Do rewitalizacji tylko centrum Mosiny

Po konsultacjach uległ zmianie proponowany obszar rewitalizacji. Objęte nim zostało centrum Mosiny, Osiedle nr 6, część osiedla nr 3 do ul. Długiej i Strzałowej, osiedle sportowców, oraz część Osiedla nr 5 między Śremską, Klonową a Podgórną.
Pierwotnie obszarem rewitalizacji zostało objęte jeszcze Krosinko i Dymaczewo Nowe.

PROJEKT UCHWAŁY
MAPA
DIAGNOZA

Jeśli Rada Miejska podejmie tę uchwałę na wyznaczonym obszarze Gmina będzie miała prawo pierwokupu wszystkich nieruchomości. Będzie tam obowiązywać też szereg zakazów, m.in. zakaz budowy obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 300 m2, zakaz budowy obiektów o funkcji produkcyjnej, logistycznej o powierzchni powyżej 200m2.

Jutro, 26 stycznia 2016 r. o godz. 16.00 rozpocznie się XLIII sesja Rady Miejskiej.
Porządek obrad i załączniki (wystarczy kliknąć w nazwę uchwały)  dostępne na www.mosina.esesja.pl

4 Comments
mieszkanka Puszczykowa 26/01/2017
| |

Tak będzie w budynkach wielorodzinnych. W Poznaniu w wielu miejscach już tak jest. U nas w domach jednorodzinnych jest doskonale się sprawdzająca segregacja workowa i to powinno wystarczyć.

Pitbull 26/01/2017
| |

Jestem za. Natura to nasze dziedzictwo.
Czy wiadomo kto jest odpowiedzialny za organizację pojemników właściciel nieruchomości czy firma wywożąca odpady ?

baba jaga 25/01/2017
| |

Od lipca cztery pojemniki na śmieci dla każdego
W lipcu wejdą w życie nowe, ujednolicone dla całego kraju zasady segregacji odpadów komunalnych: szkło do zielonego pojemnika, papier do niebieskiego, metale i plastik do żółtego, a resztki kuchenne do brązowego. W ich rezultacie każdy budynek zamiast trzech pojemników na różne rodzaje odpadów będzie miał cztery, dzięki czemu więcej odpadów ma podlegać recyklingowi