Feniks dla profesora Jacka Strzeleckiego

salon
W kolejnym spotkaniu Salonu Poetyckiego o twórczości profesora dr. hab. Jacka Strzeleckiego opowiedział Dariusz Tomasz Lebioda Prezes Bydgosko-Toruńskiego Oddziału Związku Literatów Polskich. Wręczył także profesorowi Nagrodę Ekspresjonistyczną im. Tadeusza Micińskiego Feniks. Przyznanie tej Nagrody zbiega się z nadaniem Jackowi Strzeleckiemu tytułu profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu.
Spotkanie jak zwykle prowadziła Kalina Izabella Zioła. Okazało się, że profesor nie tylko maluje i rysuje, ale także świetnie pisze. Poetka odczytała kilka wierszy i fragmenty prozy profesora.