Zrównoważony rozwój?

Kilka dni temu podczas finałowej gali Rankingu Samorządów 2019 Burmistrz Miasta Puszczykowa otrzymał wyróżnienie dla najlepszych miast i gmin w Polsce pod względem trwałego, zrównoważonego rozwoju.
Gratulujemy. Gmina Mosina w tym rankingu zajęła 502 miejsce na 864 gminy miejskie i miejsko-wiejskie.
Gratulujemy naszym Sąsiadom!

Zasady Rankingu Samorządów określa niezależna Kapituła pod przewodnictwem prof. Jerzego Buzka, b. premiera RP.

Jego celem jest wyłonienie miast i gmin, które osiągają najlepsze wyniki w kształtowaniu trwałego, zrównoważonego rozwoju wspólnoty lokalnej, ujmowanego w strategicznych kategoriach:

  1. trwałości ekonomicznej, czyli zdolności do zwiększania dochodów, w tym z podatków i korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania, a także efektywność zarządzania finansami czy budowa potencjału rozwojowego
  2. trwałości środowiskowej – obejmuje kwestie związane z ochroną środowiska i dostosowaniem do zmian klimatycznych. Samorządy mają tu wiele do zrobienia choćby w zakresie gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej czy redukcji emisji spalin i smogu. 
  3. trwałości społecznej obejmuje te obszary działalności samorządów, które mają wpływ na jakość życia mieszkańców oraz budowę tzw. społeczeństwa obywatelskiego. Bierzemy tu pod uwagą zarówno „twarde” dane o wydatkach samorządu (m.in. na usługi w zakresie edukacji, kultury, sportu i rekreację, transportu publicznego) i wymierne efekty tych wydatków (np. miejsca dla dzieci w żłobkach czy przedszkolach), ale też działania w zakresie budowy społeczeństwa obywatelskiego (np. budżet partycypacyjny czy współpraca z organizacjami pozarządowymi).
  4. jakości zarządzania urzędem, procesem uchwałodawczym oraz poziom współpracy między samorządami.

Źródłem danych wykorzystywanych do tworzenia Rankingu Samorządów są publicznie dostępne bazy danych GUS i Ministerstwa Finansów oraz informacje udzielone przez samorządy w specjalnej e-ankiecie.

W kategorii Gminy miejskie i miejsko-wiejskie najwyżej sklasyfikowane zostało Puszczykowo.

Przyjrzyjmy się tabeli i spróbujmy wyciągnąć wnioski, dlaczego wypadamy tak słabo na tle Puszczykowa?

5 Comments
mieszkaniec 02/10/2019
| |

Jak mieszkam w Mosinie od 50 lat Szosa Poznańska jest taka sama jak 50 lat temu. A liczba samochodów osobowych zwiększyła sie kilkukrotnie. BARDZO DOBRYM POMYSŁEM było puszczenie za czasów Pani Springer jeszcze na to wszystko 300 Tirów do Rohra i około 50 do Story. Tylko tego brakowało w Mosinie. Jesteśmy dokładnie zakorkowani. O Czerwonce ten gość co przed wyborami nazywał sie Z KROSNA już nie pamięta, a niemowa I czy II zastępca burmistrza, też nic nie mówi z racji swej ułomności.

Mieszkaniec 01/10/2019
| |

Zrównoważony rozwój toto u nas nie jest. Chaotyczna zabudowa, zbyt intensywna jak na nasze warunki. Mosina jest zakorkowana i zaśmiecona. Prawie całkowity brak ścieżek rowerowych. Duża część gminy nie ma kanalizacji i gazu, a w niektórych miejscach nawet z wodą są kłopoty. Zaniedbana jest edukacja ekologiczna, nie ma działań w zakresie ograniczenia zadymiania. Nie ma żadnego klubu dla seniora, żeby starsi ludzie mogli spędzić czas. Niepełnosprawni od lat czekają na miejsce dla siebie. Sowiniecka i Leszczyńska dziurawe i od lat nic się nie robi. Dużo ulic zalewanych przez deszcz, inwestycje przekładane z roku na rok. Na Nowym Krośnie zwodzi się mieszkańców, że będzie zbiornik. Ja sie pytam, kiedy? Nie ma czerwonki i nie ma widoków na obwodnicę. Okropny wjazd do Mosiny- korki i nieładna zieleń na dojeździe do ronda. W urzędzie trudno się czegoś dowiedzieć.

Śledź 01/10/2019
| |

No właśnie, dlaczego?