Rada a gospodarka nieruchomościami

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) usg do wyłącznej kompetencji rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych, przekraczających zakres zwykłego zarządu.

Rada Miejska w Mosinie w Uchwale nr XX/146/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. określiła zasady gospodarowania nieruchomościami i do dnia wejścia jej w życie, czyli od 19 kwietnia 2012 r. nie ma wpływu na gospodarowanie mieniem gminnym.

Rada Miejska w Mosinie podobnie jak rady większości gmin w Polsce chce współdecydować o mieniu gminy, a nie uzyskiwać często z opóźnieniem informacje, że burmistrz coś kupił, sprzedał, zamienił, itp.
Na dzisiejszym posiedzeniu Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa radni zaopiniują projekt uchwały w sprawie uchylenia z dnia 29 grudnia 2011 r. określiła zasady gospodarowania nieruchomościami.

  • W omawianej uchwale Rada zobowiązała burmistrza do składania półrocznych sprawozdań z jej realizacji, burmistrz je składa, ale są one niepełne. Uwzględniają zbycie mienia, ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu, nabywanie i przejęcie nieodpłatne mienia, ale pomijają zupełnie kwestie dzierżawy, najmu i wpływów do budżetu z tego tytułu.Oprócz naszej gminy tylko dwie inne gminy powiatu poznańskiego – Dopiewo i Murowana Goślina mają uchwały przekazujące burmistrzowi/wójtowi pełnię władzy w dysponowaniu mieniem gminnym.
  • W kadencji 2006-2010 Rada Miejska w Mosinie podjęła 39 uchwał dot. gospodarowania nieruchomościami (z tego 16 dotyczyło wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości).
  • Burmistrz nie konsultuje z radnymi wielu dokonywanych przez siebie transakcji. Na pytania zadawane na sesji radni otrzymują niepełne informacje.
    Przykład z ostatnich dni: Zamiana z Kurią gruntu gminnego w Czapurach na działkę w Mosinie przy kostnicy.
działki w Czapurach – zarządzenie dotyczące ich zamiany na grunt w Mosinie
Działka w Mosinie – efekt zamiany

W 14 gminach powiatu poznańskiego rada podejmuje uchwałę o wyrażeniu zgody na zbycie, nabycie nieruchomości przez wójta/burmistrza.
W części gmin obowiązują rozwiązania kompromisowe – część uprawnień posiada burmistrz, część rada.
W tabeli zostały podlinkowane uchwały podejmowane przez rady innych gmin powiatu poznańskiego.

Gmina:Decyduje:przykładowe uchwały:
1Kórnikradaw sprawie kupna nieruchomości
w sprawie kupna nieruchomości
przejęcie prawa użytkowania wieczystego
burmistrzUchwała z dnia 27 lipca 2005 r.
2Bukradawyrażenie woli nabycia nieruchomości
wyrażenie zgody na zawarcie umowy dzierżawy
3Czerwonakradawyrażenie zgody na zbycie nieruchomości
wyrażenie zgody na wydzierżawienie nieruchomości
4Dopieworadaw sprawie sprzedaży nieruchomości
burmistrzuchwała z 29.06.2015 r.
5Kleszczeworadawyrażenie zgody na zbycie nieruchomości
6Pobiedziskaradawyrażenie zgody na zbycie nieruchomości
wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości
7Kostrzynradawyrażenie zgody w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości
8Komornikiradawyrażenie zgody na nabycie nieruchomości
9Swarzędzradawyrażenie zgody na najem
dzierżawa
10Tarnowo Podgórneradadarowizna
zezwolenie na sprzedaż
11Rokietnicaradawyrażenie zgody na ustanowienie służebności gruntowej
Zgoda na nabycie nieruchomości
12Stęszewradawyrażenie zgody na nabycie nieruchomości
wyrażenie zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
13Lubońradawyrażenie zgody na najem w trybie bezprzetargowym
dzierżawa
14Suchy Lasradawyrażenie zgody na dzierżawę
wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości
15Puszczykoworadawyrażenie zgody na nabycie nieruchomości
wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości
wyrażenie zgody na oddanie w dzierżawę
1Mosinaburmistrzuchwała z 29.12.2011 r.
2Murowana Goślinaburmistrzuchwała z 25.11.2013 r.


27 Comments
karp 20/10/2020
| |

Pierwszym radnym z napisami jest pan Jan Marciniak, którego burmistrz zaprosił na fotel i pana radnego było nawet więcej na vlogu, niż burmistrza. 🙂
Na moje oko mogliby trochę zwiększyć dystans.

wirus mosiński 18/10/2020
| |

A ja się pytam kiedy rada zajmie się korupcją polityczną?!
https://www.facebook.com/1025351190818750/photos/a.1027878953899307/3593153714038472/
Powyżej link z profilu Facebookowego czasu mosiny. Rycina jak Aquanet będzie nawadniał za nasze pieniądze las w Pecnach. Las jednego z radnych. Ale cichoszaaa…… tam lasu nie będzie jak tylko nowe studium się pojawi.
Tego poniżej powinni uczyć na lekcjach wiedzy o społeczeństwie w szkole. Jak zrobić plan miejscowy w szczerym polu dla 100 działek dla radnego i jego szwagra. A 20 lat później za publiczne pieniądze wybudować mu kanalizację i wodociąg.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3593132384040605&id=1025351190818750

karp 16/10/2020
| |

Jeśli chodzi o tę zamianę z kurią, to odnoszę wrażenie, że burmistrzowie Mosiny i Lubonia byli na tym samym kursie konspiracji. Jeśli ktoś zamienia się z kurią, to powinien napisać z kim się zamienia, bo to chodzi o majątek publiczny. Na jakiej podstawie nastąpiło utajnienie nazwy osoby prawnej? Znowu covid-19?
Jednak muszę zauważyć, że burmistrz Mosiny łatwiej uzyska odpuszczenie grzechu nieprzejrzystości, bo zamienia się z kurią.

karp 15/10/2020
| |

Uprawnienie burmistrza to jedno, a sposób realizacji to drugie. Podam przykład ze swojego podwórka.
Moja burmistrz wydała ostatnio 2 zarządzenia z tego zakresu, w tym jedno o zamianie gruntów.
Podała co prawda numer działki, ale zataiła nazwę obrębu, nr arkusza, nr kw i nazwisko osoby z którą się zamienia, a z zawodu jest prawnikiem. Dla wyjaśnienia dodam, że w Luboniu może występować kilka, a nawet kilkanaście działek o tym samym numerze, w jednym obrębie. W mojej ocenie, w ten sposób może się zamienić na działki prywatnie z zastępcą z Plewisk.
https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaLubon/document/660391/Zarz%C4%85dzenie-63_2020

karp 15/10/2020
| |

Mam pytanie czy ostatnia odpowiedź na pytania radnych jest niezrozumiała tylko dla karpia?
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/odpowiedzi_na_pytania_z_sesji_24.09.2020_r..pdf
Nie mam pewności czy dopadło mnie jakieś choróbsko i powinienem zrobić wymaz, czy z tymi odpowiedziami jest coś nie tak?

mieszkaniec 14/10/2020
| |

Ja bym sie zwrócił do SKO z wnioskiem o unieważnienie transakcji zawartej za plecami RADY jako organu decyzyjnego.