Nadal nie ma rankingu dróg…

12/07/2018 Małgorzata Kaptur 8

W uchwale Wojewódzkiej Rady Narodowej z 1986 roku jest spis istniejących wtedy w Mosinie ulic. Do dziś 62 ulice z tego spisu (na 118 ogółem) są nieutwardzone. W kolejce czekają jeszcze powstałe później ulice. W jakiej kolejności będą budowane? Nie wiadomo.

Nowy park w Mosinie

08/06/2018 Małgorzata Kaptur 12

6.06. 2018 r. został ogłoszony przetarg na urządzenie nowego parku z Mosinie. Na zagospodarowanie terenu o powierzchni ok. 1,6 ha Gmina pozyskała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1 247 726,43 zł. Wkład własny to 260 tys. zł.

Nie głosowałam za absolutorium

01/06/2018 Małgorzata Kaptur 8

Sesja absolutoryjna to jedna z ważniejszych sesji w ciągu roku. To podsumowanie gminnych finansów. Ocenę pod względem prawnym w formie  uchwały podejmuje Regionalna Izba Obrachunkowa.  Radni natomiast oceniają wykonanie budżetu pod względem celowości i gospodarności.

Węzeł przesiadkowy w Mosinie

27/04/2018 Małgorzata Kaptur 3

110 miejsc dla samochodów osobowych, 2 miejsca K+R w bezpośrednim sąsiedztwie stacji, 2 miejsca dla postoju autobusów, 64 miejsca dla parkowania rowerów, 2 toalety, zieleń – tak został zaprojektowany węzeł przesiadkowy w Mosinie. Właśnie został ogłoszony przetarg.

Omówienie projektu basenu

04/04/2018 Małgorzata Kaptur 5

Dzisiaj w czasie posiedzenia wspólnego Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego projektant – ASPA Pracownia Architektoniczna Sp. z o.o. Sp. komandytowa z Wrocławia przedstawił radnym stan prac […]

Okręty flagowe mają problemy

31/01/2018 Małgorzata Kaptur 0

Burmistrz Jerzy Ryś zwykł mawiać, że referaty: Inwestycji i Rozwoju Gminy oraz  Planowania Przestrzennego i Budownictwa to okręty flagowe, czyli najważniejsze referaty Urzędu Miejskiego. Trudno się z tym nie zgodzić.
Niestety efekty ich pracy nie spełniają oczekiwań mieszkańców.

Mosińska utopia budżetowa

04/01/2018 Małgorzata Kaptur 0

Czy można za 3 375 000 zł wybudować 8 ulic i zaprojektować 34 ulice? Moim zdaniem nie, ale burmistrz, urzędnicy i większość radnych wierzy, że cuda są możliwe. 16 ulic znalazło się już w trzecim z kolei budżecie. Czy tym razem dopisze im szczęście? Wśród tych ulic przepisywanych z roku na rok jest ul. Kasprowicza – jedyna droga dojazdowa do Sali Ślubów.

Zakopane… pieniądze

29/11/2017 Małgorzata Kaptur 4

Położenie Torowej sprawia, że wody deszczowe z okolicznych ulic spływają w jej kierunku i na niej się gromadzą. Tak było zawsze, tak jest i obecnie. To skłoniło Burmistrza i Radę poprzedniej kadencji do podjęcia kosztownego wyzwania jakim było odwodnienie tego rejonu. Deszczówkę budowano w trzech etapach. Kosztowało to 2,3 mln zł. 

Mają inni, mamy i my

21/11/2017 Małgorzata Kaptur 1

Mowa o pozyskanym kilka dni temu dofinansowaniu do budowy zintegrowanych węzłów przesiadkowych w Mosinie, Drużynie i w Pecnej. Gmina Mosina otrzyma na ten cel 7 mln zł. W Metropolii Poznań trwa przebudowa okolic dworców kolejowych, aby zachęcić mieszkańców do korzystania z komunikacji publicznej.

Basenowe dylematy

14/11/2017 Małgorzata Kaptur 13

W sprawie mosińskiego basenu dominuje postawa – MA BYĆ I JUŻ! Każdy zdrowy na umyśle człowiek wie, że basen jest potrzebny i pożyteczny, bo warto umieć pływać i warto dbać o zdrowie i kondycję.  Nie każdy jednak zadaje sobie pytanie ile będzie kosztowała budowa basenu i jego eksploatacja.

Zaawansowanie zadań a kadra urzędnicza

17/09/2017 Małgorzata Kaptur 1

Od 1 marca 2012 r. liczba urzędników wzrosła o 16 osób. W okresie od grudnia 2014 r. w urzędzie zatrudnione zostały 24 nowe osoby. Największe zmiany zaszły w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa. Tu za wyjątkiem kierownika wszyscy nowi, większość od sierpnia 2017.

Obiekty kubaturowe w budowie

03/08/2017 Małgorzata Kaptur 0

Gmina prowadzi aktualnie budowę trzech dużych obiektów. Na budowę hali i rozbudowę dwóch szkół – w Krosinku i Czapurach zarezerwowano w budżecie na rok 2017 ok. 16,5 mln zł. Całkowity koszt tych inwestycji to ok. 26 mln zł (pozyskano 5 mln środków zewnętrznych, reszta to śr. własne).