Dwóch komendantów straży miejskiej

Nowy komendant Jarosław Dobicki obejmuje dowództwo nad Strażą Miejską w Mosinie, ale  jego poprzednik nie żegna się z pracą w tej formacji. Jak poinformował radnych na ostatniej sesji burmistrz dotychczasowy komendant SM Andrzej Woźniak zostaje w straży. Radni byli zaskoczeni tą informacją.

Burmistrz Gminy Mosina Jerzy Ryś:
Jeśli chodzi o pana komendanta, to tak, kończy pracę, za moment będzie przekazanie obowiązków pomiędzy komendantami. Koniec pracy następuje z ostatnim dniem marca. Od kwietnia już urzęduje nowy komendant, a obecny, ponieważ zajmował się monitoringiem, będzie przez rok, do końca grudnia 2018 r. pracował przy tym monitoringu, przekazując też między innymi informacje dotyczącą rozwoju monitoringu. Zawsze to musi być tak, że jakiś bufor musimy założyć, tak to będzie wyglądało. Już nie jako komendant, ale pracownik monitoringu.

Radna Małgorzata Kaptur: Czy osoba zajmująca się do tej pory monitoringiem zostanie zwolniona?

Burmistrz Gminy Mosina Jerzy Ryś:
Nie zostanie zwolniona, bo to są dwa różne zadania. Jedno zadanie to jest sam monitoring jako taki, śledzenie na monitorach, czyli ta służba przed monitorami, a drugie, to jest kwestia dbałości o system monitoringu, który posiadamy, również jego rozwój, na bazie tych zasobów, które posiadamy.

Radna Małgorzata Kaptur:  Czy  komendant Woźniak posiada taką wiedzę i umiejętności?

Burmistrz Jerzy Ryś:
Posiada takie umiejętności i tą wiedzę posiada w wystarczającym stopniu. Dokonywał wyboru i zakupu sprzętu do monitoringu, tutaj nie mamy żadnych wątpliwości, że tak jest. Nowy komendant przygotuje sobie nowy zespół ludzi, którzy będą wykonywali poszczególne zadania. Przypuszczam, że również będzie to dotyczyło samego monitoringu, natomiast system monitoringu musi zostać prawidłowo przekazany, te wszystkie zadania, które tam są i jednocześnie chcemy, żeby osoba, która to potrafi robić również przez pewien czas, jednego roku, to zadanie wykonywała.

Radny Arkadiusz Cebulski:
Trochę mnie „zatkało”, a rzadko mi się to zdarza. Rozumiem, że to pomniejszy ilość etatów, które mamy w straży miejskiej? Bo komendant nie będzie pracownikiem straży miejskiej, który będzie mógł powiększać ilość interwencji, ponieważ będzie zajmował się stricte monitoringiem, gdzie tam już jedna osoba jest od monitoringu.

Burmistrz Jerzy Ryś powiedział, że radny nie zrozumiał jego wypowiedzi.
To nie chodzi o bycie pracownikiem monitoringu na bieżąco i śledzenia tego, co się dzieje na monitoringu, ale przede wszystkim dbałość o cały system, utrzymanie tego systemu w gotowości i jednocześnie dokonywanie bieżącego usprawniania tego systemu na bazie tych zasobów, które posiadamy.

Radny Arkadiusz Cebulski:
Ja to rozumiem, ale budzi to mój niepokój, że przychodzi nowy komendant, a stary jest na etacie z pracownikami, którzy byli. Jeżeli burmistrz sądzi, że to wprowadzi w tej firmie ład i porządek, to oddam burmistrzowi honor za rok, jeżeli będziemy, pewnie już nie będziemy radnymi, ale oddam burmistrzowi publicznie honor, bo nie sądzę, żeby w tej firmie nastał ład i porządek, skoro będzie stary komendant, nowy komendant i ja już widzę te „cuda”…

Radna Wiesława Mania:
Jako przewodnicząca komisji budżetu pytam, czy mamy środki finansowe zabezpieczone w budżecie na wzrost wynagrodzeń w straży miejskiej i czy był ogłoszony nabór na stanowisko?

Burmistrz Jerzy Ryś:
Nie zawsze musi to być ogłoszony nabór, może to być przesunięcie międzystanowiskowe, nie ma takiego wymogu. Jeśli chodzi o środki to jak radni wiedzą, cały czas stan liczebny tej formacji się zmniejsza, w związku z czym te środki nie są zwiększane, z tego właśnie prostego powodu.

Radna Maria Witkowska zapytała, kto dotychczas zajmował się tym monitoringiem w tej kwestii, którą teraz przejmie były pan komendant.

Burmistrz Jerzy Ryś
Tym monitoringiem zajmował się pan Bartosz Dmochowski. Z uwagi na to, że nie jest w stanie już się tymi sprawami dodatkowo zajmować, z uwagi na wielość zadań, jakie ma w związku z utrzymaniem całej sieci komputerowej i sprzętu komputerowego, a oprócz tego zajmuje się innymi zadaniami chociażby przygotowaniem do wyborów. Jest to człowiek orkiestra, który bardzo wiele zadań wykonuje i sam wnioskował o to już dawno.
Zresztą pan komendant już od dłuższego czasu tę sprawę monitoringu prowadzi i to skutecznie. Na wniosek pana Dmochowskiego, który nie dawał już sobie rady, musiał zrezygnować z tego.

Prowadząca obrady Małgorzata Kaptur:
Jestem “pod wrażeniem”, bo nie znałam pana komendanta od tej strony, jako znawcy zaawansowanej techniki i to jest dla mnie odkrycie numer jeden dzisiejszego dnia. Życzę, żeby udało nam się unowocześnić, rozwinąć monitoring, ale z tego, co wiem, to na razie monitoring funkcjonował tak, że połowa kamer była nieczynna. Tak więc gospodarstwo, które dostaje pan komendant za duże nie jest…

Burmistrz Jerzy Ryś:
Dzięki panu komendantowi ilość tych kamer, które były nieczynne zmalała. Zostały one naprawione i mamy stały, bieżący kontakt z firmą, która te zadania wykonuje.

Małgorzata Kaptur:
Jak rozumiem, pan komendant będzie tylko dzwonił do firm, które będą naprawiały. Myślałam, że sam będzie naprawiał…

Burmistrz Jerzy Ryś
Pan komendant wykonuje wiele innych zadań. Radni nie znają umiejętności, czy kwalifikacji różnych pracowników w urzędzie, podobnie kwalifikacji burmistrza pewnie nie znają. Burmistrz mógłby równie dobrze usprzętowić cały urząd, mógłby prowadzić całą gospodarkę IT, ale równie dobrze burmistrz mógłby się zajmować nowoczesnymi materiałami, w tym z zakresu nanotechnologii. Radni w ogóle tych spraw nie znają, bo się nie interesują tym kto pracuje i jakie ma umiejętności, to jest standard. Natomiast burmistrz często słyszy, że radni są w stanie robić wszystko za innych.

24 Comments
Małgorzata Kaptur 11/04/2018
| |

Burmistrz ogłosił nabór na 3 strażników Straży Miejskiej w Mosinie, co łączy się ze zwiększeniem wydatków. Takiego zwiększenia Rada nie uchwaliła, co więcej burmistrz nie zwrócił się jeszcze z takim wnioskiem do Rady.
W projekcie przedłożonym w związku z jutrzejszą sesją brak takiej pozycji.
https://esesja.pl/zalaczniki/18850/projekt-uchwaly-w-sprawie-zmiany-uchwaly-budzetowej-na-rok-2018_192937.pdf
Jednym z kryteriów przydatności jest sprawność pod względem fizycznym i psychicznym. Godziny pracy Straży Miejskiej w Mosinie: poniedziałek -piątek 7:00 – 22.00, sobota 9:00-17:00.
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/praca/2018/ogloszenie_o_naborze_-_straznik_strazy_miejskiej.pdf.

rebus 08/04/2018
| |

Radny Cebulski ma rację. Jeden etat w straży zablokowany. Ciepła posadka dla byłego z naszych podatków i już od początku mocne ograniczenie nowego.ja bym się wcale nie zdziwił, gdyby nowy poszedł w diabły. W tych warunkach cudów nie zdziała.

PanNap 04/04/2018
| |

Wszystkie Ryski to fajne chłopaki 🙂
O ile mnie jednak pamięć nie myli to według Koalicji Samorządowej był jedyny nieoceniony kandydat na burmistrza z przymiotami godnymi lidera . Jeśli przymioty tych , którzy lobbowali Rysia są podobne , to spocznijmy na dnie żwirowni .
Na marginesie ; Skądinąd wiadomo ze komendant Woźniak udaje się na emeryturę – to jak to w końcu jest ?

karp 04/04/2018
| |

Macie 2 spółki śmieciowe i 2 prezesów. W tej sytuacji podwojony komendant to kontynuacja trendu. Straż musi byc liczna, bo WPN atakuje.System monitoringu wzdłuż granicy parku rozwinięty byc musi. To chroni żwirownię przed agresją dyrekcji parku.
Poważnie to chyba was trochę przeceniałem i myślałem, że macie wyższe standardy.
Nawet przeznaczenie działek macie podwójne, bo jedna nieruchomośc może byc pod budownictwo i żwirownię. W tej sytuacji trochę dziwi pojedyńcze Studium.

karp 04/04/2018
| |

Mosina się zbroi, co przyjmuję z lekkim niepokojem. Trzeba namówic Burmistrz Machalską, by wzmocniła Luboń. Jako najważniejszą dla obronności Mosiny działkę,
postrzegam tę żwirową w Krosinku. Sądząc po ilości wyroków i zaangażowaniu
władz,to takie mosińskie Westerplatte.

Rafał 03/04/2018
| |

Nowy komendant przygotuje sobie nowy zespół ludzi, którzy będą wykonywali poszczególne zadania.
Czy na sesji była mowa o nowych etatach dla strażników. Jakie pole manewru będzie miał nowy szef SM?

Makary 03/04/2018
| |

Pani Przewodnicząca proszę niech Pani sprostuje, że to spóźniony żart na 1 kwietnia !!!