Dobra passa trwa

Gminie udało się pozyskać kolejne znaczące środki zewnętrzne.

  • Najpierw dotacja w wysokości 2,5 mln zł na budowę hali widowiskowo-sportowej (wpłynie w dwóch ratach – w 2017 0,5 mln, w 2018 2 mln zł).
  • Pod koniec marca stało się pewne dofinansowanie na rozbudowę szkoły w Krosinku w wysokości ok. 4 mln zł.
  • Ok. 210 tys. gmina otrzyma w tym roku na modernizację 3 świetlic wiejskich – w Daszewicach, Borkowicach i w Mieczewie.
  • Powiat przeznaczy na budowę chodnika w Daszewicach 300 tys. zł, oraz 60 tys. zł na budowę chodnika w Czapurach (ul. Gromadzka – brakujący odcinek).
  • Dzisiaj przyszła kolejna dobra wiadomość – gmina otrzyma aż 4,1 mln zł dofinansowania z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Mosina – etap I”. W ramach dofinansowanego projektu wykonana zostanie termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 1 oraz sali sportowej OSiR przy ul. Szkolnej w Mosinie. Całkowity koszt tego przedsięwzięcia to 5,1 mln zł.

Termomodernizacja tego obiektu ma przede wszystkim poprawić jego efektywność energetyczną i zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych do atmosfery. Wyższa jakość powietrza zredukuje z kolei nakłady ponoszone renowację budynku i rekultywację środowiska. Oszczędności będą mogły być przeznaczone na gminne inwestycje infrastrukturalne i rozwojowe. Termomodernizacja poprawi też warunki nauki i pracy użytkowników tego obiektu.
źródło: Zamieszkaj w Gminie Mosina

1 Comments
Z Mosiny 04/05/2017
| |

Mosina ma problem z niektórymi nietrafionymi inwestycjami z udziałem środków unijnych. Jakoś nie można znaleźć sposobu na Zielony Rynek. W Czempiniu miała miejsce udana impreza handlowa EKO TARG. Może i u nas raz w miesiącu by się sprawdziło coś takiego?
http://www.czempin.pl/Pierwszy_Eko_Targ_w_Czempiniu_za_nami_.html