Czempiń nam ucieka

Pismo Samorządu Terytorialnego “Wspólnota” opublikowało ogólnopolski ranking gmin pod względem inwestycji za rok 2020.

W rankingu wydatków inwestycyjnych samorządów w latach 2018-2020 gmina Mosina znalazła się na 261 miejscu na 610 gmin miejsko-wiejskich.
W tym okresie nasza gmina przeznaczyła na inwestycje łącznie 889 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca (per capita).

W porównaniu z okresem 2017-2019 Mosina awansowała z 294 miejsca, jednak na inwestycje w naszej gminie przeznacza się znacznie mniej niż 13 gminach powiatu poznańskiego. Tradycyjnie prym wiodą gminy: Suchy Las i Tarnowo Podgórne.
Uwagę zwraca gmina wiejska Kleszczewo, która z 166 miejsca awansowała na 66.
Ciekawym punktem odniesienia dla naszej gminy jest gmina Czempiń. W latach 2018 – 2020 nasi sąsiedzi przeznaczyli na inwestycje aż 1622 zł, tzn. prawie dwa razy więcej niż my.

W rankingu oddzielnie sklasyfikowane są gminy miejskie (tu zaliczono zarówno gminy miejskie jak Luboń, czy Puszczykowo, oraz gminy miejsko-wiejskie jak Mosina) i wiejskie (kolor szary.
Tak więc Mosina zajmuje 261 miejsce na 610 gmin miejsko-wiejskich, a Dopiewo 234 na 1533 gmin wiejskich.

Liderzy inwestycji
Ranking wydatków inwestycyjnych samorządów
2018–2020

Metoda rankingu jest identyczna jak w ubiegłych latach. Pod uwagę wzięliśmy całość wydatków majątkowych poniesionych w ostatnich trzech latach (w tym przypadku 2018–2020). W ten sposób chcemy uniknąć dużych, chwilowych wahań wskaźnika będącego podstawą rankingu. Wydatki inwestycyjne, zwłaszcza z mniejszych jednostkach, cechują się znaczną cyklicznością. W poszczególnych latach mogą być bardzo wysokie, co wiąże się z realizacją ważnej inwestycji, aby potem okresowo spadać do znacznie niższego poziomu.

11 Comments
skryba 14/01/2022
| |

Tytuł artykułu raczej niezbyt trafny. Jeśli ów Czempiń z 16 miejsca obecnie uplasował się na 51, a Mosina z 263 miejsca na 261 to dystans między tymi gminami się zmniejszył 😉
Olbrzymi wpływ na miejsca w tej klasyfikacji ma zdolność gminy do absorbcji (pozyskiwania) środków zewnętrznych. Przydałby się też dla zobrazowania tego faktu ranking pokazujący, ile środków własnych gminy przeznaczają na inwestycje, a ile na ten cel pozyskały z zewnątrz.

mieszkaniec 14/01/2022
| |

Pani Małgosiu- jeszcze jeden ważny ranking : zadłużenie danej gminy globalnie i w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Potem zestawienie: wydatki na głowę i długi na głowę. To jest dopiero ciekawa statystyka.

wirus mosiński 13/01/2022
| |

Ranking to tylko pewnego rodzaju statystyka. Statystyka pokazuje tylko fragment rzeczywistości, częstokroć nią manipulując, choć sama w sobie jest przydatnym narzędziem do poznawania otoczenia czy ewaluacji działań. Nie chcę tu nikogo bronić czy oskarżać. Mnie się Czempiń podoba, ale nie z powodu inwestycji. Podoba mi się ponieważ pozostał (jeszcze) zwartym miasteczkiem niezniszczonym przez dziką deweloperkę oraz najazd mieszkańców Poznania szukających taniego lokum, którzy potem wsiadają w samochód i jadą do Poznania do pracy. A wracając do inwestycji. Można wydać miliony na inwestycje, o których będzie pisać się w prasie lokalnej, zwłaszcza tej pod egidą władz samorządowych: patrz Informator Mosiński. Przykład? Park Strzelnica, Park nad Kanałem Mosińskim, ulica Brzechwy. Wydano miliony. Środki pozyskano głównie z zewnątrz. Sukces prawda? Inwestycja w Park Strzelnica tak naprawdę nie zmieniła nic. Park nad Kanałem nic nie wnosi nowego oprócz kosztów utrzymania. Ulica Brzechwy budzi politowanie. Auta ledwie mijają się na lusterka tak wąska jest jezdnia, choć pas drogowy ma chyba 30 metrów. Ciekawe jaką politechnikę kończył projektant tej ulicy? Można wydać pieniądze i nic z tego nie mieć. Jak dla mnie to Mosina mogłaby być ostatnia w tym rankingu pod warunkiem, że każda z tych złotówek byłaby wydana racjonalnie i przynosiłaby rzeczywistą korzyść. Domeną władzy czy lokalnej czy ogólnokrajowej jest stawianie sobie pomników i szycie sztandarów. Najlepszym przejawem tego są właśnie inwestycje. Szkoda tylko, że o bieżącym utrzymaniu infrastruktury i o poprawianiu popełnionych błędów się zapomina.

mieszkaniec 13/01/2022
| |

Pani Gosiu! a Czempiń jaką jest gminą?. Bo jak wiem oni mają tereny aż do Kościana to mogą sie zabudowywać i wprowadzać przemysł w nieskończoność.

mieszkaniec 13/01/2022
| |

Mosina leży pomiędzy WPN i ujęciem wody dla aglomeracji poznańskiej. My nie mamy jak sądzę takich terenów do inwestowania jak wymienione gminy. My z racji swego położenia możemy sie tylko równać z Puszczykowem, też ograniczonym WPN. Za to w odróżnieniu od innych sąsiednich gmin mamy PM10 na najwyższym poziomie.

karp 13/01/2022
| |

Luboń zainwestował w panią burmistrz,a na dzisiejszej sesji radni pewnie zainwestują w siebie przyznając sobie dietki w okolicach 4 tysięcy na miesiąc za recytację:jestem za.
Niemniej z zestawieniem jest coś nie tak. Stęszew i Buk to gminy miejskie?