Blaski i cienie gospodarowania zasobami

14/03/2018 Małgorzata Kaptur 0

W 2017 r. Gmina Mosina zbyła działki za kwotę 4,1 mln zł. Plan wynosił o 1,1 mln więcej. W II półroczu sprzedaż 3 działek (z przylegającymi do nich 3 innymi) przyniosła gminie wpływy w wysokości ok. 1,6 mln. Chciałabym zwrócić uwagę na 4 zaznaczone w tabeli kolorem żółtym niewielkie działki.

Zabrakło wyobraźni

16/02/2018 Małgorzata Kaptur 0

Szkoła Podstawowa w Czapurach ma mniejszy teren niż inne szkoły na terenie gminy. 9 lat temu na boisku wybudowano świetlicę wiejską, 4 lata temu ORLIK. Z uwagi na duży wzrost liczby mieszkańców w 2017 roku rozpoczęła się rozbudowa szkoły (budynek dydaktyczny i sala gimnastyczna).

Żwirownia w Krosinku

04/02/2018 Małgorzata Kaptur 30

Dla uporządkowania dyskusji w sprawie żwirowni w otulinie WPN wstawiłam temat i mapy pokazujące specyfikę terenu. Przeniosłam tu komentarze, które były dodawane pod innymi wpisami..

Okręty flagowe mają problemy

31/01/2018 Małgorzata Kaptur 0

Burmistrz Jerzy Ryś zwykł mawiać, że referaty: Inwestycji i Rozwoju Gminy oraz  Planowania Przestrzennego i Budownictwa to okręty flagowe, czyli najważniejsze referaty Urzędu Miejskiego. Trudno się z tym nie zgodzić.
Niestety efekty ich pracy nie spełniają oczekiwań mieszkańców.

A mieszkaniec czeka latami…

05/12/2017 Małgorzata Kaptur 35

O mosińskim planowaniu przestrzennym mówiłam i pisałam wiele w poprzedniej kadencji. Niestety zmian na lepsze nie ma. Zwracają się do mnie mieszkańcy, którzy stracili dużo czasu załatwiając sprawy w urzędzie. Stracili już nadzieję i co najgorsze zaufanie do władzy.

To nie jest prezent dla dewelopera

16/10/2017 Małgorzata Kaptur 29

Tak twierdzi burmistrz. Ja jestem innego zdania. Chodzi o mikropark, który ma powstać na gminnej działce pomiędzy dwoma osiedlami jednego dewelopera przy ul. Strzeleckiej w Mosinie. Osiedle Chełmońskiego powstało na podstawie decyzji o warunkach zabudowy wydanej 15. października 2012 roku.

Zaawansowanie zadań a kadra urzędnicza

17/09/2017 Małgorzata Kaptur 1

Od 1 marca 2012 r. liczba urzędników wzrosła o 16 osób. W okresie od grudnia 2014 r. w urzędzie zatrudnione zostały 24 nowe osoby. Największe zmiany zaszły w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa. Tu za wyjątkiem kierownika wszyscy nowi, większość od sierpnia 2017.

Te sprawy idą za wolno

21/07/2017 Małgorzata Kaptur 23

Wiele spraw gminnych się ślimaczy. Opóźnienia w wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy są zmorą dla mieszkańców, rujnują ich życiowe plany. Nadal nie ma rankingu dróg. Przejęcie gospodarowania odpadami z powodu niezebrania deklaracji od wszystkich gospodarstw domowych powoduje straty.

Bardzo przykra sprawa…

02/07/2017 Małgorzata Kaptur 15

Mieszkanka Czapur od 1,5 roku czeka na decyzję o warunkach zabudowy. Złożyła zażalenie na odmowę do SKO. Burmistrz poinformował ją, że przesłał 52 karty akt. Poprosiła o wyjaśnienie dlaczego nie 170, ale nie dostała odpowiedzi. Napisała więc skargę, ale Rada nie uznała jej za zasadną.

O planach miejscowych

01/07/2017 Małgorzata Kaptur 2

Rada Miejska uchwaliła w tej kadencji 5 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W opracowaniu jest 19 kolejnych planów i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Co trzecia WuZetka trafia do SKO

24/06/2017 Małgorzata Kaptur 9

Burmistrz Gminy Mosina wydał w 2016 r. 127 decyzji o warunkach zabudowy. Samorządowe Kolegium Odwoławcze informuje, że w 2016 r. wpłynęły  42 odwołania od decyzji wydanych przez Burmistrza Gminy Mosina w przedmiocie warunków zabudowy, czyli co trzecia decyzja o WZ trafia do SKO.