To nie jest prezent dla dewelopera

16/10/2017 M. Kaptur 29

Tak twierdzi burmistrz. Ja jestem innego zdania. Chodzi o mikropark, który ma powstać na gminnej działce pomiędzy dwoma osiedlami jednego dewelopera przy ul. Strzeleckiej w Mosinie. Osiedle Chełmońskiego powstało na podstawie decyzji o warunkach zabudowy wydanej 15. października 2012 roku.

12 mln zł na przedszkola w 2017 r.

12/10/2017 M. Kaptur 0

Jak wynika ze sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze bieżącego roku rosną wydatki na przedszkola – dotacja dla niepublicznych przedszkoli (Koniczynka w Mosinie, Kasztanowe Ludki w Daszewicach, Happy House w Czapurach, im. […]

Morze potrzeb czyli wnioski do budżetu 2018

05/10/2017 M. Kaptur 8

O tym, jak wielkie są potrzeby naszej gminy świadczą wnioski składane do budżetu przez radnych, sołtysów, przewodniczących osiedli a także przez samych mieszkańców. Poniżej wybrane zadania zgłoszone do budżetu na rok 2018.

12 mln środków zewnętrznych w 2017 r.

02/10/2017 M. Kaptur 0

Ten rok jest rekordowy jeśli chodzi o pozyskane środki zewnętrzne. Gmina Mosina otrzyma z różnych źródeł ok. 12 mln zł. Dofinansowanie waha się od 55% do 95% kosztów poszczególnych zadań.

Pomożemy gminie Brusy i powiatowi chojnickiemu

28/09/2017 M. Kaptur 0

Rada Miejska w Mosinie zdecyduje dziś o udzieleniu pomocy finansowej dla gminy Brusy i powiatu chojnickiego. Burmistrz proponuje by przeznaczyć na ten cel łącznie 40 tys. zł. Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała ten wydatek pozytywnie.

Gmina wyemituje 13,5 mln obligacji

27/09/2017 M. Kaptur 8

W latach 2010-2016 Gmina Mosina wyemitowała obligacji za 34,5 mln zł., najwięcej bo aż 16 mln zł w 2010 r. W tym roku wykupujemy/spłacamy ostatnią ratę obligacji z 2010 – 5 mln zł. Zadłużenie gminy na koniec 2017 r. wyniesie 28 937 478,22 zł.

Strefa potrzebna tylko na rynku?

14/09/2017 M. Kaptur 7

Strefa Płatnego Parkowania obowiązuje w Mosinie siódmy rok. Od 1 grudnia 2015 r. strefą administruje Zakład Usług Komunalnych. W strefie jest 11 parkomatów. Od 1 stycznia do 31 lipca 2017 […]

Kilka ciekawych informacji – budżet I półrocze 2017

06/09/2017 M. Kaptur 0

Radni otrzymali informację o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2017 r.. Dochody wykonano w 53,48%, a wydatki zrealizowano w 42,08 %. Inwestycje wykonano w 12,79 %, bo większość inwestycji rozliczana jest jest w II półroczu. 6 informacji jest szczególnie ciekawych.

Budujmy nowocześniej, ciekawiej, ładniej

22/08/2017 M. Kaptur 1

Wpłynęły 3 oferty na wykonanie projektu basenu. Miejmy nadzieję, że zaprojektowany obiekt będzie się nadawał nie tylko do pływania, ale również będzie się pozytywnie wyróżniał estetyką i nowoczesnymi rozwiązaniami.

Wiejska Oaza w Rogalinku

21/08/2017 M. Kaptur 0

Jest już prawie gotowa Wiejska Oaza w Rogalinku. Pozostaje tylko dokończenie zadaszonej sceny.
Projekt ten o wartości 87 175 zł został zgłoszony w I edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Mosina. Uzyskał w głosowaniu poparcie 270 osób.

Obiekty kubaturowe w budowie

03/08/2017 M. Kaptur 0

Gmina prowadzi aktualnie budowę trzech dużych obiektów. Na budowę hali i rozbudowę dwóch szkół – w Krosinku i Czapurach zarezerwowano w budżecie na rok 2017 ok. 16,5 mln zł. Całkowity koszt tych inwestycji to ok. 26 mln zł (pozyskano 5 mln środków zewnętrznych, reszta to śr. własne).

Te sprawy idą za wolno

21/07/2017 M. Kaptur 23

Wiele spraw gminnych się ślimaczy. Opóźnienia w wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy są zmorą dla mieszkańców, rujnują ich życiowe plany. Nadal nie ma rankingu dróg. Przejęcie gospodarowania odpadami z powodu niezebrania deklaracji od wszystkich gospodarstw domowych powoduje straty.

345 kg odpadów na 1 mieszkańca

17/06/2017 M. Kaptur 2

Wszyscy mieszkańcy gmin należących do Związku Międzygminnego Selekt uiszczali w 2016 r. takie same opłaty, ale jak wynika z Analizy Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Z M CZO -SELEKT  ilość odpadów wytworzonych […]

Będziemy płacić drożej za śmieci

14/06/2017 M. Kaptur 1

Z uwagi na wprowadzanie  nowych uwarunkowań formalno-prawnych dotyczących sposobu gospodarowania odpadami komunalnymi, w najbliższych  trzech  latach nastąpi gwałtowny wzrost cen za usługi związane z zagospodarowaniem odpadów.