Dostosowanie sieci szkół do nowego ustroju szkolnego

Na sesji w dniu 8 lutego Rada Miejska podejmie uchwałę o nowych obwodach szkolnych. Jest to propozycja, która wymaga zaopiniowania przez Kuratorium Oświaty. Ostateczna uchwała zostanie podjęta w marcu.

Od nowego roku szkolnego 2017/2018 będzie na terenie gminy 9 szkół ośmioklasowych.
Zostaną do nich włączone gimnazja, które utracą z dniem 1 września 2017 r. odrębność organizacyjną.

Według projektu przedłożonego radnym uczniowie klas szóstych wszystkich szkół podstawowych będą kontynuować naukę w siódmej klasie w swojej szkole.
Tylko uczniowie SP w Czapurach z uwagi na trudne warunki lokalowe, które dodatkowo pogorszą się po rozpoczęciu rozbudowy (część budynku zostanie wyburzona) będą dowożeni do szkoły w Daszewicach, która dysponuje doskonałą bazą lokalową.

Szczegóły w projekcie uchwały – TUTAJ

Zmiany ustawowe wprowadzające szkoły ośmioklasowe powodują konieczność dostosowania bazy szkół.

Rozpoczęły się prace przy rozbudowie SP w Krosinku. Trwa budowa hali sportowej przy ul. Krasickiego w Mosinie, wkrótce zostanie ogłoszony przetarg na rozbudowę budynku szkoły w Czapurach.

0 Comments

No Comment.