Czy w Mosinie powstanie Rada Seniorów?

Pod koniec 2013 r. znowelizowano ustawę o samorządzie gminnym wprowadzając w niej nową instytucję – gminne rady seniorów.
Gminna rada seniorów składa się przedstawicieli osób starszych oraz przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych.
“Rada gminy, powołując gminną radę seniorów, nadaje jej statut określający tryb wyboru jej członków i zasady działania, dążąc do wykorzystania potencjału działających organizacji osób starszych oraz podmiotów działających na rzecz osób starszych, a także zapewnienia sprawnego sposobu wyboru członków gminnej rady seniorów”.
Gminne rady seniorów mają mieć charakter “konsultacyjny, doradczy oraz inicjatywny”.

Gminne rady seniorów w praktyce

Wzrasta liczba osób starszych w polskim społeczeństwie. Do 2035 roku, udział osób w wieku 65 lat i więcej, zbliży się do 1/4.
Ilu jest seniorów w naszej gminie?
Mieszkańców w wieku 65+ jest obecnie 3 900, co stanowi 13% ogółu.

koło
Jeśli przyjmiemy 60 lat za umowną granicę wieku senioralnego, choć wielu aktywnych sześćdziesięciolatków oburzy się zapewne zaliczeniem do tej grupy, otrzymamy 5893, co stanowi  20% ogółu mieszkańców.
Najwięcej (procentowo) seniorów mieszka w Mosinie, Krajkowie, Sasinowie, Wiórku – ponad 25 %.

seniorzy
seniorzy tabela

BDL

BDL2