Obiekty kubaturowe w budowie

03/08/2017 M. Kaptur 0

Gmina prowadzi aktualnie budowę trzech dużych obiektów. Na budowę hali i rozbudowę dwóch szkół – w Krosinku i Czapurach zarezerwowano w budżecie na rok 2017 ok. 16,5 mln zł. Całkowity koszt tych inwestycji to ok. 26 mln zł (pozyskano 5 mln środków zewnętrznych, reszta to śr. własne).

Spotkanie w sprawie basenu

25/05/2017 M. Kaptur 10

Wczoraj miało miejsce spotkanie z mieszkańcami w sprawie basenu. Jest koncepcja, wkrótce zostanie ogłoszony przetarg na projekt. Budowa ma się zacząć jesienią 2018 r. Zakończenie inwestycji planowane jest na 2020 rok. Zainteresowanie spotkaniem niewielkie – ok. 35 osób, w tym 9 radnych.

Przetargi 2017

19/05/2017 M. Kaptur 0

Wczoraj upłynął termin zgłaszania ofert na rozbudowę szkoły w Czapurach wraz z budową sali gimnastycznej. Zgłosił się tylko jeden wykonawca CIEPŁOWNIK EKOINWESTYCJE Sp. z o.o. sp. k. z Plewisk. Złożył ofertę na kwotę 10,6 mln zł. Gmina przeznaczała na to zadanie kwotę 8,4 mln zł.

Jaka będzie szkoła w Czapurach?

22/04/2017 M. Kaptur 0

Dziś został ogłoszony przetarg na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Czapurach. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: Budynek o następujących gabarytach: powierzchnia zabudowy – 1.766,83 m2 powierzchnia użytkowa – 2.247,47 m2 wysokość […]

Nadal nie widać światełka w tunelu

21/04/2017 M. Kaptur 0

Mowa o przejściu podziemnym z dworca w kierunku ul. Sowinieckiej i Śremskiej. Dla ok. 5 tys. osób oznaczałoby to nie tylko krótszą drogę na dworzec, ale także dodatkowe połączenie dwóch części miasta. Radni poprzedniej kadencji zabiegali o takie rozwiązanie. Radny A. Cebulski zadał pytanie w tej sprawie.

4 wyłożenie planu z wieżowcem w Krosinku

04/04/2017 M. Kaptur 15

5 kwietnia w świetlicy wiejskiej w Krosinku o 18.00 odbędzie się dyskusja publiczna dot. projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla usług w zieleni. Ma tam powstać 15. kondygnacyjny budynek. Szpital w Puszczykowie ma 10 pięter.

Coraz więcej pytań o tunel

26/03/2017 M. Kaptur 4

Już zapomnieliśmy jak wyglądał przejazd na Śremskiej (przypomina o tym niezawodny w takich razach Google Street View – tu z lipca 2012 r.), a jeszcze nie wiemy jak ostatecznie będzie […]

Plusy i minusy pływalni w Mosinie

03/03/2017 M. Kaptur 125

O zaletach basenu, pływania i ćwiczeń w wodzie napisano już bardzo wiele. Dzieci nauczą się pływać, młodzież będzie miała dodatkowe miejsce do spotkań, starsi i niepełnosprawni podniosą sprawność. Warto dodać, że wybudowanie basenu będzie kosztowało 10 mln zł, a utrzymanie 600 tys. rocznie.

Skomplikowane układy drogowe

22/02/2017 M. Kaptur 7

21 lutego 2017 r. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego i Komisji Budżetu i Finansów. Wzięło w nim udział 17 radnych, burmistrz wraz z zastępcą, kierownicy referatów. Dyskutowano o planach inwestycyjnych dotyczących dróg wojewódzkich oraz Czerwonki.