Dochody z wynajmu i nakłady na świetlice wiejskie

Świetlica to budynek lub pomieszczenie przeznaczone do spędzania wolnego czasu, rekreacji, rozwijania zainteresowań i integracji lokalnych społeczności. W świetlicach odbywają się także zebrania wiejskie.
Świetlice mogą też być wynajmowane odpłatnie na uroczystości okolicznościowe po wcześniejszym uzgodnieniu z osobą zarządzającą świetlicą i wtedy obowiązuje cennik ustalony przez Burmistrza Gminy Mosina.

Mamy 31 wsi skupionych w 21 sołectwach. 17 sołectw dysponuje świetlicą. Świetlicy nie ma w sołectwach: Babki, Rogalin i Sasinowo. Baranówko korzysta z świetlicy w sąsiednich Sowinkach, a w Dymaczewie Starym świetlica jest, ale praktycznie nie nadaje się do użytkowania, gdyż jest zbyt mała, zawilgocona, nie posiada WC.
Większość świetlic znajduje się w budynkach z 2 poł. XX w. ciągle modernizowanych i remontowanych. Najstarszym, bo ok. stuletnim poszkolnym budynkiem dysponuje świetlica w Borkowicach.
W gminie są dwie nowe świetlice – obydwie wybudowane za ponad 900 tys. zł. Obie z udziałem środków zewnętrznych. W 2009 r. zbudowano świetlicę w Czapurach, a w 2014 świetlicę w Krośnie.
Większość starszych świetlic swoje powstanie zawdzięcza dużemu zaangażowaniu mieszkańców, często inicjatywie OSP.

Wszystkie świetlice są utrzymywane przez gminę, która opłaca prąd, wodę, ogrzewanie i remonty.  Na remonty i doposażenie przeznaczane są środki z funduszu sołeckiego, czy z budżetu obywatelskiego, a także ze środków do dyspozycji sołectw, tzw. małego funduszu.

Wpływy z wynajmowania świetlic są niewielkie

Korekta UM – rok 2017 – Czapury o 287 zł więcej, czyli 3 842 zł, Daszewice o 567 zł więcej – 3 250 zł. W podsumowaniu 2017 r. powinno być 20 706 zł.

Nakłady na utrzymanie i wyposażenie świetlic z 2016 i 2017 r.

 

Cennik wynajmu świetlic

(za wynajem świetlicy w Krośnie opłaty pobiera się od stycznia 2017 r.,  pozostałych świetlic od 2012 r.)

Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina i REGULAMIN korzystania z świetlic wiejskich ->kliknij w tabelę
Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina ->kliknij w tabelę (1 – sezon grzewczy, 2 – poza sezonem grzewczym)
2 Comments
02/06/2018
| |

No tak a imprezy się odbywały i odbywają – faktycznie nieco dziwne.

Z Mosiny 15/04/2018
| |

Z tych informacji wynika, że nie wszystkie świetlice są wynajmowane na cele prywatne. Z 6 świetlic gmina nie dostała ani złotówki. Czy to nie jest dziwne?