Dyskusja publiczna nad projektem mpzp – rejon ul. Gałczyńskiego

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 7 marca 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Mosinie o godzinie 15.00 w sali 110.

Od 24 lutego do 18 marca trwa ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy Gałczyńskiego i Leśmiana w Mosinie, usytuowanych pomiędzy ulicą Sowiniecką, ulicą Gałczyńskiego, ulicą Leśmiana wraz z tymi ulicami, bocznicą kolejową od linii E – 59 Wrocław – Poznań oraz torami linii kolejowej E – 59 Wrocław – Poznań wraz z prognozą oddziaływania na środowisko  w pokoju 119, w godzinach pracy Urzędu.

Dla tego terenu istnieje plan miejscowy, który został uchwalony w październiku 2006 r.
Rysunek tego planu pozwoli na zaobserwowanie i ocenę wprowadzonych zmian.

mpzp Gałczyńskiego

Projekt planu miejscowego
Projekt rysunku planu
Prognoza oddziaływania projektu planu na środowisko

0 Comments

No Comment.