Razem, czy osobno?

04/02/2019 Małgorzata Kaptur 41

W ostatnich latach znacznie rozwinęła się sieć gminnych połączeń komunikacyjnych. Gmina dowozi także uczniów do szkół. Te dwa zadania rozłącznie realizuje ZUK.
Na dowożenie uczniów w 2019 roku zaplanowano 1 650 000 zł.
W Kórniku milion złotych mniej.

58,3 mln zł na edukację, kulturę i sport

20/11/2017 Małgorzata Kaptur 0

Na posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 20 listopada 2017 r. radni będą analizować dochody i wydatki w trzech obszarach działania Komisji.  W projekcie budżetu na 2018 zaplanowano 45,4 mln zł na edukację, 3,5 mln zł na kulturę i 9,4 na kulturę fizyczną. 

Dzień Nauczyciela w Rogalinie

13/10/2017 Małgorzata Kaptur 0

Wszystkim Nauczycielom życzymy cierpliwości, dobrych pomysłów, niegasnącego zapału, sukcesów wychowanków, uznania i szacunku ze strony uczniów i rodziców. Praca to niełatwa, życzymy więc sił, odporności na stres i dobrego zdrowia, by wszystkie ambitne plany udało się zrealizować.

12 mln zł na przedszkola w 2017 r.

12/10/2017 Małgorzata Kaptur 0

Jak wynika ze sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze bieżącego roku rosną wydatki na przedszkola – dotacja dla niepublicznych przedszkoli (Koniczynka w Mosinie, Kasztanowe Ludki w Daszewicach, Happy House w Czapurach, im. […]

Wycieczka z Czapur do Mosiny

23/06/2017 Małgorzata Kaptur 3

Ponieważ wielu uczniów Szkoły Podstawowej w Czapurach nie zna Mosiny, gdyż bliżej stamtąd i łatwiej dojechać do Poznania, wychowawczyni klasy IV wpadła na pomysł, aby dzień przed końcem roku szkolnego […]

Ułani w Szkole Podstawowej w Krośnie

16/06/2017 Małgorzata Kaptur 1

4 czerwca 2017 r. miała miejsce uroczystość z okazji nadania imienia 15. Pułku Ułanów Poznańskich Szkole Podstawowej w Krośnie. Rada Rodziców przekazała ufundowany przez siebie proporzec dyrektor szkoły Grażynie Bartkowiak a ta z kolei przekazała go uczniom.