Czapury rosną w siłę

17/07/2018 Małgorzata Kaptur 3

Czapury mają już tylko o 23 zameldowanych mieszkańców mniej niż Krosno.  W I półroczu 2018 r. w Krośnie zameldowało się 16 osób, a w Czapurach 118. Bardzo możliwe, że za kilka miesięcy to Czapury będą największą miejscowością w gminie Mosina.

Majówka w Dymaczewie Nowym

06/05/2018 Małgorzata Kaptur 2

Z roku na rok przybywa domków, kamperów, przyczep, altan. Rosną płoty, wytyczane są drogi. Niektóre mają nawet nazwy, choć nie są one oficjalne… Działek jest ponad 1000. Brak kanalizacji powoduje zanieczyszczanie jeziora.

Blaski i cienie gospodarowania zasobami

14/03/2018 Małgorzata Kaptur 0

W 2017 r. Gmina Mosina zbyła działki za kwotę 4,1 mln zł. Plan wynosił o 1,1 mln więcej. W II półroczu sprzedaż 3 działek (z przylegającymi do nich 3 innymi) przyniosła gminie wpływy w wysokości ok. 1,6 mln. Chciałabym zwrócić uwagę na 4 zaznaczone w tabeli kolorem żółtym niewielkie działki.

Zabrakło wyobraźni

16/02/2018 Małgorzata Kaptur 0

Szkoła Podstawowa w Czapurach ma mniejszy teren niż inne szkoły na terenie gminy. 9 lat temu na boisku wybudowano świetlicę wiejską, 4 lata temu ORLIK. Z uwagi na duży wzrost liczby mieszkańców w 2017 roku rozpoczęła się rozbudowa szkoły (budynek dydaktyczny i sala gimnastyczna).

Żwirownia w Krosinku

04/02/2018 Małgorzata Kaptur 30

Dla uporządkowania dyskusji w sprawie żwirowni w otulinie WPN wstawiłam temat i mapy pokazujące specyfikę terenu. Przeniosłam tu komentarze, które były dodawane pod innymi wpisami..

Okręty flagowe mają problemy

31/01/2018 Małgorzata Kaptur 0

Burmistrz Jerzy Ryś zwykł mawiać, że referaty: Inwestycji i Rozwoju Gminy oraz  Planowania Przestrzennego i Budownictwa to okręty flagowe, czyli najważniejsze referaty Urzędu Miejskiego. Trudno się z tym nie zgodzić.
Niestety efekty ich pracy nie spełniają oczekiwań mieszkańców.

A mieszkaniec czeka latami…

05/12/2017 Małgorzata Kaptur 35

O mosińskim planowaniu przestrzennym mówiłam i pisałam wiele w poprzedniej kadencji. Niestety zmian na lepsze nie ma. Zwracają się do mnie mieszkańcy, którzy stracili dużo czasu załatwiając sprawy w urzędzie. Stracili już nadzieję i co najgorsze zaufanie do władzy.

To nie jest prezent dla dewelopera

16/10/2017 Małgorzata Kaptur 29

Tak twierdzi burmistrz. Ja jestem innego zdania. Chodzi o mikropark, który ma powstać na gminnej działce pomiędzy dwoma osiedlami jednego dewelopera przy ul. Strzeleckiej w Mosinie. Osiedle Chełmońskiego powstało na podstawie decyzji o warunkach zabudowy wydanej 15. października 2012 roku.

Zaawansowanie zadań a kadra urzędnicza

17/09/2017 Małgorzata Kaptur 1

Od 1 marca 2012 r. liczba urzędników wzrosła o 16 osób. W okresie od grudnia 2014 r. w urzędzie zatrudnione zostały 24 nowe osoby. Największe zmiany zaszły w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa. Tu za wyjątkiem kierownika wszyscy nowi, większość od sierpnia 2017.

Te sprawy idą za wolno

21/07/2017 Małgorzata Kaptur 23

Wiele spraw gminnych się ślimaczy. Opóźnienia w wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy są zmorą dla mieszkańców, rujnują ich życiowe plany. Nadal nie ma rankingu dróg. Przejęcie gospodarowania odpadami z powodu niezebrania deklaracji od wszystkich gospodarstw domowych powoduje straty.

Bardzo przykra sprawa…

02/07/2017 Małgorzata Kaptur 15

Mieszkanka Czapur od 1,5 roku czeka na decyzję o warunkach zabudowy. Złożyła zażalenie na odmowę do SKO. Burmistrz poinformował ją, że przesłał 52 karty akt. Poprosiła o wyjaśnienie dlaczego nie 170, ale nie dostała odpowiedzi. Napisała więc skargę, ale Rada nie uznała jej za zasadną.

O planach miejscowych

01/07/2017 Małgorzata Kaptur 2

Rada Miejska uchwaliła w tej kadencji 5 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W opracowaniu jest 19 kolejnych planów i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.