Mosińska rada bije rekordy

05/06/2018 Małgorzata Kaptur 19

W tej kadencji Rada Miejska w Mosinie obradowała już na 69 sesjach. Średnia ilość sesji w powiecie to 49. Mosińscy radni podjęli aż 810 uchwał, radni z Buku tylko 320 (średnia w powiecie 503). Nasza Rada podjęła aż 173 uchwały dotyczące skarg, 16 pozostałych gmin łącznie tylko 153.

Wolne głosy na sesji 28 lutego 2018 r.

07/03/2018 Małgorzata Kaptur 6

Od 2015 roku w porządku obrad każdej sesji Rady Miejskiej w Mosinie znajduje się punkt WOLNE GŁOSY. Daje to możliwość mieszkańcom przedstawienie burmistrzowi i radnym problemu, złożenie wniosku. Na ostatniej sesji w tym punkcie zabrało głos kilka osób.

Z odpowiedzi na zapytania radnych

10/02/2018 Małgorzata Kaptur 7

Radny Łukasz Kasprowicz pytał m.in. o śmieciarki w ZUK i PUK oraz o koszty ich remontów i napraw oraz pomysł na zagospodarowanie budynku poszkolnego w Dymaczewie. Radny Dominik Michalak chciał się dowiedzieć jakie były koszty komunikacji gminnej…

Zmarł radny trzech kadencji Józef Gonera

19/01/2018 Małgorzata Kaptur 1

W sobotę, 20 stycznia odprowadziliśmy ze sztandarem na miejsce wiecznego spoczynku na mosińskim cmentarzu parafialnym śp. Józefa Gonerę znanego i cenionego samorządowca i działacza społecznego lat 90. Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy współczucia.

Z odpowiedzi na wnioski radnych…

16/12/2017 Małgorzata Kaptur 16

W ostatnim czasie radni pytali m.in. o koszty gospodarowania odpadami, koszty komunikacji gminnej, ilość miejsc postojowych na budowanym osiedlu w rejonie ul. Strzeleckiej. Składali wnioski m.in. o wdrożenie systemu rejestracji rozmów telefonicznych, zakup czujników mierzących jakość powietrza…