimnazjaliści wypadli słabo na tle powiatu

Jaki jest poziom mosińskiej edukacji? Odpowiedź na to pytanie w jakimś stopniu dają wyniki egzaminu gimnazjalnego. Średni wynik procentowy naszej gminy z wszystkich egzaminów jest wyższy niż średni wynik w województwie wielkopolskim i w kraju (wyjątek – język polski – nasi gimnazjaliści napisali gorzej niż ogół  uczniów w kraju). Gdyby na tym poprzestać można by pokusić się o stwierdzenie, że nie jest źle. Jednak dla mnie najważniejszy jest wynik powiatu, gdyż w szkołach ponadgimnazjalnych, na studiach a potem na rynku pracy nasza młodzież musi przede wszystkim konkurować z rówieśnikami z okołopoznańskich gmin. Za wyjątkiem języka niemieckiego średni wynik z wszystkich przedmiotów w naszej gminie jest niższy niż w powiecie.

tabela gimn. 2016

Zdecydowanie wyższe wyniki niż nasza młodzież uzyskali gimnazjaliści z Suchego Lasu, Puszczykowa, Lubonia,  Swarzędza, Tarnowa Podgórnego, Kleszczewa i Rokietnicy.

egzamin gimn. 2016

Porównując wyniki z rokiem 2015 można stwierdzić, że wyniki są na podobnym poziomie. W ubiegłym roku najwyżej oceniona została wiedza historyczna naszych uczniów. W tym roku najlepiej gimnazjaliści zaprezentowali się z przedmiotów przyrodniczych.

gimn. 2015

Jakie są wynik poszczególnych szkół jeszcze nie wiadomo.

2 Comments
AW 27/06/2016
| |

Mamy wspaniałą młodzież i świetnych nauczycieli, ale jest też duża grupa uczniów, którym na niczym nie zależy, brak im motywacji i wsparcia ze strony rodziców. Wynik jest wypadkową wielu czynników. Życzę wszystkim nauczycielom i uczniom fantastycznch wakacji.

mosiniak 24/06/2016
| |

Zakładając,że mamy tych samych nauczycieli, tę sama podstawę programową………mamy wyniki słabsze, bo młodzież jest ………..Tak patrząc na poprzednie lata nigdy nie dogonimy, choćby Puszczykowa.
Przyczyna zatem nie tkwi w obudowie ale w materiale, który ma coraz więcej dysssssssss