Drogi wewnętrzne i publiczne w planach miejscowych

W naszej gminie jest wiele dróg wewnętrznych, ale gmina nie ma obowiązku ich wykupu. Gmina jest zobligowana natomiast do wykupu dróg publicznych ujętych w planach miejscowych, których terenie gminy obowiązuje 114 MPZP.

W budżecie  naszej gminy co roku są zarezerwowane środki na wykup gruntów.
W pierwszej kolejności są przeznaczane na nabywanie działek drogowych w związku z prowadzonymi inwestycjami.

wykup gruntów
Pytałam w listopadzie 2015 r. o  drogi wewnętrzne na osiedlach budowanych przez deweloperów, o to, czy gmina ma plan wykupu dróg publicznych wytyczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, o  drogi ujęte w planach zagospodarowania przestrzennego wykupione przez gminę  w 3 ostatnich latach.
Odpowiedź Burmistrza.

Pytałam także o ceny zakupu gruntu pod drogi publiczne.
Odpowiedź Burmistrza

Problem ten interesował również w poprzedniej kadencji radną Małgorzatę Twardowską. Złożyła wniosek o sporządzenie planu wykupu gruntów.
Odpowiedź Burmistrza

Drogi publiczne i wewnętrzne

7 Comments
RAFAŁ 19/02/2016
| |

Mieszkańcy nowego osiedla w Czapurach kiedy kupowali mieszkanie wiedzieli, że drogi są prywatne,tak samo jak wiedzieli, że szambo będzie obok szamba. Wiedzieli, że drogi są wąskie i brakuje miejsc postojowych. To jest niewygodne, ale przekłada się na cenę, która jest tam wyjątkowo korzystna. Brak wyobraźni na etapie zakupu, a teraz by się chciało, żeby gmina rzuciła na stół kilka milionów.

problem 19/02/2016
| |

Jestem mieszkańcem osiedla Leśnego w Czapurach i dla mnie ważna jest sprawa oświetlenia. To, że na osiedlu deweloper wyłącza światło powoduje, że tracimy poczucie bezpieczeństwa, bo drogi są pełne zakrętów. Kto będzie odpowiadał jak dojdzie do wypadku? Rozumiem, że gmina nie może płacić a prąd, jak to są drogi prywatne, ale niech przejmie te drogi i po problemie. Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o kasę. Pies jak rozumiem jest pogrzebany w tym, że gmina pewno za darmo, to znaczy za złotówkę wzięła by te drogi, ale z tego co mówił burmistrz wynika, że deweloper chce te drogi sprzedać i to pewno za grube miliony, a gminy na to nie stać. Gmina powinna wynegocjować takie warunki, żeby wszyscy byli zadowoleni, a nie tylko FH. Burmistrz z powodu kasy będzie opóźniał uregulowanie tych spraw, a my będziemy zaskakiwani egipskimi ciemnościami co jakiś czas. Jak bym mieszkał na Poziomkowej, czy Jeżynowej, to bym się jeszcze zastanawiał i może płacił za oświetlenie, bo to nie są drogi przelotowe, ale ja mieszkam na Jagodowej i to jest droga dojazdowa do 400 mieszkań. Jaka to droga wewnętrzna jak cały ruch jest pod moim domem. Takie drogi powinny być gminne i gmina powinna ponosić koszty oświetlenia.
https://www.youtube.com/watch?v=7eYIAsUULNU, https://www.youtube.com/watch?v=aqknKj83qlM

Rak 16/02/2016
| |

Gmina wykupi drogi wewnętrzne na Osiedlu Leśnym w Czapurach. https://www.youtube.com/watch?v=7eYIAsUULNU.
Ile to będzie kosztować? Czy wykup bedzie tylko dotyczył tej miejscowości, czy innych także?