Fundusz sołecki się opłaca

W gminie Mosina od 2010 r. sołectwa otrzymują środki, o których przeznaczeniu decyduje Zebranie Wiejskie. Uchwała jest przekazywana następnie Burmistrzowi, który ujmuje zadania w budżecie.
Warto wiedzieć, że wielkość funduszu przypadająca na sołectwo zależy od liczby mieszkańców i wysokości budżetu gminy.
Baranówko – najmniejsze sołectwo w gminie ma do dyspozycji w 2016 r.  kwotę 7 088,48 zł. Przeznacza ją na zakup i rekonstrukcję balustrad nad kanałem.
Największe sołectwo Krosno kwotę 25 047,63 zł wykorzysta na doposażenie i bieżące utrzymanie świetlicy, konserwację placu zabaw przy ul. Leśnej i integrację mieszkańców.
Taką samą kwotą jak Krosno dysponują jeszcze sołectwa: Czapury, Daszewice, Pecna i Rogalinek.

W Czapurach zostanie wyłożona płytami ul. Kręta od nr 25 do skrzyżowania z ul. Dolną.
W Daszewicach planuje się utwardzić teren i wykonać ogrodzenie przy obelisku ku czci dwóch rozstrzelanych na rynku w Kórniku mieszkańców wsi, planuje się wykonanie systemu nawadniającego boisko środowiskowe oraz zbudowanie wiaty na placu przy świetlicy.
W Pecnej fundusz sołecki w 2016 r. przeznaczono na zagospodarowanie działek gminnych na miejsce rekreacji.
W Rogalinku za 15 tys. powstanie siłownia zewnętrzna, zaplanowane jest też wyłożenie kostką brukową zjazdu z drogi gminnej, część funduszu będzie także przeznaczona na integrację.

W 2015 r. fundusz sołecki stanowiła kwota 364 390, 58 zł. Wykonano wydatki w wysokości 344 208 zł.

Gmina otrzymuje co roku z Ministerstwa Finansów  zwrot  części kwot przeznaczonych na fundusz sołecki.

tabela-f-solecki

źródło:UM w Mosinie – kwiecień 2016 r.

Jak wynika z tabeli w ciągu 6 lat do budżetu gminy  Mosina wróciło 610 846  zł.
W pierwszych trzech latach funkcjonowania funduszu sołeckiego sołectwa przeznaczały większość środków na wydatki majątkowe. W 2015 r.  niemal 3 razy więcej niż na inwestycje przeznaczono na wydatki bieżące.

Mimo, iż wydzielanie z budżetu gminy części środków do dyspozycji sołectw jest korzystne, dla mieszkańców, gdyż mogą decydować o przeznaczeniu środków i  dla gminy, ponieważ część środków wraca do budżetu w kolejnym roku, nie wszystkie gminy takie ustawowe możliwości wykorzystują.

W 2015 r. tylko 9 gmin powiatu poznańskiego wyodrębniło fundusz sołecki (Buk, Kleszczewo, Kostrzyn, Kórnik, Murowana Goślina, Rokietnica, Swarzędz i Mosina).

W ubiegłym roku nie było funduszu sołeckiego w Komornikach, Stęszewie, Dopiewie,  Suchym Lesie, Tarnowie Podgórnym, Czerwonaku i Pobiedziskach. Co ciekawe Suchy Las wyodrębnił kilka lat temu fundusz sołecki, ale później z niego zrezygnował

Dokumenty Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu związane z funduszem sołeckim

Wybrane pytania dotyczące funduszu sołeckiego

  1. Czy z funduszu sołeckiego można organizować wycieczki krajoznawcze?
  2. Wykup domeny internetowej z funduszu sołeckiego?
  3. Remont kapliczki wpisanej do gminnego rejestru zabytków?
  4. Integracja mieszkańców z funduszu sołeckiego?
  5. Zakup kajaków
  6. Komputer dla sołtysa
  7. Pieniądze dla KGW
  8. Czy wójt może nie zrealizować funduszu?
  9. Co powinna zrobić komisja rewizyjna?

0 Comments

No Comment.