Dzień Samorządu Terytorialnego

Samorządowcy – to  przede wszystkim osoby wybrane w wyborach, czyli radni, a także tzw. samorząd pomocniczy – sołtys i rady sołeckie, zarządy osiedli.

Samorządowiec to również pracownik samorządowy. Ustawa rozróżnia ich trzy „rodzaje”:

  • pochodzących z wyboru – burmistrz,
  • powoływanych – zastępca burmistrza, skarbnik,
  • pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, czyli urzędników oraz pracowników gminnych jednostek budżetowych.

Wszyscy mieszkańcy gminy stanowią wspólnotę samorządową, a więc dziś jest tak naprawdę święto nas wszystkich.

Dzień 27 maja uchwalony został przez Sejm RP w 2000 roku DNIEM SAMORZĄDOWCA. Ta historyczna data wiąże się z wejściem w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym i jednocześnie pierwszymi wyborami do samorządu terytorialnego. Od 2007 roku polscy samorządowcy mają także swoją oficjalną patronkę, którą została św. Kinga.


Z okazji Święta Samorządu Terytorialnego wszystkim osobom, które współtworzyły i współtworzą samorząd Gminy Mosina, które pracowały i pracują na rzecz naszej lokalnej społeczności
składam najserdeczniejsze życzenia zdrowia,wszelkiej pomyślności w życiu rodzinnym oraz satysfakcji  z pracy na rzecz naszej gminy.

Małgorzata Kaptur
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie


Zachęcam przy okazji święta do obejrzenia prezentacji Marka Wójcika Podsekretarza Stanu Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

CZYNNIKI

radni

0 Comments

No Comment.