185 osób na 1 km² (miasto 1005, wieś 115)

24/07/2017 Małgorzata Kaptur 0

Gęstość zaludnienia w Polsce wynosi 123 osoby na 1 km². Jak wynika z danych GUS, najwyższą gęstością zaludnienia wśród 2 478 polskich gmin odznacza się Legionowo ok. 4 tys. osób na km². Najmniej mieszkańców na 1 km², bo zaledwie 4 przypada w gminie wiejskiej Lutowiska.

No Image

Średniozamożni

08/07/2016 Małgorzata Kaptur 0

Pismo samorządowe “Wspólnota” opublikowało w ostatnim numerze kolejną edycję rankingu dochodów “Bogactwo samorządów 2015”. Mosina w kategorii: “Miasta inne” lokuje się w 2015 r. na 381 pozycji na 582 gmin […]