Dobre praktyki

Suchy Las to jedna z dziesięciu najbogatszych gmin w Polsce z dochodem na mieszkańca w 2018 r. 7 462 zł (Mosina 3 184 zł). Wójtem gminy od 1998 r. jest Grzegorz Wojtera (w latach 1994-1998 sekretarz gminy).

Zwróciłam uwagę na 4 dobre rozwiązania stosowane w tej gminie, które warto byłoby wdrożyć u nas:

1. Możliwość elektronicznego składania deklaracji odpadowej

Od stycznia 2017 roku mieszkańcy gminy Suchy Las mają możliwość składania deklaracji odpadowej drogą elektroniczną na podstawie Uchwały nr XXV/288/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 15.12.2016 r.

2. Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia mpzp

W gminie Suchy Las przed przystąpieniem do sporządzenia planu miejscowego Biuro Urbanistyczne (referat w urzędzie gminy) opracowuje analizę, która jest publikowana w formie zarządzenia wójta w Biuletynie Informacji Publicznej.
Wójt Grzegorz Wojtera wydał w 2020 r. cztery zarządzenia (nr 6,51, 79 i 80 w sprawie wykonania analiz dotyczących zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchy Las i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium.

Z taką praktyką nie spotkałam się w naszym urzędzie. Radni otrzymują projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego z kilkuzdaniowym uzasadnieniem.
Przykład:projekt-uchwaly-w-sprawie-przystapienia-do-sporzadzenia-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-obejmujacego-czesc-wsi-czapury.pdf

3. Podawanie do publicznej wiadomości sposobu rozpatrzenia wniosków i uwag do planu miejscowego
 • informacja o sposobie rozpatrzenia uwag do planu – w 2020 roku wójt wydał 4 takie zarządzenia nr 25,26, 26A i 34
 • informacja o uwzględnieniu wniosków złożonych do m.p.z.p – zarządzenia nr 32 i 33.

  Dzięki temu rozwiązaniu wójt może być w zgodzie z ustawą, która zobowiązuje wójta/burmistrza do rozpatrzenia zgłoszonych uwag w terminie 21 dni.
  W naszej gminie rozpatrywanie uwag trwało miesiącami, a nawet latami.
4. Drogi pasowe

Od kilku lat radny Dominik Michalak proponuje budowę dróg pasowych w naszej gminie. Zastępca Burmistrza Adam Ejchorst w styczniu 2019 r., (podlegał mu wtedy Referat Inwestycji) wyraził zainteresowanie propozycją radnego. Pisał, że zostanie zaplanowana wizyta w gminie realizującej tą metodą utwardzanie nawierzchni. Od marca 2019 r. inwestycjami zajmuje się Zastępca Burmistrza Tomasz Łukowiak, który rozwiązania stosowanego w dwa razy zamożniejszej gminie niż nasza najwidoczniej nie bierze pod uwagę.
W gminie Suchy Las drogi z betonowych płyt buduje się od wielu lat. Wójt co roku w zarządzeniu wyznacza drogi, które będą w taki sposób utwardzone.
Do tej pory wydawało się nam, że drogi pasowe buduje się w wyjątkowych sytuacjach. Jest to jednak jak widać rozwiązanie sprawdzone i stosowane powszechnie.

Golęczewo, ul. Strażacka wykonana w 2017 r.


3 thoughts on “Dobre praktyki

 • 21/06/2020 o 13:49
  Permalink

  Redaktor Kaźmierczak z Wronieckiego Bazaru opisywała niedawno ciekawą sprawę, gdzie po przeciwnych stronach barykady stał miejscowy GS i Amica. Miejscowy Wieczór zmienił przeznaczenie terenu GS z P/U na P na wniosek spółki Amica. W moim odbiorze, chciał zbić Amice cenę za grunt, która znacznie by spadła gdyby GS nie mógł go wykorzystać. Chytry plan jednak upadł, bo radni nie zagłosowali zgodnie z oczekiwaniami. Wieczór nie mogąc zwolnić radnych i zastąpić ich innymi, zgrilował kierownik referatu planowania i zwolnił.Nie wiem czy grilowanie odbyło się w kuchence firmy Amica, ale chyba ktoś nie nawykł do porażek w głosowaniach.
  Ja mam wątpliwość czy radni we Wronkach wykazali się nieposłuszeństwem, czy popełnili błędy w głosowaniach. Moim zdaniem w przypadku rozpatrywania jednej z uwag doszło do pomyłki Przewodniczącego i radni zagłosowali odwrotnie.
  http://wronki.esesja.pl/glosowanie/353069/8ec1ef48600d48a

  Odpowiedz
 • 21/06/2020 o 13:18
  Permalink

  Sama analiza zasadności przystąpienia do mpzp to wymóg prawny. Natomiast dobrą praktyką jest to, że są to przejrzyste zarządzenia. Pamiętam, że jako jeden z argumentów podawałem brak analizy przy mpzp w Dopiewie i WSA się nawet do tego nie odniósł. Musi jeszcze trochę wody w Warcie upłynąć, zanim sędzia Barbara dotrze do artykułu 14 ustawy. Gdyby jednak ją sporządzono i napisano w niej prawdę, to zasadność wynika z woli lokalnych kacyków. Patologia niejedno ma imię, ale w Dopiewie na pierwsze ma Andrzej. Jak da się towarzystwu około Andrzejowemu dobrze zarobić, to przystąpienie i plan muszą być zasadne.
  Bardzo dobry pomysł to przejrzyste rozpatrywanie uwag przez wójta/burmistrza, jak robią to w Suchym Lesie. To coś ponad wymóg prawny. Takie drobiazgi mogą mieć wpływ na zaufanie do władzy publicznej. Zwykle składający uwagi dowiadują, że wcześniej ich uwagi zostały odrzucone z załącznika do uchwały i dopiero kiedy mpzp staje na sesji.

  Odpowiedz
  • 21/06/2020 o 15:41
   Permalink

   Analiza analizie nierówna – żeby spełnić wymóg ustawowy wystarczy kilka zdań zawartych w uzasadnieniu. Radni czują często niedosyt informacji przed podjęciem uchwały o przystąpieniu do sporządzenia mpzp. Opracowania urzędników sucholeskich są obszerne (ok. 8 stron), zawierają szczegółowe mapy terenu. Czułabym się bardziej komfortowo mając te informacje przed głosowaniem. U nas ostatnio przy mpzp dla wsi Krosno pojawił się nowy element niewymagany w procedurze planistycznej – konsultacje po opracowaniu koncepcji planu.
   Moim zdaniem w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest luka:
   wójt/burmistrz
   12) rozpatruje uwagi, o których mowa w pkt 11, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania;
   13) wprowadza zmiany do projektu planu miejscowego wynikające z rozpatrzenia uwag, o których mowa w pkt 11, a następnie w niezbędnym zakresie ponawia uzgodnienia;

   Sposób postępowania wójta Suchego Lasu świadczy o chęci udokumentowania, że uwagi zostały w ustawowym terminie rozpatrzone. Publikacja zarządzenia o sposobie rozpatrzenia uwag jest dowodem na to, że proces rozpatrywania wniesionych w czasie wyłożenia uwag się zakończył i rozpoczyna się wprowadzanie zmian do projektu.
   Poprzednia kierownik referatu planowania przestrzennego informowała radnych, że np 7 planów jest na etapie rozpatrywania uwag. Ten etap trwał niekiedy 2-3 lata.
   Jestem także zdania, że takie działania mają wpływ na zaufanie do władzy publicznej.

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.