Straż pożarna w Krośnie – 1936 r.

18/10/2017 M. Kaptur 0

Niedawno Ochotnicza Straż Pożarna w Mosinie obchodziła 115 rocznicę powstania. Na terenie naszej gminy działa obecnie 6 jednostek OSP: w Mosinie, w Pecnej, w Nowinkach, w Radzewicach, Krajkowie i Żabinko. […]

Dzień Nauczyciela w Rogalinie

13/10/2017 M. Kaptur 0

Wszystkim Nauczycielom życzymy cierpliwości, dobrych pomysłów, niegasnącego zapału, sukcesów wychowanków, uznania i szacunku ze strony uczniów i rodziców. Praca to niełatwa, życzymy więc sił, odporności na stres i dobrego zdrowia, by wszystkie ambitne plany udało się zrealizować.

Wielkopolska Szkoła Roku

12/10/2017 Alicja Trybus 0

27 września Pani Dyrektor Alicja Trybus, wicedyrektorzy: Pani Beata Buchwald i Alicja Witucka-Piskorska, Pan Burmistrz Jerzy Ryś, Pani Przewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Kaptur i przedstawicielki Rady Rodziców wraz z grupą nauczycielek wzięli udział w uroczystej Gali Wielkopolska Szkoła Roku.

12 mln zł na przedszkola w 2017 r.

12/10/2017 M. Kaptur 0

Jak wynika ze sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze bieżącego roku rosną wydatki na przedszkola – dotacja dla niepublicznych przedszkoli (Koniczynka w Mosinie, Kasztanowe Ludki w Daszewicach, Happy House w Czapurach, im. […]

Wiórek – raj dla rowerzystów

30/09/2017 M. Kaptur 2

Dzisiaj miała miejsce w Wiórku fantastyczna impreza sportowa –  VI Otwarte Mistrzostwa Gminy Mosina w Kolarstwie Górskim i Przełajowym. Pomysłodawcą zawodów był nieżyjący już prezes Wiejskiego Stowarzyszenia Integracyjnego Wiestin – Krzysztof Borne. Współorganizatorem […]

Pomożemy gminie Brusy i powiatowi chojnickiemu

28/09/2017 M. Kaptur 0

Rada Miejska w Mosinie zdecyduje dziś o udzieleniu pomocy finansowej dla gminy Brusy i powiatu chojnickiego. Burmistrz proponuje by przeznaczyć na ten cel łącznie 40 tys. zł. Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała ten wydatek pozytywnie.

Z wizytą w partnerskiej gminie Seelze

26/09/2017 M. Kaptur 0

W dniach od 22 do 24 września dziesięcioosobowa delegacja z gminy Mosina przebywała w partnerskiej gminie Seelze. Głównym celem naszej wizyty było uczestnictwo w ważnym wydarzeniu społeczno-kulturalnym, jakim jest coroczna impreza Obentrautmarkt.

Zabrzmiał pierwszy dzwonek…

04/09/2017 M. Kaptur 0

Dziś po dwóch miesiącach wakacji do 9 szkół podstawowych w naszej gminie wrócili uczniowie i nauczyciele. Dźwięk dzwonka obwieścił rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2017/2018.

A to Polska właśnie…

28/08/2017 M. Kaptur 0

Dożynki w Rogalinku udały się nad wyraz. Urządzone były z rozmachem, jak na jubileusz 770 lecia wsi przystało. Najpierw odbyła się dziękczynna msza św. Sołtysi: Dorota Domagała – Rogalinek i Bogdan Koralewski – Sasinowo przynieśli dorodne bochny chleba, starosta i starościna okazały wieniec.

Nastał czas dożynek…

20/08/2017 M. Kaptur 0

20 sierpnia 2017 r. mieszkańcy sołectwa Daszewice świętowali zakończenie żniw. 27 sierpnia odbędą się dożynki organizowane przez sołectwo Rogalinek i Sasinowo, a 2 września przez sołectwo Wiórek.

Skonsultuj rozkład jazdy PKP

09/08/2017 M. Kaptur 2

Wielu naszych mieszkańców dojeżdża codziennie do szkoły, na studia, do pracy do Poznania. Zainteresowanych zachęcam do skonsultowania rozkładu jazdy, który będzie obowiązywał od 12 grudnia 2017 r. Urząd Marszałkowski proponuje […]

Bunschoten, Seelze, Witnica, Somlószőlős

07/08/2017 M. Kaptur 2

Gmina Mosina współpracowała przez kilkanaście lat z holenderską gminą Bunschoten. Od 1999 r. naszą partnerską gminą jest niemieckie Seelze, a od 2013 gmina Witnica, na terenie której leży wieś Mosina. Czy dojdzie do nawiązania dłuższej współpracy z Węgrami?

Mosinianie są przedsiębiorczy

26/07/2017 M. Kaptur 0

Na 1 tysiąc mieszkańców naszej gminy przypada aż 134,39 podmiotów gospodarczych. Nasza gmina zajmuje w rankingu przedsiębiorczości bardzo dobre 122 miejsce na 2478 gmin w Polsce.

185 osób na 1 km² (miasto1005, wieś 115)

24/07/2017 M. Kaptur 0

Gęstość zaludnienia w Polsce wynosi 123 osoby na 1 km². Jak wynika z danych GUS, najwyższą gęstością zaludnienia wśród 2 478 polskich gmin odznacza się Legionowo ok. 4 tys. osób na km². Najmniej mieszkańców na 1 km², bo zaledwie 4 przypada w gminie wiejskiej Lutowiska.

Gratulacje dla Gimnazjum w Rogalinku!

30/06/2017 M. Kaptur 1

W roku szkolnym 2016/2017 w gminnych gimnazjach uczyło się 254 uczniów. Gimnazjaliści dobrze napisali egzaminy końcowe. Z historii/wos wykazali się większą wiedzą niż ich rówieśnicy w kraju, województwie i powiecie. […]