SOS PIES w Punkcie Przetrzymań w ZUK

05/09/2017 Małgorzata Kaptur 4

http://www.zukmosina.pl/przytulisko/ Ten adres powinien być powszechnie znany właścicielom psów i miłośnikom zwierząt. Przez 5 dni przebywają w Punkcie Przetrzymań zlokalizowanym na terenie Zakładu Usług Komunalnych zwierzęta, które zostały odłowione przez […]

Będziemy płacić drożej za śmieci

14/06/2017 Małgorzata Kaptur 2

Z uwagi na wprowadzanie  nowych uwarunkowań formalno-prawnych dotyczących sposobu gospodarowania odpadami komunalnymi, w najbliższych  trzech  latach nastąpi gwałtowny wzrost cen za usługi związane z zagospodarowaniem odpadów.

Gospodarka odpadami w I kwartale 2017

07/05/2017 Małgorzata Kaptur 1

Do 26 kwietnia 2017 r. zostało złożonych 7 760 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami na łączną ilość mieszkańców 27 083 osoby. Na dzień 31.12.2016 r. na terenie gminy były zameldowane 30 902 osoby. Wg szacunków mieszka dodatkowo ok. 4,5 tys. osób niezameldowanych.

ZUK posprząta w tym roku drożej

10/03/2017 Małgorzata Kaptur 30

Po otwarciu ofert na: „Odbiór odpadów z terenów komunalnych” okazało się, że wpłynęła do Urzędu tylko jedna. Złożył ją Zakład Usług Komunalnych – cena brutto: 283.255,00 zł. Gmina przeznaczyła na sfinansowanie zamówienia 195.000,00 zł brutto.

Mosina wychodzi z Selektu

28/06/2016 Małgorzata Kaptur 0

Na wczorajszym posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów radni otrzymali projekt uchwały o wystąpieniu ze Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów-SELEKT i zaopiniowali go pozytywnie.