Radni pytają i składają wnioski

01/08/2017 M. Kaptur 0

Radni oprócz pytań zadawanych na sesji składają w okresie międzysesyjnym zapytania, wnioski i interpelacje na piśmie. Mosińscy radni są w tej dziedzinie w porównaniu do radnych z gmin powiatu poznańskiego bardzo aktywni. W tej kadencji złożyli już 813 interpelacji, w poprzedniej 920.

Młodzież a idea samorządności

07/05/2017 M. Kaptur 0

Młodzież zaczyna się interesować samorządem. To bardzo dobry znak. W kwietniu zostało zaprzysiężonych 36 posłów II Młodzieżowego Sejmu Rzeczypospolitej Mosińskiej. W maju odbędzie się konkurs MOSINA SAMORZĄDEM STOI, a w czerwcu gimnazjaliści będą poznawać Urząd.

Spotkania Burmistrza Gminy Mosina

27/04/2017 M. Kaptur 1

Jest to część Sprawozdania z działalności między sesjami, do której radni zgłaszają zawsze najwięcej pytań. Osoby zainteresowane tymi tematami informuję, że jest to 7 punkt porządku obrad, który rozpocznie się dzisiaj ok. godz. 16.20.

Działalność Burmistrza

29/09/2016 M. Kaptur 0

W porządku obrad jutrzejszej sesji jest punkt: Sprawozdanie Burmistrza Gminy Mosina z działalności między sesjami od 29.06 do 28.09.2016 r.