Burmistrz przekazał projekt budżetu

Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch przekazał wczoraj Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt budżetu na 2021 rok.

Plan dochodów zakłada kwotę 193 101 786 zł, z tego 22 598 567 zł to dochody majątkowe.
Plan wydatków zakłada kwotę 196 101 786 zł, z tego 32 106 550 zł ma być przeznaczonych na inwestycje.

Rada rozpoczyna więc pracę nad projektem, która zakończy się 29 grudnia 2020 r. podjęciem uchwały .

Pierwsze posiedzenie połączonych Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa w tej sprawie odbędzie się 25 listopada 2020 r.

Załącznik inwestycyjny

9 Comments
karp 24/11/2020
| |

Uchwała o przebiegu dróg gminnych jawi się jako czarodziejski sposób na obejście tego, że w Mosińskiej przyrodzie nie występują uchwały o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych.
nowu komuszkowata uchwała WRN z 1986, gdzie szczegółowość nie powala- np.drogi w miejscowości Drużyna. Drogi zaś przechodziły na własność gminy często kilkanaście lat później,
na podstawie decyzji Wojewody. Szkoda, że Przewodniczący Prezydium WRN w Poznaniu nie napisał pisma przewodniego do Przewodniczącego Wiązka.
http://www.mosina.esesja.pl/zalaczniki/107287/kopia-uchwaly-wojewodzkiej-rady-narodowej-w-poznaniu-z-10101986-r-w-sprawie-zaliczenia-drog-na-terenie-wojewodztwa-poznanskiego-do-kategorii-drog-gminnych-oraz-lokalnych-miejskich_997925.pdf

karp 24/11/2020
| |

Na następnej sesji RM Mosina będzie uchwalać uchwały z powołaniem na Ustawę o samorządzie gminnym i w jednym projekcie jest podany dziennik ustaw (D.U poz.713 i 1378).
http://www.mosina.esesja.pl/zalaczniki/107287/projekt-uchwaly-w-sprawie-wprowadzenia-oplaty-targowej-okreslenia-zasad-ustalania-poboru-terminow-platnosci-i-wysokosci-stawek-oplaty-targowej_989313.pdf
W drugim projekcie jest D.U poz.713 ze zmianami.
http://www.mosina.esesja.pl/zalaczniki/107287/projekt-uchwaly-w-sprawie-zmiany-uchwaly-dotyczacej-przystapienia-do-sporzadzenia-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-dla-terenow-czesci-miasta-mosina-oraz-czesci-wsi_989344.pdf
Samorząd ten sam, więc powinna być jednolitość w tym zakresie.
Moim zdaniem w pierwszym przypadku jest dobrze, bo ze zmianami to się pisze, gdy wskazuje się ustawę z 1990 roku.
Przyszło mi to do głowy, bo na ostatniej sesji RM Mosina jeden radny się skarżył, że jakaś nieprzystająca do rzeczywistości ustawa z 1990 roku mu podskakuje i nie pozwala dilować z burmistrzem i to jest skandal. Nawet ryby wiedzą, że ustawy podlegają zmianom, ale ostał się w przyrodzie radny, który tego nie przyswoił.