Radni a prawo

Radni stanowią prawo i muszą prawa przestrzegać.
Ostatnio toczy się burzliwa dyskusja nad przestrzeganiem art. 24f ustawy o samorządzie gminnym przez radnych Rady Miejskiej w Mosinie.
W czasie głosowania w tej sprawie na sesji w dniu 3 listopada 2020 r. zdania radnych były podzielone.


W piątek w odpowiedzi na pismo Wojewody Wielkopolskiego z 16.11.2020 r. został przekazany odpis protokołu z sesji oraz wszystkie dokumenty związane z procedowanymi na ww. sesji uchwałami dot. wygaszenia mandatów radnym Czesławowi Tomczakowi i Arkadiuszowi Cebulskiemu, o które zwrócono się do Rady Miejskiej (m.in. projekty uchwał i opinie prawne).
Wojewoda dokona oceny prawnej sytuacji i jeżeli potwierdzi, że doszło do naruszenia zakazu wynikającego z art. 24 f, podejmie stosowne kroki.

Z uwagi na ujawnienie faktów dotyczących dwóch innych radnych na najbliższej sesji Rada Miejska podejmie uchwałę o zleceniu Komisji Rewizyjnej kontroli umów zawartych przez spółki gminne w kadencji 2018-2023 w zakresie przestrzegania zakazu wynikającego z art. 24f ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Art.  23a. 

1.  Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają ślubowanie:

Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców“.

Art. 24f.
1. Radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego
gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności.
1a. Jeżeli radny przed rozpoczęciem wykonywania mandatu prowadził działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1, jest obowiązany do zaprzestania
prowadzenia tej działalności gospodarczej w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia ślubowania. Niewypełnienie obowiązku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, stanowi podstawę do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego w trybie art. 383 ustawy, o której mowa w art. 24b ust. 6.

57 komentarzy do “Radni a prawo

 • 14/12/2020 o 13:13
  Permalink

  Kiedy jeden z radnych został pochwalony na sesji, że kiedyś dziobał ziarno z UM Mosina i przestał dziobać, ze względu na art.24 f, to się uśmiechnąłem. Kury mają tak, że jak wydziobią w jednym miejscu, to przenoszą się w drugie i nadal dziobią. Wydaje mi się, że to bardziej kury Złomka niż burmistrza i były tylko wypożyczane na sesje. Dziwi mnie tylko, że Złomek przez tyle lat wyhodował w Mosinie tylko 4 kury i albo się starzeje i traci skuteczność w pozyskiwaniu kur, albo zostały one niedokładnie porachowane. Tak czy siak te kury nigdy nie zniosą jaja dla samorządu, a na rosół też nie radzę przeznaczać, bo są niestrawne.

  Odpowiedz
  • 13/12/2020 o 09:31
   Permalink

   A co ma być! Radni będą radnymi, a ty będziesz pisał dalej swoje i tak już zostanie. Nie sądzisz, że ktoś z oficjeli się tym zajmie. Nie bądź dziecko! Dorośnij ! Mienisz się realistą, a bujasz w obłokach niczym @karp!

   Odpowiedz
 • 29/11/2020 o 12:20
  Permalink

  Po artykule 24f usg, brakuje art.24 g. Kiedy radni wożą artykuły do gminy lub żwir do jednostki podległej, to radni tracą mandat wraz z burmistrzem i rozpisywane są przedterminowe wybory.
  Jak burmistrz nie wiedział o żwirowanku, to ma pecha.
  Obecny układ w Mosinie ma związek z przewrotem pałacowym pod koniec poprzedniej kadencji.
  Zastępca działał przeciwko szefowi i moim zdaniem miał duże wsparcie wśród radnych naruszających obecnie art. 24 f. Czas pokaże czy powiedzenie na układy nie ma rady, jest wieczne jak Lenin.
  Czy z ZUK Mosina miały miejsce jakieś dziwne wypływy w związku z wyborami w 2014 i 2018 roku?
  Czy mieszkańcy Mosiny w roku 2014 mieli swój wkład finansowy w wybór wójta w Dopiewie?
  Wtedy to medialny przydupas prezesa ZUK zatrudniony w Mosinie, wydawał U nas w Dopiewie.
  Tego wszystkiego nie dowiecie się z audytu, bo one nigdy nie są skierowane przeciwko temu kto rządzi w gminie, ale nie mam nic przeciwko temu, żeby moja ocena była błędna.
  Z pewnością haki które miał prezes na burmistrza i radnych dilujących z władzą temu sprzyjały.

  Odpowiedz
  • 29/11/2020 o 20:57
   Permalink

   Szu był potrzebny we Wronkach, żeby właściwie pokierować strumieniem kilkunastu milionów z kasy PK, na szkodę gminy i chwałę burka zmierzchowego, który wały robił grube także wcześniej, ale czasami ktoś mu patrzył na łapki lub przeszkadzał, bo potrzebował inne wały robić.
   Pytanie:
   Czy teraz będą kręcić lody w tę samą stronę, czy każdy w swoją.

   Kto teraz będzie kręcił lody w Mosinie?

   Odpowiedz
   • 29/11/2020 o 21:03
    Permalink

    Teraz w Prątkach jest też potrzebny, bo wojsko osamotnione i nerwowe, bo Napierała chory.
    Wieczór sprowadził z importu pana Pecha i będzie go miał. Zysk dla Mosiny, ale Wronek szkoda. Ciekawe czy tam już jacyś radni żwirują dla niego.

    Odpowiedz
  • 29/11/2020 o 21:15
   Permalink

   @karp i @sentinel
   Te wasze mądrości przyprawiają ludziom mdłości.

   Odpowiedz
   • 30/11/2020 o 09:54
    Permalink

    Wolałbym żebyś nas rozdzieliła, bo nie jesteśmy parą. Monia może jesteś w ciąży?

    Odpowiedz
    • 30/11/2020 o 10:46
     Permalink

     Podobno kiszone ogórki są ciągle w Mosinie do nabycia na targowisku. Nigdy nie wiadomo kiedy burmistrz zamknie z datą wsteczną, by się emeryci nie gromadzili i będzie wspomnienie po ogórkach.

     Odpowiedz
 • 28/11/2020 o 21:00
  Permalink

  Radny Ługawiak na TTVI pisze o możliwości utraty mandatów przez 3 radnych i moim zdaniem myli się co najmniej o 25 %. To że ktoś stoi za żoną, to żadna okoliczność łagodząca.
  Gdybym miał się na siłę się takiej dopatrzeć, to raczej występuje w przypadku radnego kluczowego.
  Ktoś kiedyś na tej stronie słusznie pisał, że wpuściliście lisa do kurnika. Jak mniemam chodzi o komisję ochrony środowiska, którą nie bez powodu określałem mianem ochrony żwirowiska.
  W poprzednich latach jej główna aktywność , to wybór ładnego ogródka,a w roku covidowym jest
  bardzo aktywna, szczególnie teraz. Przypadek?

  Odpowiedz
 • 28/11/2020 o 12:41
  Permalink

  Złożenie ślubowania i nie poddanie się rygorowi art 24f usg (25b usp) powoduje taki sam skutek jak złożenie oświadczenia o zrzeczeniu się mandatu, odmowie ślubowania lub utracie prawa wyborczego np. z powodu przeprowadzki poza jednostkę samorządu, w której radny sprawuje mandat.

  Materialne fakty i czynności lub złożone oświadczenia mają charakter prawotwórczy i zmieniają stan prawny radnego.

  Uchwała Rady ma tylko i wyłącznie deklaratoryjny, a nie prawotwórczy charakter ponieważ wyłącznie ogłasza zmianę stanu prawnego, który nastąpił wcześniej.

  USG i USP jasno stanowią, że naruszenie art 24f usg (lub 25b usp) powoduje nieodwracalną utratę mandatu i nie ma już w obecnych ustawach o s.g. i o s.p. żadnego “chyba, że”: rada nie ogłosi tego faktu, nie stwierdzi, podejmie uchwałę, wojewoda nie stwierdzi, sędzia komisarz nie stwierdzi.

  W ustawie nie ma sformułowania: “rada podejmie uchwałę o wygaszeniu mandatu”, tak owszem było kiedyś, kiedy to rada wygaszała mandat.

  Obecna usg (i usp) jasno stanowi, że: “rada stwierdza fakt wygaśnięcia mandatu w ciągu 30 dni”, a jeżeli tego nie uczyni (np. nie zdąży w terminie), to rada traci to uprawnienie, czyli delegację ustawową (definitywnie i nieodwracalnie), a zarządzenie zastępcze o stwierdzeniu faktu wygaśnięcia mandatu z powodu opisanego we właściwym artykule usg (usp) wydaje wojewoda.

  Komisarz wyborczy ogłasza fakt wygaśnięcia mandatu radnego (w Dziennik Urzędowym Województwa na przykład Wielkopolskiego) w ciągu 14 dni od dokonania stwierdzenia faktu wcześniejszego wygaśnięcia mandatu dokonanego uchwałą przez radę lub decyzji (również tylko deklaratoryjnej, a nie prawotwórczej) wydanej przez wojewodę.

  Odpowiedz
  • 28/11/2020 o 12:53
   Permalink

   Natomiast przedstawiciele doktryny i sądy, którzy uznają deklaratoryjny
   charakter uchwały rady gminy (miasta) stwierdzającej wygaśnięcie mandatu,
   w związku z czym wygaśnięcie mandatu następuje w momencie złożenia
   oświadczenia o odmowie złożenia ślubowania, nie dopuszczają takiej możliwości23.
   Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w przywołanym już wyroku,
   „waga aktów wyborczych sprawia, iż ewentualne cofnięcie oświadczenia woli
   o zrzeczeniu się mandatu radnego nie może być swobodne, może wystąpić tylko
   w sytuacjach szczególnych i tylko przed podjęciem przez organ stanowiący
   uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu” *24.

   *24
   Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 maja 2012 r., sygn. akt II OSK 401/12, CBOSA,
   http://www. orzeczenia.nsa.gov.pl

   Odpowiedz
  • 28/11/2020 o 13:09
   Permalink

   http://prawo.ug.edu.pl/sites/default/files/_nodes/strona-pia/33461/files/34rytel-warzocha.pdf
   158

   Natomiast przedstawiciele doktryny i sądy, którzy uznają deklaratoryjny
   charakter uchwały rady gminy (miasta) stwierdzającej wygaśnięcie mandatu,
   w związku z czym wygaśnięcie mandatu następuje w momencie złożenia
   oświadczenia o odmowie złożenia ślubowania, nie dopuszczają takiej możliwości23.
   Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w przywołanym już wyroku,
   „waga aktów wyborczych sprawia, iż ewentualne cofnięcie oświadczenia woli
   o zrzeczeniu się mandatu radnego nie może być swobodne, może wystąpić tylko
   w sytuacjach szczególnych i tylko przed podjęciem przez organ stanowiący
   uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu”. *24

   *24
   24 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 maja 2012 r., sygn. akt II OSK 401/12, CBOSA

   Odpowiedz
    • 28/11/2020 o 19:03
     Permalink

     Może i kolega z Marsa ma rację i może na Ziemi powinno być jak na Marsie.
     Moim zdaniem co najmniej jeden radny nie uważał na szkoleniu z podstaw wałkarstwa i
     próbował się schować nieumiejętnie za żoną i pełnomocnictwo go pogrąży.
     Wyrok niech sobie sam znajdzie w bazie orzeczeń.

     Odpowiedz
 • 28/11/2020 o 11:14
  Permalink

  Dla niektórych polityków, tych którzy na własne życzenie skończyli się politycznie ta kadencja już się zakończyła, a dla kilku innych zakończy się już niedługo ; -)

  Ceterum censeo Corruptio esse delendam!

  Polityka to zajmowanie się sprawami ludzi dla ich wspólnego dobra.

  Korupcja to zajmowanie się sprawami ludzi dla dobra skorumpowanych.

  Korupcja krzywdzi ludzi i burzy zasady współżycia społecznego!

  Powtórzę więc jeszcze raz:
  Ceterum censeo Corruptio esse delendam!

  Odpowiedz
  • 28/11/2020 o 12:47
   Permalink

   No ale oni na szkoleniu słyszeli coś innego i gotowi są przysiąc, że prelegent im kazał.
   To szkolenie mogło odbyć w ZUK i obejmować podstawy wałkarstwa. Były prezes mógł ich też nauczyć rozpisywania działek i majątku po rodzinie, bo w tej materii był fachowcem i US robił w bambuko jak chciał.

   Odpowiedz
 • 28/11/2020 o 08:01
  Permalink

  Na temat informacji z Radia Poznań i Gazety Mosińskiej.

  Co rada może zrobić w styczniu?

  Po upływie 30 dni od powzięcia informacji przez radę upływa termin na ogłoszenie wygaśnięcia mandatów i od tego momentu tylko wojewoda może podjąć związane z tym działanie, bo uchwała rady jeśli nawet zostanie podjęta to będzie od początku nieważna, bo podjęta bez delegacji prawnej.

  Rada ma 30 dni i koniec.
  Następnie działania zobowiązany jest podjąć wojewoda.

  Rada ma 30 dni na ogłoszenie wygaśnięcia mandatów i powinna w trybie pilnym zebrać się i przekazać sprawę ustalenia terminu, od którego mandaty wygasły do zbadania przez Komisję Rewizyjną, która powinna sprawę wyjaśnić w 1-2 dni, bo uprawnienia radnych są bardzo szerokie i silne.

  Jeżeli radni są ludźmi honoru to samodzielnie mogą poinformować radę o właściwym terminie, zamiast lawirować jak jakieś łachudry i rzezimieszki przyłapane na gorącym uczynku.

  Niektóre z mandatów wygasły 21 lutego 2019, w trzy miesiące po złożeniu ślubowania.

  Pozostałe wygasają przy pierwszym naruszeniu art 24f usg.

  Zależy od tego czy działalność na mieniu komunalnym była prowadzona w dniu wyboru radnego.

  I finito. Koniec.
  Nie ma tu pola do dyskusji, krętactw, ani nic do dodania.

  Jest lub była działalność. Mandat wygasa automatycznie z chwilą podjęcia, zawarcia umowy, otrzymania dotacji, przelewu z przedpłatą lub innego.

  Jest jeden wyjątek – radny prowadzący działalność w chwili wyboru na radnego ma 3 miediące, słownie: trzy, czyli bardzo dużo czasu na podjęcie decyzji o zachowaniu mandatu i zaprzestaniu działalności na mieniu komunalnym lub rezygnacji z mandatu.
  Jeżeli nie uczyni nic i nie wybierze żadnego z tych dwóch rozwiązań to mandat wygasa automatycznie w trzy miesiące od złożenia ślubowania, co w mosinie miało miejsce 21 lutego 2019 roku, bo ślubowanie radni złożyli 21 listopada 2018.

  Diety do zwrotu na konto gminy. Nowi radni składają ślubowania. Głosowania do reasumpcji.
  Radnych-sprawców zamieszania każdy powinien mieć prawo opluć, albo lać prosto w pysk, chyba, że zachowają się honorowo, przeproszą, złożą samokrytykę lub popełnią publicznie sepuku.

  Polityczne sepuku już popełnili.

  Pozdrawiam potrafiących czytać i logicznie analizować pozyskane informacje.

  Poza logiką jest tylko bełkot.

  Odpowiedz
  • 28/11/2020 o 08:43
   Permalink

   Ciekawy jest przekaz burmistrza. Zdaje się, że nie wiedział, że ZUK to też mienie gminne.
   Jak burmistrz tego nie wie, to rejestr mienia nigdy nie powstanie.

   Odpowiedz
 • 23/11/2020 o 10:34
  Permalink

  Karp nie rozumie dziwnego zdenerwowania wśród leszczy tą sytuacją.
  Gdyby karp był radnym i woził do burmistrza ryby będąc przekonanym że działa zgodnie z prawem, to będąc całkowicie przekonanym, że robi to zgodnie z art.24 f, zwiększyłby dostawy ryb.
  Gdyby karp dorabiał klucze do urzędu, czy budżetu, to mając pewność (bo tak mówili na szkoleniu) nie zwróciłby pieniędzy za klucze do urzędu,nie zwracając za dorabianie kluczy do jednostek podległych gminie, bo to działanie nielogiczne i niespójne. Prawo ocenia to tak samo i nie ważne czy to UM czy ZUK,to mienie gminne.

  Odpowiedz
  • 23/11/2020 o 12:59
   Permalink

   #karp, a ty ciągle swoje. Na szczęście idą Święta i dni twoje policzone, i nastanie normalność!

   Odpowiedz
   • 23/11/2020 o 15:38
    Permalink

    Niech się Waldemar nie denerwuje. Dont worry, be happy.

    Odpowiedz
    • 23/11/2020 o 16:24
     Permalink

     ,,Zło czynione przez ludzi ich przeżywa, dobro częstokroć ginie pogrzebane z ich kośćmi”.

     Odpowiedz
     • 23/11/2020 o 22:31
      Permalink

      Anonim poproszę trochę jeśniej? Bo jako bląd, Leming nie kumam.

     • 24/11/2020 o 06:43
      Permalink

      Owszem Szekspir wymaga trochę wysiłku. Bardziej się go czuje niż rozumie.

     • 24/11/2020 o 07:45
      Permalink

      Zdaje się, że to @karp zajumał językiem tego wyspiarza, i tak dobrze, że nie języka Fausta. Dajcie spokój z poezją. To nie miejsce na to!

     • 24/11/2020 o 08:37
      Permalink

      Pani Małgosiu, czy jako polonistka może nam Pani objaśnić ten cytat podobno autorstwa Szekspira. Jak go czytam przechodzą mnie ciarki ale z jego rozumieniem gorzej. Może trzeba przeczytać cały utwór. Z chęcią bym go przeczytał. Zdaje się, że nie doceniałem tego autora. Czy Pani poda, jaki to utwór?

 • 22/11/2020 o 14:49
  Permalink

  Mógłbym się założyć, że ci inni radni znajdują się w zbiorze głosujących przeciwko wygaszeniu mandatów. Wspomagali kolegów, by ci podobnie zagłosowali kiedy ich mandaty będą wygaszane. Słowem żwirowali.

  Odpowiedz
  • 22/11/2020 o 19:51
   Permalink

   To wstyd, aby w dobie pandemii zawracać Wojewodzie głowę takimi bzdurami. Wojewoda ma z pewnością ważniejsze sprawy niż rozstrzygać o sprawie dorabianych kluczy i zakupach spożywczych. To przecież niska szkodliwość społeczna czynu. Poza tym nikt nie poniósł szkody. Ludzie opamiętajcie się!

   Odpowiedz
   • 22/11/2020 o 21:22
    Permalink

    Ktoś tu chyba myśli, że Wojewoda będzie się tym zajmował osobiście. W dobie pandemii ludzie tracą pracę, ale urzędników to nie dotyczy. Pracy mało, a kołacze te same, więc się nie przejmuj tym że jakiś urzędnik się czymś zajmie. Nikt tych radnych nie będzie sądził karnie.
    Apropos pracy, to widziałem na e-sesji, że komisja ochrony żwirowiska dostała do niej niesamowitego zapału. Przypadek?

    Odpowiedz
  • 24/11/2020 o 09:01
   Permalink

   @Jan
   Karp nic nie zajumał, a już na pewno nie z waszego. Nic nie zajumałem Faustowi, ani Szekspirowi.
   Podobno ktoś coś zajumał, ale raczej z targowiska i podobno ktoś ze stanowiących prawo lokalne.
   Gdyby karp zajumał, to nie naruszyłby art.24 f, bo nie jest radnym.

   Odpowiedz
 • 22/11/2020 o 10:32
  Permalink

  Po niektórych wpisach i głosowaniu Rady, jakiś Czesiu, gdzieś w Polsce może odnieść wrażenie, że musi wozić towar do urzędu i basta. Zgadzam się z wpisem, że już kandydaci na radnych powinni zapoznać się z usg. Nikt nikomu nie zabrania czytać, a wyborcom wybierać czytatych i pisatych, a nie takich, którzy po raz pierwszy zabierają głos na sesji, kiedy mowa o ich odwołaniu.
  Radnego kluczowego to nie dotyczy. Muszę też zauważyć lukę w przepisach antykorupcyjnych, bo wójt czy burmistrz może politycznie korumpować radnego, ale radny nie może być skorumpowany. Z nagrania sesji nie wynika kto poprosił o przerwę przed głosowaniem, ale na podstawie innych sesji obstawiam Czapurskiego.

  Odpowiedz
 • 21/11/2020 o 03:28
  Permalink

  Miejmy nadzieję, że właściwy zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej wyjaśni sprawy korupcyjne i kryminalne mosińskich władz szybko i bez zbędnej zwłoki z pomocą zamieszanych w sprawę jednostek komunalnych i ich uczciwych pracowników oraz Urzędu Wojewódzkiego, CBA i Prokuratury oraz Komisarza Wyborczego

  Brak kontroli i wypłacanie byłym radnym, którzy potracili mandaty z mocy ustawy nienależnych diet bez podstawy prawnej narusza art. 2 i art. 7 Konstytucji RP oraz art. 231 k.k., a ukrywanie informacji i dokumentów przed osobami uprawnionymi do zapoznania się z ich treścią dodatkowo narusza art. 276 k.k.
  Ten sam artykuł dotyczy też funkcjonariusza lub pracownika, który niszczy i ukrywa dokumenty, np. urzędowe, ale też faktury i paragony, WZ, protokoły z kontroli.

  Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej posiedzenia i spotkania Komisji Rewizyjnej oraz jej zespołów kontrolnych, a szczególnie tych złożonych z członków władzy publicznej wybranej w wyborach powszechnych są jawne i mogą być, a nawet powinny być utrwalane przez osoby reprezentujące media i publikowane w mediach.
  Ponadto każdy obywatel ma prawo do obserwacji i utrwalania w/w prac KR rady i ZK powołanych przez KR.

  Odpowiedz
  • 21/11/2020 o 03:29
   Permalink

   Czy radny który dokonywał kradzieży utargu zostanie pozbawiony mandatu i wolności, czy tej kategorii szwindle są przez lokalne mosińskie prawo i społeczeństwo uznawane za “full legit” i służby mają obowiązek chronić “złodziejów” i ich wspólników?

   Utrata mandatu następuje w takim przypadku z powodu naruszenia art. 24e ustawy o samorządzie gminnym.

   Zapytajcie, a później i tak wszystko sprawdzajcie.
   Jeśli wiesz coś więcej to pisz.

   Odpowiedz
  • 21/11/2020 o 09:43
   Permalink

   Może tak jest na Marsie, ale nie w Polsce. Komisje Rewizyjne w gminach mają starannie dobrany skład osobowy tak, by nic nie wyjaśnić. Zawsze jest w nich więcej tych którzy nic nie chcą wyjaśnić. Na ostatniej sesji sprawa była prosta jak budowa cepa, ale Przewodniczącemu KR
   spadła w dniu sesji, jak z nieba opinia przygotowana na zlecenie radnych którym grozi utrata mandatu. No i przedstawił to tak, że są 2 przeciwstawne opinie prawne i na dwoje babka wróżyła. To manipulacja. Wyobraźmy sobie, że obywatel pisze skargę na burmistrza.
   Teraz rozpatrują to komisje petycji. Jeśli komisja będzie dysponowała opinią prawnika Rady,
   to czy później Rada zagłosuje zgodnie z przeciwstawną opinią obywatela. Raczej nie, bo obywatel to nie koleś. Kolesiem staje się dopiero przed wyborami.

   Odpowiedz
   • 21/11/2020 o 10:03
    Permalink

    Dodam jeszcze, że nawet pan radny Marciniak, który należy do tych którzy chcą wyjaśniać, skonstruował sobie przeszkody i rzucił sobie kłodę pod nogi i w głosowaniu się wstrzymał.
    Zamiast piętrowego rozumowania można nieco prościej i zadać sobie pytanie:
    Czy to dobrze, że Czesiu woził towar do UM, czy źle. Wstrzymanie się w tym głosowaniu, to jak
    zatrzymanie Czesia z dostawą w pół drogi. Rada jednak wysłała mu wyraźny sygnał, że ma wozić i się nie bać.

    Odpowiedz
    • 21/11/2020 o 10:21
     Permalink

     Wśród wyroków które wiszą na e-sesji w tym punkcie jest:
     http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/1EBF86FE25
     Chwilę potem jednak w tej samej sprawie zapadł:
     http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/C88A50710D
     Pani mecenas która przygotowała prywatną opinię i której nazwiska nie wymienię, ale przez miłosierdzie, a nie strach przed art.212 kk, chwyta się brzytwy i wymienia nawet wyrok nieprawomocny.Mogła być na tym samym szkoleniu w którym uczestniczyli podobno radni i tam dile kazał im robić prelegent. Może to ona nawet ich szkoliła.

     Odpowiedz
  • 21/11/2020 o 21:44
   Permalink

   Radny zostanie i tak radnym. Dowodem tego może być chociażby sprawa pana Ambrożego. Wydawała się że jest oczywista, czy ktoś wie, jak się zakończyła ? A poza tym radny dopuścił uchybienia nie świadomie. Skąd radny ma znać takie zawiłe przepisy. Ważne w tym jest, jakie jest ich wykształcenie. Jeśli np zawodowe albo podstawowe to moim zdanie są niewinni i powinno się ich wysłać raczej do szkół a nie odsyłać z rady.

   Odpowiedz
   • 21/11/2020 o 22:25
    Permalink

    Sorry , ale to największa bzdura, jaką słyszałam. Jeżeli radny nie może ogarnąć swojej sytuacji, to niech się zajmuje mniej skomplikowanymi zajęciami. Nikt nikogo nie zmusza do bycia radnym. Przecież to chyba do czegoś zobowiązuje.

    Odpowiedz
   • 22/11/2020 o 04:00
    Permalink

    Wybór radnego i powierzenie sprawowania mandatu następuje na podstawie tej samej ustawy o samorządzie co utrata mandatu na podstawie naruszenia przepisów tejże ustawy.
    Radny zna prawo, albo niech biegnie na łąki i pasa biedronki.

    Odpowiedz
    • 22/11/2020 o 07:28
     Permalink

     Ja też jestem zdania że radny jest niewinny. Trudno aby radny znał się na wszystkim. Okaże się za chwile, że radny ma się znać np. na fizyce kwantowej. Mnie osobiście wydaje się, że zrozumienie języka prawniczego jest trudniejszy od zrozumienia fizyki kwantowej. Dość powiedzieć, że sami prawnicy w tej sprawie mają podzielone stanowisko. A od prawa do polityki droga krótka. Na prowincji, inaczej w Urzędzie w Mosinie też na miarę możliwości oczywiście dochodzi do pewnych politycznych tarć. Jakość tych wałków jak się dowiadujemy jest znikoma w porównaniu np. do Wawy. Co tam dorabianie kluczy albo bułki ze serem. Podzielam natomiast stanowisko Alberta Einsteina, któremu gdy ówcześnie zaproponowano start na stanowisko prezydenta Izraela, powiedział: że on nie rozumie wigilie polityki. W mojej ocenie , jeżeli ktoś tu ponosi winę, to tylko radca prawny gminy, że nie zorganizował na czas jakiegoś szkolenia dla nowych radnych. Może to nawet jego obowiązek. A nawet jeśli nie, to roztropność radcy powinna się w tym zakresie się uaktywnić. Na przykład marszałek sejmu RP organizuje szkolenie dla przyszłych posłów na początku kadencji. Może pan Burmistrz powinien o tym pomyśleć – nawet w tej chwili. Dajcie spokój już z tymi radnym i zajmijcie się czymś innym. Żądacie aby radny, który dorabia klucze albo sprzedaje mleko i kawę zbożową był specjalistą od prawa samorządowego. Więcej życzliwości!

     Odpowiedz
     • 22/11/2020 o 07:37
      Permalink

      Max nie bądź taki: ,,Max Karl Ernst Ludwig Planck – niemiecki fizyk, teolog luterański, autor prac z zakresu termodynamiki, promieniowania cieplnego, energii, dyspersji, optyki, teorii względności, a przede wszystkim teorii kwantów. Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki z 1918 roku”.
      Max nie mieszaj spraw!

     • 22/11/2020 o 07:53
      Permalink

      Dla mnie obrzydliwe jest, że tak łatwo przychodzi odnoszenie przeciwko sobie. Ale ta zdaje się nasza cecha narodową. Pamiętamy volksdojczy jak odnosili na prawdziwych Polaków. Raz jeszcze wyraźnie powiem: To obrzydliwe i wstrętne !!! Opamiętajcie sie ! Ten co doniósł na swoich radnych powinien sie wstydzić i zapaść pod ziemię!

     • 22/11/2020 o 08:49
      Permalink

      Mosina to głęboka prowincja. Mentalność jeszcze PRL-owska. około rok temu byłem w tym urzędzie mosińskim i Skorzystałem z wc. Poziom lata 60-te. Żona nawet nie chciała do niego wejść. Wiadomo Mężczyźnie łatwiej. Zrobiłem nawet zdjęcie wc i chciałem puścić na yt ale ostatecznie odstąpiłem. Burmistrz powinien coś zrobić z wizerunkiem urzędu a przynajmniej coś z wc dla petentów. Należy żywić tylko nadzieję, że WC burmistrza jest inne.
      Natomiast w kwestii Dorabiania kluczy i spożywki to cała ta Awantura to żenada. Ale jak na prowincję przystało, to naturalne. Żałosne, żenujące i prymitywne są te wywody prawnicze autorów ich wpisów. Na Ćwiczeniach z prawa administracyjnego pała .

 • 18/11/2020 o 22:05
  Permalink

  Otrzymałem informację, że Pan Waldemar Waligórski świadczył usługi dla jednostek gminy w poprzedniej kadencji, kiedy nie był radnym.

  Teraz już takich usług Pan Radny dla jednostek gminy nie wykonuje.

  To uczciwe i rozsądne postępowanie i taką postawę popieram.

  Proszę Was wszystkich o sprawdzenie informacji nt każdej podobnej sprawy, aby prawo żyło i było przestrzegane, a uczciwym samorządowcom nie działa się krzywda i dzięki pozbyciu się z samorządu osób skorumpowanych i łamiących prawo oraz tych, którzy ich popierają i to łamanie prawa tolerują można było zaufać pozostałym i obdarzać ich ciężką pracę należnym szacunkiem.
  Z pożytkiem wszystkich mieszkańców.

  Odpowiedz
 • 18/11/2020 o 21:21
  Permalink

  Z mocy prawa w praktyce nic się nie dzieje. Niby uchwała Rady Gminy podjęta z rażącym naruszeniem prawa jest z mocy prawa nieważna, ale to tylko teoria. W praktyce potrzeba interwencji organu nadzoru lub zaskarżenia przez obywatela.
  Tu jest podobnie. Wojewoda został wprowadzony do przepisów jako bezpiecznik, bo wiadomo że większością radnych powoduje solidarność korporacyjna jak u sędziów. W dzień po zaprzysiężeniu zapominają że pracują dla gminy i suwerena, a nie dla nabijania kabzy dzięki gminie. Praktyka pokazała też że Komisja Rewizyjna nie spełnia swojej funkcji. W większości gmin skład osobowy jest tak dobrany, że większość stanowią dworzanie. Na początku demokracji było jeszcze trochę przyzwoitości i tu i ówdzie był taki zwyczaj, że przewodniczącym KR był ktoś z opozycji.
  Teraz jest tak, że gdzieś na południe od Lubonia, burmistrz wyznacza przewodniczącego KR
  do oszacowania zysków z basenu. Zresztą u nas jest podobnie.
  “Bez serc, bez ducha to szkieletów ludy. “

  Odpowiedz
  • 18/11/2020 o 22:16
   Permalink

   Tak karpiu stanowi prawo.

   Ale skutek będzie zależnie od przypadku unieważnienia lub uchylenia ex nunc lub ex tunc, czyli w tym wypadku od dnia trzy miesiące po ślubowaniu lub z datą pierwszego naruszenia prawa, a nie od dnia wykrycia lub ogłoszenia.

   To jest bardzo ważna kwestia. Zdecydowanie wpływająca na stan uchwał i budżetu, dokładniej tego od kiedy zmienia się beneficjent diet i ilość głosów za i przeciw.

   Niektóre głosowania trzeba powtórzyć, a to może zmienić stosunki prawne w gminie, lub innej jednostce samorządu.

   To jest powód, aby tępić takie naruszenia na tyle stanowczo, by kraj mógł żyć nie miotany konwulsjami, przez choroby wywołane działaniami zdegenerowanych, skorumpowanych, albo tylko głupich polityków.

   Z korzyścią dla zdrowia mieszkańców i karpiowego też.

   Odpowiedz
  • 18/11/2020 o 23:09
   Permalink

   “Aby kraj mógł żyć trzeba, aby żyły jego prawa.”
   Trzeba by żyły prawa, by mieszkańcy zdrowiem cieszyć się mogli, pomyślnością i dobrobytem.

   “Kto trzęsie drzewem prawdy na tego spadają obelgi i nienawiść.”,

   ale
   “Poza logiką jest tylko bełkot.”

   Bezprawie i bełkot prawny należy bezwzględnie i drastycznie eliminować z życia i prawa.

   Odpowiedz
  • 19/11/2020 o 00:09
   Permalink

   Karpiu – trochę poezji ….
   Dramat budując, wiersz konsumując
   Z robotami tańcząc w laserów poświacie
   Pominąłem myśl tą, by podkreślić szybko
   Celną Twej opinii cenną myśl.

   “Wyjdzie z zamętu świat ducha:
   Młodość go pocznie na swoim łonie,
   A przyjaźń w wieczne skojarzy spójnie.

   Pryskają nieczułe lody
   I przesądy światło ćmiące;
   Witaj, jutrzenko swobody,
   Zbawienia za tobą słońce!”

   więcej:
   https://literat.ug.edu.pl/amwiersz/0004.htm

   “Jest mi przyjacielem Arystoteles i Platon lecz większym prawda”? To nie prawda…

   Cnota, niecnota, nie dbam o to …

   Gdyby polityka podążała ścieżkami poezji….

   Bajka trwałaby, ale by zrozumieć zakodowany w rymach Adama kod, politycy musieliby chwytać w lot…

   Wracam do flaszki, bez apaszki
   Na mordzie
   By kłaniać się hordzie…

   Zdrowej wody karpiu życzę

   P.S. „Ceterum censeo Carthaginem esse delendam”
   Co z Andrzejem Strażyńskim i jego zwiędłym, wygasłym mandatem!!

   c.d.n. ?

   Odpowiedz
   • 19/11/2020 o 09:10
    Permalink

    Ku mojemu niezadowoleniu nadal w PK i nie chce się przenieść do ZK.
    Jedną z jego podstaw działania było uzależnianie od siebie ludzi i nie wierzę, by nie stosował tego w Mosinie np.wobec radnych. Jego samorządowy uczeń Adrian Melchior robił to nawet dość umiejętnie. Tam w Prątkach ważna jest linia piłkarska. To jako szef ZUK robił przysługi tym prezeskom klubów, będących radnymi, że to im boisko za darmochę wykosił, to co innego.
    Finansował też GKS i robił konkurencję swojej szefowej, bo gmina też wykłada spore pieniądze na kluby. To się okazało opłacalne, bo nie ma jak filantropia nie ze swoich środków.Obszedł nawet zakaz zasiadania w radach nadzorczych i sobie zasiadł w Ostrowie WLKP. Wracając do Endrjego, to wydaje mi się że wraz z nim Mosinę opuścił śmieciowy pech i przeszedł na Wronki.
    Jak chcesz zobaczyć jak wygląda betonowanie gminy jedynie słuszną informacją i spróbuj zakłócić przekaz “Melchior wielkim władcą jest” na dopiewskim forum. Na bank kupiony do stajni Melchiora właściciel forum cię zbanuje. Przelewy z urzędu zobowiązują.

    Odpowiedz
  • 19/11/2020 o 09:13
   Permalink

   Ostatnie zdanie wskazuje na pokrewieństwo duchowe z Waldemarami.

   Odpowiedz
 • 18/11/2020 o 21:15
  Permalink

  Czy panowie radni:
  1. Waldemar Waligórski
  +48606384128
  waldemar.waligorski@gmail.com
  i
  2. Waldemar Wiązek – radny: Mosina
  +48506038844
  waldek350@poczta.onet.pl ,

  utracili swoje mandaty? Czy mandaty radnych wygasły zgodnie z cytowanymi poniżej przepisami?

  Czy radny Waligórski wykonywał usługi elektryczne i wystawiał faktury dla ZUK lub innych jednostek samorządu gminnego?

  Czy żona radnego Wiązka wystawia faktury dla ZUK i UM?
  Czy radny jest formalnie lub zwyczajowo, pełnomocnikiem, osobą współpracującą lub zarządzającą? (Mam dokumenty potwierdzający niektóre z ww faktów)

  Czy to możliwe, że wygasły mandaty ww radnych

  Teoretycznie radny współpracujący z żoną jest bezpieczny w świetle prawa.
  To zależy od zakresu i formy współpracy. Pełnomocnictwo przesądza o możliwości utraty mandatu.

  Czy pan Wiązek jest formalnie zgłoszony jako współpracujący, pełnomocnik lub pełni funkcję kierowniczą? Czy działa na podstawie pełnomocnictwa nieformalnego lub udzielonego w innej formie?

  Nie wiem, czy tu będzie tak prosto (w małżeństwie, partnerstwie, wspólnym pożyciu lub zamieszkaniu) jak w spółce cywilnej.
  Poprawka: już wiem, że raczej jest pozamiatane.

  Są głosy, że to ograniczenie może być niezgodne z konstytucją.

  Decydujące może być wykazanie prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego, ale małżonkowie muszą np. posiadać wiedzę, a w s.c. niekoniecznie, bo decyduje prowadzenie spraw z należytą starannością, więc wiedzieć muszą obowiązkowo i odpowiadają.
  W małżeństwie nie, niezawsze.

  Nie znam panów radnych, więc proszę o Waszą opinię jak wyglądają sprawy niedozwolonego łączenia działalności z mandatem radnego.

  Kto jest potencjalnym kolejnym radnym z Mosiny, któremu wygasł lub może zostać wygaszony mandat?

  Jak powszechnie wiadomo wygasły (3 miesiące od ślubowania lub w dniu pierwszego skorzystania z mienia komunalnego umowa, faktura, płatność) mandaty panów radnych Czesława Tomczaka i Arkadiusza Cebulskiego, a mandat pana radnego powiatowego Andrzeja Strażyńskiego wygasł w wyniku zarządzania mieniem komunalnym z dotacji rady powiatu do komunikacji weekendowej, będącej zadaniem powiatu w zakresie transportu i turystyki realizowanym przez firmę wykonującą to zadanie, którą radny kierował.

  Art.  383.  [Wygaśnięcie mandatu radnego]
  §  1.
  Wygaśnięcie mandatu radnego następuje w przypadku:

  5) naruszenia ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z wykonywaniem określonych w odrębnych przepisach funkcji lub działalności;
  §  5.
  Jeżeli radny przed dniem wyboru wykonywał funkcję lub prowadził działalność, o której mowa w § 1 pkt 5, obowiązany jest do zrzeczenia się funkcji lub zaprzestania prowadzenia działalności w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia ślubowania.
  §  6.
  W przypadku niezrzeczenia się funkcji lub niezaprzestania prowadzenia działalności przez radnego w terminie, o którym mowa w § 5, rada stwierdza wygaśnięcie mandatu radnego, w drodze uchwały, w ciągu miesiąca od upływu tego terminu.

  Odpowiedz
 • 18/11/2020 o 18:46
  Permalink

  https://www.gazeta-mosina.pl/2020/wojewoda-wszczal-postepowanie/

  Maciej Kiełbus – Izba Gospodarcza “Wodociągi Polskie”
  Maciej Kiełbus – ekspert prawny Związku Miast Polskich, stały współpracownik licznych ogólnopolskich i regionalnych organizacji zrzeszających jednostki …

  Pan Maciej Kiełbus powinien niezwłocznie zwrócić legitymację i powrócić na studia, lub znaleźć sobie pracę nie wymagającą szerokiej i pogłębionej znajomości ustaw o samorządzie i ich ratio legis, które było powodem konieczności wprowadzenia do tych ustaw wygasania mandatów ex lege.

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.