Córki i wnuk hr. Edwarda Raczyńskiego z wizytą w szkole w Rogalinie

Od lewej: Katarzyna Raczyńska, Xawery Rey, dyr. Anna Bąk, Wirydianna Rey.

Szkoła Podstawowa w Rogalinie wybrała hr. Edwarda Raczyńskiego, Prezydenta na Uchodźstwie na swojego patrona. Uzyskała już zgodę rodziny. W piątek , 19 maja 2017 r. na zaproszenie dyrektora  p. Anny Bąk szkołę odwiedziły córki Prezydenta – Wirydianna Rey i Katarzyna Raczyńska oraz wnuk Xawery Rey.
W spotkaniu uczestniczyli także  przedstawiciele Fundacji im. Raczyńskich, kierownik Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu p. Anna Balcerek-Kałek, przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu p. Roman Kolankiewicz, przewodnicząca Rady Rodziców Małgorzata Kubiaczyk.
Goście zwiedzili szkołę. Bardzo podobały im się prace uczniów wyeksponowane na korytarzu szkolnym. Panie Raczyńskie były wzruszone kroniką szkoły, w której zgromadzono wiele listów ich ojca oraz korespondencję z nimi.

Warto dodać, że Szkoła Podstawowa w Rogalinie w 1990 r. otrzymała imię Edwarda Raczyńskiego (1786-1845) – fundatora Złotej Kaplicy w katedrze poznańskiej i Biblioteki Raczyńskich. Wtedy w uroczystości nadania imienia uczestniczyły obie panie Raczyńskie.

W 2003 r. Szkoła Podstawowa w Rogalinie przestała istnieć.  Na jej miejsce utworzono gimnazjum. W 2011 r. po długich staraniach rodziców odtworzono szkołę podstawową i utworzono zespół szkół, w skład którego wchodzi szkoła podstawowa i gimnazjum.
W związku z kolejna reformą oświaty od września 2017 r. w Rogalinie będzie funkcjonowała ośmioklasowa szkoła podstawowa.
Społeczność szkolna zdecydowała, że szkoła otrzyma imię ostatniego męskiego potomka rodu Raczyńskich, Prezydenta na Uchodźstwie, który spoczął w krypcie kościoła św. Marcelina w 1993 r.

Nadanie imienia planowane jest w maju przyszłego roku.  Fundacja zamierza ufundować sztandar i stypendia dla najlepszych uczniów.

0 Comments

No Comment.