Z odpowiedzi na wnioski radnych…

16/12/2017 Małgorzata Kaptur 10

W ostatnim czasie radni pytali m.in. o koszty gospodarowania odpadami, koszty komunikacji gminnej, ilość miejsc postojowych na budowanym osiedlu w rejonie ul. Strzeleckiej. Składali wnioski m.in. o wdrożenie systemu rejestracji rozmów telefonicznych, zakup czujników mierzących jakość powietrza…

Radni pytają i składają wnioski

01/08/2017 Małgorzata Kaptur 0

Radni oprócz pytań zadawanych na sesji składają w okresie międzysesyjnym zapytania, wnioski i interpelacje na piśmie. Mosińscy radni są w tej dziedzinie w porównaniu do radnych z gmin powiatu poznańskiego bardzo aktywni. W tej kadencji złożyli już 813 interpelacji, w poprzedniej 920.

Refleksje wyborcze Jana Marciniaka

08/06/2017 Małgorzata Kaptur 12

27 maja upłynęło 27 lat od pierwszych wolnych wyborów do Rady Miejskiej Mosinie. Tak, 1990 r. to historyczny rok w dziejach Polski, w dziejach samorządu gminnego. W całym kraju, w tym i w Mosinie gros mandatów radnych uzyskali kandydaci reprezentujący Komitet Obywatelski „Solidarność”.

Absolutorium dla burmistrza

30/05/2017 Małgorzata Kaptur 0

Dziś o godzinie 16:00 w Sali Reprezentacyjnej Mosińskiego Ośrodka Kultury rozpocznie się sesja Rady Miejskiej. Porządek obrad przewiduje między innymi głosowanie nad udzieleniem burmistrzowi Jerzemu Rysiowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za ubiegły rok.

Radni z wizytą w szpitalu w Puszczykowie

23/05/2017 Małgorzata Kaptur 1

Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej odbyła swoje 29 posiedzenie w sali konferencyjnej Szpitala w Puszczykowie. Wzięli w nim udział (na zdjęciu od lewej): kierownik oddziału rehabilitacyjnego Agata Epsztejn-Brodziak, ordynator Oddziału Kardiologicznego […]