Gimnazjaliści – lepiej niż w kraju i województwie, ale słabiej niż w powiecie i Poznaniu

W tym roku gimnazjaliści   zdawali egzaminy przedostatni raz. Za rok będzie ostatni egzamin gimnazjalny i pierwszy egzamin ósmoklasisty. Zawsze było wielu zwolenników i jeszcze więcej przeciwników takiego sprawdzania wiedzy. Ja zaliczam się do tej pierwszej grupy. Uważam, że warto wiedzieć, jak wypadają nasi absolwenci w stosunku do kolegów z innych gmin powiatu poznańskiego i do rówieśników z samego miasta Poznań. To z nimi przez całe dorosłe życie będą musieli  współpracować, z nimi konkurować na rynku pracy.
Reguła w wynikach egzaminów jest taka: im większa miejscowość tym wyższe wyniki. Poznań ma wyniki zdecydowanie wyższe niż powiat, ale powiat z kolei uzyskuje lepsze rezultaty niż całe województwo wielkopolskie.
Od tej reguły są wyjątki. W ostatnich latach Gimnazjum w Rogalinku uzyskiwało rewelacyjne wyniki. W tym roku nie znamy jeszcze wyników poszczególnych szkół z terenu gminy.

Wyniki uczniów klas III gminnych gimnazjów są za wyjątkiem języka angielskiego wyższe od  średnich wyników w kraju i wyższe w każdym przedmiocie niż średnie wyniki w województwie.

Zawsze porównuję  wyniki naszych gimnazjów do gimnazjów w powiecie. To porównanie w tym roku nie napawa optymizmem. Ubiegłoroczne wyniki były zdecydowanie lepsze – świetne piąte miejsce z historii i wos. oraz z przedmiotów przyrodniczych, dobre z j. angielskiego, matematyki i j. polskiego.
W tym roku nasi gimnazjaliści wypadli gorzej. Szczególnie widoczny jest spadek z historii.
Cieszyć mogą natomiast wyniki z matematyki i przedmiotów przyrodniczych.

0 Comments

No Comment.