Do Warsztatów Terapii Zajęciowej jeszcze daleka droga

Na początku obecnej kadencji grupa rodziców dzieci niepełnosprawnych przedstawiła na sesji Rady Miejskiej swoje problemy i zwróciła się do burmistrza i radnych z prośbą o stworzenie miejsca, w którym mogłyby się odbywać warsztaty terapii zajęciowej.

Rozważano budowę nowego budynku lub adaptację budynku komunalnego.W końcu Gmina zakupiła od GBS parterowy budynek, a dokładniej wykupiła nakłady budowlane na gruncie gminnym w użytkowaniu wieczystym o powierzchni 846 m2  za 352 tys. zł. u zbiegu ul. Wiosny Ludów i Dembowskiego w Mosinie. Wydawało się, że wkrótce WTZ powstaną, ale do dzisiaj budynek (powierzchnia ok. 300 m2) stoi pusty.

Na wykonanie projektu adaptacji były już zabezpieczone środki w budżecie na rok 2016. Nie przystąpiono jednak do realizacji tego zadania i przeniesiono je na rok 2017.
Umowę na opracowanie dokumentacji projektowej podpisano dopiero 3 października 2017 r.  Projektant AriCom Sp. z o.o. zobowiązał się do wykonania zadania i złożenia wniosku do Starostwa o pozwolenie na budowę do 7 maja 2018 r.

Budynek u zbiegu ul. Wiosny Ludów i Dembowskiego, w którym będą zorganizowane warsztaty terapii zajęciowej.

Rada Miejska w Mosinie uchwałą z dnia 20 grudnia 2017 r. uznała adaptację pomieszczeń budynku gminnego u zbiegu ulic Wiosny Ludów i Dembowskiego – wartość zadania 43 500 zł. – jako wydatek, który nie wygasa z upływem roku 2017.

Jak wynika z odpowiedzi na moje zapytanie  wykonawca projekt wykonał z miesięcznym opóźnieniem i  ostatecznie dopiero 6 czerwca złożył wniosek w Starostwie. Starostwo do dnia 5.07.2018 r. nie wszczęło postępowania w tej sprawie.
W kosztach samej adaptacji ma partycypować Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich.
Jakie to koszty będą, jeszcze nie wiadomo. Środki na ten cel zostaną zapewne wpisane do budżetu na rok 2019.
Kiedy zakończy się adaptacja obiektu i kiedy rozpocznie się prowadzenie w nim zajęć,  tego jeszcze nikt nie wie.

Warsztaty Terapii Zajęciowej w powiecie poznańskim

A jak sobie radzą inne gminy?

W  2016 r. otwarto WTZ w Luboniu i w Pobiedziskach,
W 2015 WTZ w Murowanej Goślinie.
W 2014 r. WTZ w Konarzewie wprowadziły się do Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalnego. Remont obiektu kosztował 3,6 mln zł.  Złożyły się  gmina Dopiewo i budżet województwa po 1,27 mln zł, powiat poznański – 200 tys. zł, gm. Komorniki – 600 tys. zł oraz gm. Stęszew – 276 tys. zł.

W Luboniu sprawy potoczyły się znacznie sprawniej niż u nas.

WTZ w Luboniu

Prace nad stworzeniem lubońskiej placówki WTZ rozpoczęły się od podpisania umowy najmu części budynku Luveny czyli od 1 września 2015 roku. Od tego momentu, zaczął się wyścig z czasem – należało pozyskać środki i wyremontować przeznaczone miejsce. Dzięki niezwykłemu zaangażowaniu wielu osób, które niestrudzenie pracowały do późnych godzin nocnych, a także bezinteresownemu wsparciu finansowemu mieszkańców Lubonia i firm (lubońskich i nie tylko), placówka rozpoczęła funkcjonowanie 15 grudnia 2015 roku. Oficjalne jej otwarcie mialo miejsce 4 stycznia 2016 roku. Uczestnicy wraz z terapeutami zajęciowymi włączyli się w przygotowanie Jasełek, które jak co roku powstają dzięki inicjatywie Stowarzyszenia Wspólna Droga.

WTZ finansowane są w 90% z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a w 10% ze środków starostwa powiatowego poprzez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Warsztaty prowadzą działalność o charakterze niezarobkowym. Stowarzyszenie Wspólna Droga dystrybuuje cegielki, a dochód przeznacza na realizację celów statutowych, w tym WTZ. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Słowa szczególnego uznania kierujemy w stronę Stowarzyszenia Wspólna Droga, którego działacze poświęcili wiele godzin, dni, miesięcy, aby dać swoim podopiecznym tak wyjątkowe miejsce. Z wielkim podziwem patrzyliśmy na to, jak wolontariusze wręcz ścigają się z czasem i możliwościami, w imię wspólnego dobra. Należy podkreślić, że wkład w prace remontowe mieli także podopieczni stowarzyszenia, którzy wytrwale malowali pomieszczenia, składali meble i aranżowali otoczenie.
źródło: UM Luboń

0 Comments

No Comment.