Dokąd trafią nasze śmieci?

Bioodpady (zielone + kuchenne) trafią do kompostowni w Rumianku. Rada Miejska podjęła w tej sprawie uchwałę o wyrażeniu zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego polegającego na powierzeniu zagospodarowania odpadów zielonych Gminie Tarnowo Podgórne.
Oddanie tam 1 tony bioodpadów kosztować będzie 238 zł. Wydaje się to byc korzystnym rozwiązaniem, ponieważ 1 tona tej frakcji odpadów w Piotrowie Pierwszym jak wynika z odpowiedzi Selektu na pismo Burmistrza Gminy Mosina kosztuje 313,20 zł.
Dokąd pojadą odpady zmieszane?
13 grudnia wójt Rokietnicy Bartosz Derech poinformował na swoim FB, że Wspólnie z Tarnowem Podg., Luboniem i Mosiną ogłaszamy przetarg na zagospodarowanie odpadów (razem to 36100 ton rocznie). Od wyniku tego przetargu zależy ile będziemy płacić za śmieci.

zdjęcie B. Derech


18 grudnia 2019 r. Grupa zakupowa ogłosiła przetarg. Zamierzała przeznaczyć na ten cel 14,4 mln zł.

W przetargu na zagospodarowanie 36,1 tys. ton odpadów zmieszanych z 4 gmin (Tarnowo Podgórne, Rokietnica, Mosina i Luboń) złożono tylko jedną ofertę.

Oferent – konsorcjum Zakład Utylizacji Odpadów Clean City z Międzychodu i ZUO INTERNATIONAL Sp. z o.o. ze Słubic zadeklarował kwotę 17,5 mln zł za odbiór odpadów ze stacji przeładunkowej w Rumianku.
To oznacza, że jeśli przetarg nie zostanie unieważniony, za 1 tonę odpadów zmieszanych zapłacimy 486 zł. To znaczy o 47,52 zł drożej niż Selekt w Piotrowie Pierwszym.
Według informacji podanej przez Burmistrza Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych jest w stanie dowieźć odpady do Rumianka za 200 zł od tony.
Warto jednak wiedzieć, że z Mosiny do stacji przeładunkowej w Rumianku jest 40 km, czyli o 22 km dalej niż do Piotrowa.
Z mapki poniżej wyraźnie widać, że stacja przeładunkowa w Rumianku to opcja korzystna dla Tarnowa i Rokietnicy, a niekorzystna dla naszej gminy.

Ogłaszając przetarg z założeniem, że odpady będą wożone na stację przeładunkową do Rumianka nie doceniliśmy jako gmina kosztów transportu i czasu przejazdu a także prawdopodobnie przebiegu i wieku naszych śmieciarek.
Były prezes ZUK i PUK teoretycznie mógł obiecać Burmistrzowi cenę nawet 100 zł za tonę, bo przecież to już nie jego problem, ile faktycznie będzie kosztował transport do Rumianka.
Z Rumianka odpady miałyby jechać do Międzychodu i Słubic. Konsorcjum musiało uwzględnić koszt transportu.Jestem bardzo ciekawa jaka będzie decyzja w sprawie tego przetargu, jak będzie wyglądała dalsza współpraca 4 gmin, które opuściły SELEKT i jak na tej “spółce” wyjdzie nasza gmina.
Miejmy nadzieję, że lepiej niż Zabłocki na mydle.

Przetargi na odbiór i transport odpadów – SELEKT – styczeń 2020 i listopad 2019
83 Comments
karp 29/01/2020
| |

Dziś Selekt otwierał koperty w kilku przetargach, ale nie publikuje jeszcze wyników.
W Rokietnicy i Tarnowie Podgórnym przegłosowano już cenę 26 zł.

karp 16/01/2020
| |

Muszę poprawić sam siebie. Jest jednak nagranie z Selektu.
https://www.youtube.com/watch?v=tE18vxHENZM
Stawka 27 zł, stawka podwyższona 54 zł.

karp 16/01/2020
| |

Coś artykuł o podwyżkach mało precyzyjny.
” Opłaty w okolicznych gminach to np. 27 zł za osobę w Komornikach, 26 złotych w Dopiewie, 26 Luboń, 26 Tarnowo Podgórne. Absurd goni absurd. Jeśli wierzyć prognozom to nie koniec zamieszania. – skomentował sytuację Dominik Michalak, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Mosinie.”
Dopiewo i Komorniki należą do Selektu, więc muszą mieć tę samą cenę.Czyżby Selekt utajnił obrady Zgromadzenia?
https://www.gazeta-mosina.pl/2020/oplaty-za-smieci-znow-w-gore/

Mickiewicz 15/01/2020
| |

Przetarg na odpady we Wronkach?
Anżej jednak nie da rady tak jak obiecywał Wieczorowi?

https://serwisy.gazetaprawna.pl/samorzad/artykuly/1435136,procedura-in-house-wyrok-tsue.html

Wszystkie in-house’y niezgodne z prawem UE:

https://serwisy.gazetaprawna.pl/samorzad/artykuly/1435136,procedura-in-house-wyrok-tsue.html

karp 12/01/2020
| |

Gdyby cena 27 zł się potwierdziła, to Selekt musiałby ustalić na nowo stawkę opłaty podwyższonej, która wynosi 52 zł.
2X27=54 . Przy cenie 26 zł nie musiałby tego robić.

karp 12/01/2020
| |

U nas piszą nawet o cenie 27 zł w Selekcie. Nie wyjaśniono kiedy ustalono i gdzie, bo Zgromadzenie ZM Selekt nie powinno się odbywać nocą w lesie, ale tak jak w gminie powinna być z niego transmisja na żywo.
https://m.e-lubon.pl/news/2020-01-12/wywoz-smieci-w-komornikach-drastyczna-podwyzka-16659

MP 11/01/2020
| |

10.01.2010, dla portalu:
https://grodzisk.naszemiasto.pl/dodatkowy-pojemnik-na-odpady-i-wyzsze-oplaty-czyli-smieci-w/ar/c1-7501343 pani Dorota Lew-Pilarska, Przewodnicząca Zarządu Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” w Czempiniu powiedziała miedzy innymi:
“Od kwietnia jednak mają zmienić się stawki za odbiór odpadów. I to, jak zapowiada Dorota Lew-Pilarska, znacząco. – Ceny pójdą w górę i to bardzo. Nie chcę jeszcze prognozować, jakie będą to stawki dopóki nie zostanie podjęta przez Zgromadzenia Związku stosowna uchwała . Do końca marca obowiązują obecne stawki i na razie tyle mogę w tej sprawie powiedzieć.”

MP 10/01/2020
| |

Gdyby dzisiaj ktoś mi powiedział, że w Mosinie opłata za odpady pochodzące z terenów zamieszkałych zbierane i odbierane w sposób selektywny powinna wynosić około 25 złotych, wcale by mnie to nie zdziwiło. Przyglądając się wzrostowi kosztów mosińskiej gospodarki odpadami od 2017 roku oraz temu, jak do problemu podchodzi ustawodawca oraz jak zmienia się rynek kosztów pracy taki w niosek nie może nikogo zaskakiwać. W warunkach mosińskich w 2020 roku należy liczyć się z łączną ilością odebranych odpadów na poziomie do około 17 tys. ton, przy czym 10 tys. ton, to odpady zmieszane, ok. 2 tys. ton odpady podlegające biodegradacji. Pozostałe to papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, odpady wielkogabarytowe, zużyte baterie, leki, urządzenia elektroniczne, opakowanie itd. Uwzględniając cenę odbioru 1 tony odpadów zmieszanych oraz odpadów biodegradowalnych oraz koszty transportu wymienionych odpadów do proponowanego punktu odbioru lub punktu przeładunkowego otrzymujemy koszty, które dają opłatę co najmniej 20 zł od osoby za odbiór odpadów zbieranych w sposób selektywny (dla 32 tys. mieszkańców). Celowo nie uwzględniłem kosztów związanych z odbiorem oraz zagospodarowaniem pozostałych odpadów oraz nie przytoczyłem kosztów prowadzenia PSZOK’a. Tylko odbiór oraz transport tej grupy odpadów do instalacji przetwarzania, nawet za kwotę 200 zł od tony to kolejny milion złotych, co da wzrost opłaty o minimum 2,5 zł od osoby. Ktoś powie, ale można sprzedać surowce wtórne. Tak, można, ale może być i taka sytuacja, że za niektóre surowce trzeba będzie zapłacić podobnie jak za opony, materiały odpadowe z remontów, opakowania po farbach, leki itd. Itp. Uwzględniając te dodatkowe koszty, niemożliwe do skompensowania przez sprzedaż surowców, do opłaty trzeba będzie doliczyć kolejne złotówki zbliżając się do kwoty, która została pokazana na początku tj. 25 zł od osoby za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny. Kosztów administracji nie uwzględniam, bo w tym wyliczeni u można je pominąć. W wielu gminach w których włodarze dbają o zbilansowanie się gospodarki odpadami, opłaty wzrosły nawet o 100%. Póki co w Mosinie Burmistrz stoi na stanowisku, że na odpadach da się jeszcze zarobić. Niestety dotychczasowe doświadczenie pokazuje, że rok do roku podatnicy muszą dopłacić do interesu ok. 1,8 mln zł mimo, że nie jest to zgodne z prawem. Pojawia się pytanie, czy Burmistrz nadal pójdzie w zaparte i kolejny raz sięgnie do kieszeni podatnika…

Stealthy Sentinel 10/01/2020
| |

Co to jest korupcja?

Funkcjonariusz publiczny
Łapownictwo
Korzyść majątkowa lub osobista
Płatna protekcja
Nadużycie władzy publicznej
Inne formy korupcji

Co to jest korupcja

https://antykorupcja.gov.pl//ak/archiwum-mswia/poradnik-antykorupcyjn/co-to-jest-korupcja/63,Co-to-jest-korupcja.html

karp 09/01/2020
| |

Dzisiaj została opublikowana Uchwała RIO stwierdzająca częściową nieważność mosińskiej uchwały w sprawie deklaracji śmieciowej. Zakwestionowano zapis “Wyjaśnienie przyczyny składania korekty deklaracji lub nowej deklaracji:” To po prostu nie wymaga wyjaśnień.
http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/actbymonths
Moim zdaniem znacznie istotniejsze braki i niespójności przeoczył nadzór Wojewody w innych uchwałach.ski
Mosiński PSZOK dalej uparcie nie przyjmuje metali (przynamniej wedle regulaminu) i nie ma ustalonego limitu
dla poszczególnych frakcji, bo ktoś nie opracował załącznika do uchwały, a ktoś znowu wygłosił na sesji bezmyślnie
“komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały”, bez zapoznania się z projektem.

karp 09/01/2020
| |

Trudne decyzje przed Zarządem i Zgromadzeniem Selektu. Dziś prawdopodobnie ustalą nowe ceny dla ludu zbierającego miast i wsi. Jeśli np. w Czempiniu Prezero przegra, to w przyszłości odbije sobie w cenach na bramie.
Nie będzie już tak łatwo odrzucić ofert Komunalnika, bo nie odstają tak od innych jak w Poznaniu.
U nas prorytetem powinny być punkty przeładunkowe. Na takie odległości jak do TP transport nie powinien odbywać
się śmieciarkami, tylko wannami. Śmieciary będą wyłączone z obsługi systemu, a do tego służą.
Ja jestem nawet zadowolony, że przetarg obsługuje TP, a nie Luboń, bo moje władze są obecnie w nie
najlepszej formie. Mam nadzieję,że przejściowo. Kiedyś krytykowałem sposób powołania zastępców w Mosinie i myślałem, że gorzej się nie da. Dało się niestety w Luboniu. Według regulaminu, za odpady odpowiada pani była radna, która powinna odpowiadać za kulturę, a zastępca gaduła odwrotnie. Powołanie z dniem 1 stycznia, a zrzeczenie
mandatu z dniem 7 stycznia. Żenada i nie brawo my.

karp 08/01/2020
| |

W Selekcie do gry weszła spółka Komunalnik, znana z tego że przestawiła najniższe cenowo oferty w Poznaniu dla GOAP, ale te przetargi zostały unieważnione, a odwołanie spółki odrzucono.Przeglądałem pobieżnie, ale zauważyłem że złożyli oferty w Dopiewie i Czempiniu. W tej drugiej gminie rzucili rękawicę Prezero.

karp 08/01/2020
| |

Odpady zielone -faktycznie cena wydaje się korzystna. Czy je przerabiać samemu, jak mówią u was niektórzy radni,to trzeba policzyć. Moim zdaniem powinno się trawę przynajmniej podsuszać trawę przed transportem do Rumianku.
Ja to robię we własnym zakresie. Nie koszę przed wywozem, tylko wcześniej. Dwa dni na słońcu i jest siano.
W przypadku zmieszanych stawiałem na tę instalację. Moim zdaniem powinny powstać punkty przeładunkowe w Mosinie i Luboniu i transport do TP nie byłby potrzebny. U nas podobno myślą o tym, ale idea pojawiła się trochę późno,bo pod koniec roku. Rozjazd cenowy nie jest duży i mam nadzieję, że się dogadają. Nawiasem mówiąc to ta sama instalacja, która pokazała środkowy palec Wieczorowi i Strażyńskiemu we Wronkach. Na wybrzydzanie teraz nie można sobie pozwolić, bo można zostać z ręką w nocniku. Głupi pomysł :jeden region-jedna instalacja spowodował, że to one teraz rozdają karty.

ptyś 08/01/2020
| |

Będziemy mieli ale gruszki na wierzbie pyły prezes ZUK miał to głęboko jak wielka czwórka podpisywała porozumienie.Burmistrz zamiast ogłaszać konkurs na Nowego prezesa dowiedziawszy się że Strażynski odchodzi to się dąsał. Ciekawe czy audyt zechce zrobić.