Dobra passa w przetargach

Kończy się rok 2019. To był bardzo dobry rok dla inwestycji. W porównaniu z 2018, spadły ceny i składających oferty także nie brakowało. Czy w pełni wykorzystaliśmy ten sprzyjający okres?

Przetargi korzystne
dla gminy
ilość
ofert
zarezerwowana
kwota
(ilość ofert poniżej
wyznaczonej kwoty)
najniższa
przebudowa ulicy
Strzałowej i Długiej
71 700 000(7) 1 025 263
przebudowa
ulicy Brzechwy
104 400 000(9) 2 956 340
projekt przebudowy
ulicy Dembowskiego
750 000(6) 28 782
projekt ul. Promowa
w Czapurach
587 000(4) 63 714
projekt- ulica Tylna
w m. Krosno
580 000(5) 32 595
budowa ulicy Stęszewskiej
i Zielonej – Krosinko
81 400 000(7) 1 030 710
termomodernizacja
starego budynku
SP w Czapurach    
6540 000(2) 467 000
budowa chodnika
Żabinko; etap II
7210 000 (6) 134 916
budowa ul. Jaworowej81 000 000(8) 646 553
budowa ul. Łąkowej91 100 000(9) 817 252
budowa ścieżki
rowerowej w Daszewicach
5495 000(4) 398 235
budowa chodnika
ul. Leśna Krosno
7390 000(7) 264 990
budowa chodnika
ul. Śliwkowa, Mosina
5115 000(5) 73 003
projekt przebudowy
ul. Różanej
i Łąkowej w Pecnej
3160 000(3) 65 323
Przetargi z problemamiilość
ofert
zarezerwowana
kwota
w mln zł
najniższa
cena
budowa zbiornika retencyjnego
– os. Nowe Krosno
48 000 000(0) 8 209 679
Projekt przebudowy
ul. Budzyńskiej
przetarg I – brak ofert
350 tys.(0) 63,5 tys.
Adaptacja ze zmianą sposobu
użytkowania
budynku po Ośrodku Zdrowia
na Urząd Miejski w Mosinie
6.08.2019
63,5(0) 3 850 504
jw. 21.10.201973,5(0) 3 644 933
Przetargi w toku –
potencjalne zadania
niewygasające
ogłoszenietermin
składania
ofert
Adaptacja ze zmianą sposobu
użytkowania
budynku po Ośrodku Zdrowia
na Urząd Miejski w Mosinie
(trzeci przetarg)
7.11.20199.12.2019
projekt ul. Mieszka I
Mosina
22.11.2019 12.12.2019
budowa kładki pieszo-rowerowej
w ciągu ul. Lipowej Krosinko
22.11.201910.12.2019

Nie doczekały się realizacji:

 • projekt i modernizacja ujęcia wody w Rogalinie,
 • inwentaryzacja i modernizacja sieci wodociągowej na Zawarciu
 • węzły przesiadkowe w Mosinie, Drużynie i w Pecnej,
 • projekt Czerwonki II,
 • projekt u. Kasztanowej i Lipowej w Daszewicach,
 • przeprowadzenie prac archeologicznych i rozpoczęcie budowy zbiornika na ul. Leśmiana,
 • projekt przedłużenie tunelu z dworca w stronę ul. Sowinieckiej,
 • projekt drogi od ul. Mocka do Śremskiej wraz z mostem (fragm. obwodnicy wschodniej),
 • projekt pomostu w Dymaczewie Nowym,
 • projekt i rozpoczęcie prac adaptacyjnych w budynku przy ul. Dembowskiego (ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY),
 • projekt rozbiórki starego szkolnego budynku w Rogalinku i projekt nowego obiektu,
 • zagospodarowanie Parku Strzelnica,
 • budowa świetlicy w Sowinkach,
 • rozbiórka starego budynku i koncepcja zagospodarowania terenu przy ul. Krosińskiej,
 • projekt adaptacji Kokotka,
 • projekt połączenia ul. Harcerskiej i Łaziennej z mostem przeznaczonym dla ruchu lokalnego,
 • połączenie drogi wojewódzkiej z ul. Strzelecką z mostem dla ruchu lokalnego,
 • projekt ul. Chodkiewicza,
 • projekt ciągu drogowego przebiegającego przez ul. Kazimierza Wielkiego, Bolesława Krzywoustego, Kazimierza Odnowiciela,
 • projekt ulic Grabowa, Jodłowa i Akacjowa,
 • projekt ul. Sikorskiego i Podgórnej,
 • projekt drogi – Babki – Wiórek,
 • projekt drogi – Krosno ul. Leśna do ul. Śremskiej,
 • budowa ul. Świerkowej,
 • budowa ul. Wczasowej w Dymaczewie Nowym,
 • budowa chodników na ul. Kolejowej w Mosinie,
 • budowa ścieżki rowerowej Borkowice – Druzyna i Krosinko – Dymaczewo Nowe, Wiórek – Sasinowo, Pecna – Bieczyny,
 • projekt Przedszkola nr 3 i dwuoddziałowego żłobka

Na najbliższej sesji Rada na wniosek burmistrza obniży łączną kwotę na inwestycje o kolejne 4 134 530 zł. Jeśli do zdjętych w październiku 16,5 mln zł dodać proponowane do zdjęcia w grudniu 4,1 mln to mamy w 2019 roku niezrealizowanych inwestycji na ogromną kwotę 20,6 mln zł.

W budżecie pozostało zaledwie 24,5 mln zł.


W budżecie pozostało zaledwie 24,5 mln zł.

6 Comments
Chomik 07/12/2019
| |

MP@ jaki z tego morał?Niejasne jest przesłanie?

MP 07/12/2019
| |

Ulica Wczasowa leży w granicach Dymaczewa Nowego…