Urzędowa droga przez mękę

Mieszkańcy czekali 3 lata na załatwienie prostej sprawy.
Są właścicielami domu jednorodzinnego dwukondygnacyjnego wolno stojącego w Mosinie. Mieli zamiar wybudować nowe ogrodzenie i zadaszenie nad wejściem do budynku, ale sprawa utknęła w Urzędzie Miejskim w Mosinie.

28 lutego 2017 r. złożyli wniosek o wydanie warunków zabudowy.
Półtora roku później Burmistrz odmówił wydania warunków.
Po uchyleniu tej decyzji przez SKO 24 grudnia 2018 r., Burmistrz kolejnej decyzji nie wydał, dlatego wnioskodawcy 15 października 2019 r. złożyli do SKO zażalenie – poniżej.
Mimo wyznaczonego w Postanowieniu SKO terminu załatwienia sprawy na dzień 15 grudnia 2019 r. wnioskodawcy decyzję otrzymali dopiero w styczniu 2020 r.

Burmistrz nie poinformował ani wnioskodawców, ani radnych, którzy otrzymali Zażalenie do wiadomości, o przyczynach i osobach winnych niezałatwienia sprawy i o podjęciu środków zapobiegawczych by w przyszłości nie dochodziło do naruszenia terminów załatwienia sprawy, do czego SKO zobowiązało Burmistrza Gminy Mosina.

43 Comments
Cenzor 01/02/2020
| |

karp@ – ale masz wymagania. Opowiadał mi pewien radny jak to za czasów Zofii S. jeden z radnych dostał polecenie zabrania głosu poprzez odczytanie przygotowanego na kartce tekstu aby Broń Boże nie pomylił się.

Cenzor 01/02/2020
| |

Jan Marciniak@ – Panie Janie, do Pana propozycji dodałbym, jeszcze zakaz bycia radnym przez wszystkich będących na garnuszku samorządowym ( nauczyciele, inkasenci na targowisku itd…) oraz sołtysów i przewodniczących osiedli. Chyba nie tak w 1990 roku wyobrażaliśmy sobie samorząd.W samorządzie potrzebna jest rewolucja kadrowa bo ten dzisiejszy to istna kloaka.

Małgorzata Kaptur 01/02/2020
| |

Nie rzucę kamieniem w nowego kierownika planowania przestrzennego tylko dlatego, że ma działalność gospodarczą, choć wolałabym, by wszyscy zatrudniani na istotnych stanowiskach skupili się na pracy na rzecz gminy.
Póki co nie jest mi wiadomo, by był nieuczciwy, czy nie wykonywał pracy z zaanagażowaniem.
Przy ocenie każdego kierownika trzeba wziąć jednak pod uwagę rolę zastępcy burmistrza, czy samego burmistrza, który daje pewne wytyczne, czy wręcz stawia określone warunki i żądania.
Odpowiedzialność za planowanie przestrzenne nie spoczywa tylko na kierowniku.
Kilka lat temu powiedziałam jednej z urzędniczek, że jej współczuję i cieszę się, że jestem radną, bo radny może zawsze powiedzieć, co myśli, a urzędnik musi pudrować, kluczyć, przemilczać i ukrywać niewygodne sprawy i robić dobrą minę do złej gry, by nie narazić się burmistrzowi.
W przypadku kierownika zwolnionego w trybie dyscyplinarnym konflikt interesów był ewidentny
http://czasmosiny.e-samorzadowiec.pl/tresc2/wyswietl/4878/trudno-o-obiektywizm-kiedy-wspolpraca-z-deweloperem-przynosi-korzysci
https://gloswielkopolski.pl/mosina-urzednik-zwolniony-za-wspolprace-z-family-house-chce-wrocic/ar/3499613

karp 31/01/2020
| |

68.31 Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
71.11.Z Działalność w zakresie architektury
Podklasa ta obejmuje opracowywanie projektów architektonicznych orazdoradztwo w zakresie architektury związane z:
projektowaniem budowlanym, projektowaniem urbanistycznym i architektonicznym kształtowaniem krajobrazu.
82.30 Działalność związana z organizacją targów, wystaw i
Zdaje się, że urzędnicy muszą składać pracodawcom oświadczenia. Widocznie burmistrz uznał, że to jest cacy i nie koliduje. Ciekawe czy pan Pyza już nawiązał współpracę, bo sam sobie wz-ek nie będzie przecież wystawiał.

MP 31/01/2020
| |

No cóż, nie od dzisiaj wiadomym jest, że burmistrz Mieloch rękawów w pracy sobie nie wyrywał i wszystko wskazuje na to, że nic w tej materii się nie zmieniło. Co prawda dzisiaj urzędnicy biegają w pokłonie do burmistrza Tomasza prosząc o łaskawe złożenie podpisu, gdyż trudno przypuszczać by ten specjalista od rynku leków tak szybko przyswoił sobie wiedzę z zakresu planowania przestrzennego i budownictwa. Jest jak jest, ale włosy jeża się na głowie kiedy na stronie CEIDG widać takie oto wpisy:
https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/EntryChangeHistory.aspx?Id=3e59f735-eb52-4e34-8fb2-5ded0fd44d99&archival
Po przebrnięciu przez CAPTCHA strony dowiadujemy się, że osoba będąca kierownikiem referatu, który wciąż ma problemy nie tylko z wystawianiem na czas WZ-tek, ale i na pieńku z SKO, wciąż ma aktywną działalność gospodarczą (ostatni wpis z 8.01.2020) z obszarów związanych między innymi z projektowaniem budowlanym oraz z projektowaniem urbanistycznym i architektonicznym kształtowaniem krajobrazu. Kto jak kto, ale kierownik referatu jednostki samorządowej powinien sobie dać na wstrzymanie i przynajmniej zawiesił by te działalność. W aktualnym wpisie na stronie CEIDG nie widać jednak wzmianki o zaprzestaniu działalności lub przynajmniej jej zawieszeniu…