Straż Miejska w Mosinie w 2015 r.

Straż Miejska w Mosinie istnieje już 25 lat.
Początkowo liczyła 4 strażników. Obecnie w Straży pracuje 9 strażników i 1 osoba do obsługi monitoringu. 3 osoby mają wykształcenie wyższe, pozostałe średnie.
Straż ma na swoim wyposażeniu 9 pałek i 9 kajdanek, 3 samochody, 1 skuter i 4 rowery.

W 2015 roku Straż Miejska odnotowała 1 520 wykroczeń (udzielono 1111 pouczeń i wystawiono 350 mandatów na łączną kwotę 54 130 zł).
Skierowano 8 wniosków do sądu, 51 spraw przekazano innym organom lub instytucjom.

Wykroczenia przeciwko:

 • porządkowi i spokojowi publicznemu – 10,
 • bezpieczeństwu osób i mienia – 87,
 • bezpieczeństwu i porządkowi – 320,
 • interesom konsumentów – 12,
 • mieniu – 2,
 • obyczajności publicznej – 12,
 • urządzeniom użytku publicznego – 23,
 • ujawnione przez urządzenia rejestrujące – 223.

Wykroczenia inne:

 • 10 – szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe,
 • 17  – ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 • 600 – ustawa o utrzymaniu czystości i porządku,
 • 92 – ustawa o ochronie zwierząt,
 • 21 – ustawa o odpadach,
 • 14 – ustawa Prawo ochrony środowiska,
 • 4 – o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,
 • 64 – miejscowe przepisy porządkowe.

Straż przeprowadziła 69 wspólnych patroli (strażnik i policjant) w godz. 18.00 – 02.00 ujawniając sprawców przestępstw i osoby zakłócające spokój i porządek publiczny.

SM 2
Sprawozdania Straży Miejskiej w Mosinie za rok 2015

Poniżej informacja o czasie pracy ze strony Straży Miejskiej

SM 1

 

2 Comments
mosin 07/02/2016
| |

Po przeczytaniu artykułu o strażnikach z Z. Góry nie widzę związku z Mosińską formacją. A tak na marginesie każda profesja ma swoje czarne owce co nie oznacza, że zaraz należy ją likwidować. Policjanci “biorą”, lekarze też i popełniają błędy a księża bywają pedofilami, a świat się kręci dalej.