Zaśpiewaliśmy razem hymn na rynku

06/11/2018 Małgorzata Kaptur 13

Dziękujemy wszystkim, za wspólne uczczenie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Bardzo budujący był śpiew dzieci. Z różnych szkół, bez pomocy nauczycieli i rodziców, najmłodsi mieszkańcy naszej gminy zaśpiewali pięknie wszystkie zwrotki “Mazurka Dąbrowskiego”. Brawo!

Refleksje wyborcze Jana Marciniaka

08/06/2017 Małgorzata Kaptur 12

27 maja upłynęło 27 lat od pierwszych wolnych wyborów do Rady Miejskiej Mosinie. Tak, 1990 r. to historyczny rok w dziejach Polski, w dziejach samorządu gminnego. W całym kraju, w tym i w Mosinie gros mandatów radnych uzyskali kandydaci reprezentujący Komitet Obywatelski „Solidarność”.

Festyny, majówki, wenty…

29/05/2017 Małgorzata Kaptur 1

Bogatym źródłem informacji o życiu codziennym, również o finansach w przedwojennej Mosinie są Wiadomości Parafialne. Dziś nieocenionym źródłem jest Internet, no i oczywiście budżet gminy. Na fundusz sołecki przeznaczono w 2016 r. 377 tys. zł, a na wydatki sołectw i osiedli 139 495 zł.

Zagroda bamberska w Czapurach

22/02/2017 Małgorzata Kaptur 1

Do Gminnej Ewidencji Zabytków  nie wpisano ani jednego obiektu znajdującego się w Czapurach. Czy słusznie? W Wikipedii znalazłam taką informację: Dom Heigelmannów – okazały dom wiejski, zlokalizowany w Czapurach przy ul. Poznańskiej, […]

Radzewice wczoraj i dziś

12/02/2017 Małgorzata Kaptur 0

Radzewice to kolejna miejscowość w naszej gminie, która staraniem mieszkańców – pasjonatów gromadzi informacje dotyczące historii, zdjęcia, stare dokumenty, mapy… Rzadko która wieś może się poszczycić takim profesjonalnym i wszechstronnym […]

Wielkopolska saga powstańcza

02/02/2017 Małgorzata Kaptur 1

Powstańcze losy naszych dziadków i pradziadków – to wyzwanie, z którym warto się zmierzyć. Mimo że w ostatnich latach chlubimy się powstaniem wielkopolskim, to ciągle nasza wiedza na ten temat pozostawia wiele do życzenia.