Dlaczego urzędnicy odchodzą?

Burmistrz twierdzi, że to wina radnych. Radni natomiast są zdania, że przyczyną zbyt częstych decyzji o odejściu z Urzędu jest przede wszystkim zła organizacja pracy, problemy z podejmowaniem decyzji przez burmistrza, niewłaściwy system motywacyjny.
Urzędnicy uważają, że w innych urzędach płacą lepiej – tak wynika przynajmniej z pisma skierowanego do Rady przed uchwaleniem budżetu.

Zmiany są zjawiskiem naturalnym. Ludzie odchodzą na emeryturę, przeprowadzają się, znajdują lepszą pracę.
Jednak zbyt duża rotacja kadr nie sprzyja dobremu funkcjonowaniu urzędu.
W obecnej kadencji tj. w ciągu 3 lat Urzędem będzie kierować 4 z rzędu sekretarz (poczet urzędowych sekretarzy – zdjęcie powyżej).
W latach 2018 – 2021 w wyniku przeprowadzonych naborów wyłoniono łącznie aż 60 kandydatów na urzędników (2018 -12, w 2019 r. – 19, w 2020 r. – 16 a, w 2021 r. 13)
Nie tylko niepokoi fakt rezygnacji z pracy w mosińskim urzędzie wielu urzędników, ale i brak chętnych w ogłaszanych naborach. Porównując to zjawisko z innymi gminami (wzięto pod uwagę te gminy, w których informacja na temat borów w BIP nie budziła wątpliwości) widać, że w mosińskim urzędzie sytuacja odbiega od innych.

Gminaliczba
mieszkańców
w tys.
nabory
ogłoszone

w 2021 r.
nabory
bez

rozstrzygnięcia
uwagi
Mosina33,73522
Czempiń11,5113
Stęszew15,193
Luboń3251sekretarka 3 – 3,5 tys.
windykacja 3,2-3,8 tys
Suchy Las18,572
Tarnowo Podgórne29173
Kórnik31102

Szczególnie niepokojąca jest sytuacja w Referacie Inwestycji i Rozwoju Gminy, który od lat boryka się z problemami kadrowymi.
Do 10 lutego można aplikować na 3 stanowiska m.in dot. inwestycji drogowych (9 naborów w 2021 nie wyłoniło pracownika) i zarządzania istniejącymi już drogami (w 2021 r. aż 4 nabory nie zakończyły się powodzeniem).
W 2021 r. nie przyniosły rozstrzygnięcia 3 nabory na stanowisko ds. zarządzania projektami i funduszami europejskimi, co musi niepokoić szczególnie, ponieważ Referat zarządzania projektami i funduszami europejskimi wkrótce pozostanie bez pracowników. W okresie wypowiedzenia jest Kierownik Pani Katarzyna Suchocka – pracująca od wiosny 2019 r. Zwolniła się także Kamila Ajchsztet-Wiśniewska z naboru wiosną 2020 r.
Nie pracuje już Agnieszka Gruszczyńska wyłoniona w naborze w dniu 16 marca 2021., a wybrany w naborze z jesieni 2019 r. Jakub Modrzyński odnalazł swoje miejsce w Referacie Promocji.

Referat Mienia Komunalnego od jego utworzenia w 2015 r. jest kierowany obecnie przez czwartą osobę.
Najbardziej stabilna sytuacja jest w Straży Miejskiej – z 6 osób zatrudnionych w 2018 nadal pracuje 7. To należy przypisać charyzmie Komendanta. Pieniądze są ważne, ale atmosfera także się liczy.

Dokąd idą?

Oczywiście trudno prześledzić motywy i dalsze losy wszystkich byłych mosińskich urzędników.
Warto jednak zajrzeć do gminy Duszniki oddalonej od Mosiny o 42 km.

W Urzędzie Gminy Duszniki ważne funkcje sprawują 3 nasze urzędniczki:
Justyna Kaczmarczyk – Skarbnik,
Dominika Grząślewicz-Gabler – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Rozalia Skrzypczak – Kierownik Referatu Geodezji i Planowania Przestrzennego

W Urzędzie w Czempiniu nasi byli urzędnicy pełnili funkcję kierownika Referatu Planowania Przestrzennego i Gospodarowania Nieruchomościami Marcin Buska, następnie Arleta Kochanowicz.
Magdalena Salewicz przez wiele lat zajmująca się pozyskiwaniem i rozliczaniem środków zewnętrznych pracuje obecnie jako Główny Specjalista w Oddziale Pozyskiwania i Realizacji Projektów Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu.
Agata Wencel- Socha natomiast pracuje obecnie jako radca prawny w Kancelarii Sowisło&Topolewski.


Ile zarabiają mosińscy urzędnicy?

W Urzędzie Miejskim w Mosinie urzędnicy wg stanu na 31 października 2021 r. otrzymywali następujące wynagrodzenie:

StanowiskoWynagrodzenie miesięczne brutto przed zmianą
rozporządzenia o wynagrodzeniu pracowników samorządowych
Burmistrz110 572 zł
Skarbnik110 290 zł
Zastępcy burmistrza i sekretarz3 ok. 9 500
zastępca skarbnika18 140 zł
kierownicy referatów17śr. 7 062 zł
od 4 678 zł do 8 794 zł
zastępcy kierowników7od 5 670 zł do 6 525 zł
inspektorzy54śr. 5 310 zł
od 3 053 zł do 7 680 ( 33 osoby powyżej 5 tys. , w tym 3 ponad 6 tys. i 2 ponad 7 tys. zł)
podinspektorzy53 700 zł do 4 320 zł
pomoc administracyjna71 450 do 3435 zł
robotnik gospodarczy52 996 do 5 050 zł
audytorzy24260 do 4 842
prawnicy24 450 – 7 360

Wysokość zarobków w innych urzędach

Aby porównać zarobki naszych urzędników z urzędnikami z innych gmin można zajrzeć do oświadczeń majątkowych.
Ustawa o pracownikach samorządowych przewiduje wiele rozwiązań o charakterze antykorupcyjnym. Celem tych przepisów jest zapewnienie transparentności działania samorządu terytorialnego i wykluczenie zjawiska korupcji z tej ważnej sfery życia publicznego. Do obowiązku pracownika samorządowego o charakterze antykorupcyjnym zaliczamy:
1) złożenie oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej,
2) powstrzymanie się przez pracownika od wykonywania dodatkowych zajęć,
3) złożenie oświadczenia o stanie majątkowym przez osoby zajmujące stanowiska kierownicze,
4) złożenie oświadczenia o stanie majątkowym przez pozostałych pracowników.


Panuje tu duża dowolność, co widać w danych przedstawionych poniżej. Są gminy, gdzie oprócz burmistrza/wójta, zastępców, skarbnika i sekretarza nikt więcej składać oświadczenia majątkowego nie musi. Tak jest w Puszczykowie, Dopiewie i Buku. W Mosinie taki obowiązek dotyczy tylko osób zajmujących się wymiarem podatków i kierownika Referatu Oświaty.
Moim zdaniem obowiązkiem tym powinni być objęci kierownicy kluczowych referatów.

MOSINA
Kierownik Referatu Oświaty 103 tys.
Kierownik Referatu Podatkowego 65 tys.
Inspektor w Referacie Podatków i opłat 60 tys.
Inspektor w Referacie Podatków i opłat 60 tys.
Inspektor w Referacie Podatków i opłat 65 tys.
Inspektor ds. płac i podatków 89 tys.

SWARZĘDZ
Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich 89 tys.
Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska 106 tys.
Kierownik Wydziału Podatków i Kontroli Podatkowej 94 tys.
Z-ca skarbnika – 133 tys.

KOMORNIKI
Kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego w Urzędzie Gminy Komorniki – 102 tys.
Kierownika Wydziału Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Komorniki 102 tys.

LUBOŃ
Kierownik Wydziału Podatków i Opłat – 94 tys.
Kierownik Wydziału Spraw Komunalnych – 84 tys.

SUCHY LAS
Kierownik Wydziału Podatków i Opłat 84 tys.

TARNOWO PODGÓRNE
Kierownik Wydziału Podatków i Opłat lokalnych – 105 tys.
Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami – 105 tys.
Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich – 90 tys.
Dyrektor ds. Infrastruktury Drogowej – 123 tys.

ROKIETNICA
Kierownik Referatu Obsługi Podatkowej, Opłat Lokalnych i Windykacji – 112 tys.
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego – 88 tys.
Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych 72 tys.
Inspektor ds. ewidencji ludności – 72 tys.
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Inspektor ds. Wojskowych Obrony Cywilnej, P.poż. i BHP – 60 tys.

MUROWANA GOŚLINA
Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych – 89 tys.
Inspektor ds. windykacji – 67 tys.

POBIEDZISKA
Kierownik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych 95 tys.
Inspektor w Referacie Podatków i opłat lokalnych 64 tys.

Kierownik Referatu Oświaty – 92 tys.
Kierownik Wydziału Rozwoju Gminy – 97 tys.
Kierownik USC i Referatu Spraw Obywatelskich 83 tys.

KLESZCZEWO
Inspektor ds księgowości podatkowej 62 tys.
Inspektor ds. wymiaru podatków 71

Inspektor ds. ochrony środowiska 67 tys.
Kierownik Referatu Oświaty 75 tys.
Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich 78 tys.
Kierownik Referatu Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji 78 tys.

KOSTRZYN
Kierownik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich – 85 tys.

KÓRNIK
Kierownik Wydziału POdatków i Opłat Lokalnych – 106 tys.
Kierownik Wydziału Eksploatacji Infrastruktury Technicznej – 128 tys.
Kierownik Wydziału Oświaty i Polityki Społecznej – 121 tys.
Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa – 99 tys.
Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami – 110 tys.
Kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego – 87 tys.
Samodzielne stanowisko ds. działalności gospodarczej i gospodarki mieszkaniowej – 90 tys.

STĘSZEW
Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych – 74 tys.
Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami 86 tys.
Kierownik Referatu Inwestycji 90 tys.
Kierownik USC – 74 tys.
Inspektor ds. ochrony środowiska 73 tys.
Inspektor ds. podatków 70 tys.
Inspektor ds księgowości podatkowej 66 tys.

Inspektor ds. obywatelskich 66 tys.
specjalista ds. ewidencji ludności 68 tys.
podinspektor ds. inwestycji 62 tys.

CZEMPIŃ
Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich 71 tys.
Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego 72 tys.
Inspektor ds. wymiaru podatków 65 tys.

CZERWONAK
Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 149 tys.
Kierownik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych 112 tys.
Zastępca Kierownika Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych – 97 tys.

Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej – 77 tys.
Starszy Inspektor ds. mieszkaniowych – 63 tys.

Każdy analizując zebrane dane wyciągnie je sam. Moim zdaniem to nie finanse decydują o urzędniczej karuzeli.

12 Comments
karp 29/01/2022
| |

Nie wiadomo ile wynoszą zarobki w firmie PMC, która wkrótce przejmie jeden z  waszych referatów.Póżniej następne ,a w końcu burmistrza. Wbrew pozorom PMC, to nie Przemysław Mieloch Company. Moim zdaniem uposażenie pani Sekretarz nie zostało doszacowane,bo w przypadku pobierania kasy z 3 źródeł, trudno roździelić źródła. Niezależnie od tego, że wydawało mi się,że jest dużo lepsza od poprzedniczki, która straszyła mnie w nocy groźnym wyglądem, to  wydaje mi się obecnie, że bliższa współpraca z waszym burmistrzem musi się wiązać z przejściem na ciemną stronę mocy + asfalt  na ulicy. Dlaczego ludzie wartościowi stają się całowicie sterowalni?