Mosińskie Kejtry – impreza z przyszłością

17/09/2017 M. Kaptur 0

Mieszkańcy Osiedla nr 3 nie mogli narzekać na brak atrakcji w czasie kończącego się weekendu. W piątek uroczyste otwarcie placu zabaw i siłowni zewnętrznej i zebranie mieszkańców, w sobotę sprzątanie Strzelnicy, a w niedzielę spotkanie dla miłośników psów – “Mosińskie Kejtry”.

SOS PIES w Punkcie Przetrzymań w ZUK

05/09/2017 M. Kaptur 0

http://www.zukmosina.pl/przytulisko/ Ten adres powinien być powszechnie znany właścicielom psów i miłośnikom zwierząt. Przez 5 dni przebywają w Punkcie Przetrzymań zlokalizowanym na terenie Zakładu Usług Komunalnych zwierzęta, które zostały odłowione przez […]

345 kg odpadów na 1 mieszkańca

17/06/2017 M. Kaptur 2

Wszyscy mieszkańcy gmin należących do Związku Międzygminnego Selekt uiszczali w 2016 r. takie same opłaty, ale jak wynika z Analizy Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Z M CZO -SELEKT  ilość odpadów wytworzonych […]

Będziemy płacić drożej za śmieci

14/06/2017 M. Kaptur 1

Z uwagi na wprowadzanie  nowych uwarunkowań formalno-prawnych dotyczących sposobu gospodarowania odpadami komunalnymi, w najbliższych  trzech  latach nastąpi gwałtowny wzrost cen za usługi związane z zagospodarowaniem odpadów.

Mosina – zielona gmina?

15/05/2017 M. Kaptur 4

Za nami trzy majowe weekendy. Spacerujemy, jeździmy rowerami po naszej gminie, odwiedzamy inne miejsca w Polsce. Obserwujemy, porównujemy, oceniamy, wyciągamy wnioski.
Jak Państwo oceniają działania Gminy w zakresie utrzymania zieleni?

Sprawozdanie Straży Miejskiej za 2016 r.

17/03/2017 M. Kaptur 6

Odłowiono 112 zwierząt. Zlikwidowano liczne dzikie wysypiska i zaśmiecone miejsca na terenie miasta i gminy. Zebrano 267 worków śmieci. Między innymi prowadzono kontrole pod kątem spalania odpadów na wolnym powietrzu […]

ZUK posprząta w tym roku drożej

10/03/2017 M. Kaptur 30

Po otwarciu ofert na: „Odbiór odpadów z terenów komunalnych” okazało się, że wpłynęła do Urzędu tylko jedna. Złożył ją Zakład Usług Komunalnych – cena brutto: 283.255,00 zł. Gmina przeznaczyła na sfinansowanie zamówienia 195.000,00 zł brutto.

Polowanie na wróbelka

30/01/2017 M. Kaptur 55

W 2016 r. schwytano na terenie naszej gminy i przesiedlono 15 drobnych zwierząt i 9 sztuk grubego zwierzęcia dzikiego. Koszt tych usług to 12 948 zł.