Czy gmina Mosina skorzysta ze źródeł geotermalnych?

W poniedziałek 6 marca uczestniczyłam w ciekawej konferencji  „GEOTERMIA IMPULSEM ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI”, która miała miejsce w sali kolumnowej Sejmu RP w Warszawie. W konferencji wzięło udział 500 osób.

Organizatorem konferencji był Parlamentarny  Zespół Górnictwa i Energii z posłem Ireneuszem Zyską na czele. Partnerami byli:
• Narodowa Rada Rozwoju przy Prezydencie RP – Sekcja Nauka – Innowacje
• Polska Geotermalna Asocjacja im. Prof. J. Sokołowskiego
• Konsorcjum Naukowo-Przemysłowo-Wdrożeniowe „Polska Geotermia”

Poniżej prezentacje będące tłem do wystąpień:

Aby poszerzyć wiedzę z zakresu geotermii zachęcam do przejrzenia  Atlasu zasobów geotermalnych na Niżu Polskim

 Źródła termalne o różnych parametrach znajdują się pod 80% powierzchni naszego kraju.  Geotermia jest źródłem czystej energii, gdyż przy produkcji nie powstaje zjawisko niskiej emisji.  Istota geotermii to pozyskiwanie wody o temperaturze 60-120 stopni Celsjusza jednym odwiertem, odzysk energii i odprowadzenie schłodzonej wody do złoża drugim odwiertem położonym kilometr dalej od pierwszego.

Energię geotermalną wykorzystuje się w 64 krajach. W Polsce z powodzeniem  działa kilka instalacji. Największe z nich to:

Czy geotermia to coś w naszych gminnych warunkach całkowicie nierealnego? Okazuje się, że nie.
Podstawą wykorzystania energii termalnej są odwierty na głębokość 2 500 – 3000 m. Wykonanie odwiertów to najbardziej znaczące koszty całej instalacji. Można jednak po renowacji wykorzystać istniejące odwierty. Jest ich na terenie Polski ok. 1 800. Renowacja istniejącego odwiertu zmniejsza koszty o połowę.
Na terenie gminy Mosina znajduje się 6 odwiertów na głębokość ok 3 000 m.


2 z tych odwiertów –  Rogalin 2 i Pecna 1 kwalifikują się do wykorzystania w balneoterapii i rekreacji.

 

Fragment mapki – str. 125
Atlas zasobów geotermalnych na Niżu Polskim

 

 

 

 

 

Mapka pokazuje przybliżoną lokalizację odwiertu w Rogalinie.

analizy Rogalin 2

 

 

 

 

 

Analizy otworu wiertniczego Pecna 1

 

0 Comments

No Comment.