Burmistrz otrzymał od Rady absolutorium

Wczoraj miała miejsce absolutoryjna sesja Rady Miejskiej w Mosinie.  Po dwóch miesiącach analizowania dokumentów opisujących wykonanie budżetu w 2015 r. Rada Miejska 20 głosami “za” i 1 głosem wstrzymującym się udzieliła Burmistrzowi Gminy Mosina Jerzemu Rysiowi absolutorium.
Wcześniej pozytywną opinię o wykonaniu budżetu za 2015 r. wyraziła Regionalna Izba Obrachunkowa.

Wszystkie dokumenty zawiązane z procedurą absolutoryjną – TUTAJ

Jest to niewątpliwie sukces burmistrza. Gratuluję!
Tylko budżet roku 2002 ( uchwalony i  przez 10 miesięcy realizowany przez burmistrza Jana Kałuzińskiego) uzyskał 100 % akceptację Rady Miejskiej w Mosinie.
Dane w BIP od 2002 r.
absolutorium
Co wyróżniało wczorajszą sesję absolutoryjną spośród wszystkich poprzednich?
Całkowity brak dyskusji.
A wcześniej radni właśnie przy tej okazji analizowali, wyrażali swoje opinie, dzielili się refleksjami, chwalili, krytykowali…
Trochę mnie ten stan martwi.

Dlaczego wstrzymałam się od głosu?
Powód jest jeden – krytycznie oceniłam informację o stanie mienia komunalnego, która zawierała wiele błędów i, na co wskazywała RIO, nie zawierała objaśnień o zmianach w stanie mienia komunalnego, które miały miejsce od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 r.
Cieszę się, że  Komisja Budżetu i Finansów złożyła wniosek do Burmistrza Gminy Mosina, by wypracować inny model “Informacji o stanie mienia komunalnego”. Do prac nad nowym kształtem tego dokumentu, z czego się bardzo cieszę, zamierza się włączyć również Komisja Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego.

Jakoś nikt nie zauważył w latach poprzednich, że inne gminy precyzyjniej opisują stan swego posiadania.

Dla porównania:
Mosina,

Swarzędz

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Suchy Las za 2015 rok

mienie Powiatu Poznańskiego

0 Comments

No Comment.