Burmistrz o pływalni, drogach, budżecie obywatelskim i odwodnieniu Nowego Krosna

W czasie ostatniego wekeendu Burmistrz Jerzy Ryś odpowiadał na pytania i dyskutował z czytelnikami Czasu Mosiny. Jego wypowiedzi dotyczyły tematów wymienionych w tytule. Uczestnicy dyskusji zapoznali się już z nimi, ale w trosce o osoby, które zajrzą na tę stronę później, zamieściłam cytaty, jednocześnie wskazując miejsce całej wypowiedzi, jeżeli kogoś zainteresuje szerszy kontekst. Kliknięcie w datę przekierowuje do pełnej wypowiedzi.


PŁYWALNIA

05/03/2017  12:56

 • Posiadamy już jedną halę. Jeśli godzimy się na powstanie takiego obiektu przy tak dużym ich nasyceniu, to tym bardziej taka decyzja musi dotyczyć krytej pływalni w zespole ze skatepark’iem, strzelnicą i obiektami do odnowy biologicznej. To jest dopiero wymóg cywilizacyjny.
 • Dla pewnej grupy osób w Gminie kryta Kryta Pływalnia z obiektami towarzyszącymi (niesłusznie nazywana tylko basenem) ma znaczenie wyłącznie polityczne.
 •  Znakomitą część kosztów utrzymania pływalni można skompensować działalnością komercyjną prowadzoną na tym obiekcie. Potężny obiekt wybudowany w Seelze (nasza gmina partnerska) jest utrzymywany przez operatora zewnętrznego, który generuje zyski i być może przejmie cały obiekt od Gminy Seelze łącznie ze wszystkimi zobowiązaniami kredytowymi. Nasz obiekt jest „maleństwem” w porównaniu do wzmiankowanego, ale ma potencjał poprzez strzelnicę, skatepark oraz samą lokalizację.

BUDŻET OBYWATELSKI

 • Sprawa przyszłego Budżetu Obywatelskiego musi być poddana dyskusji społecznej skoro społeczeństwo Mosiny ma być beneficjentem tego budżetu. Obecny jego kształt był wynikiem wniosków płynących głównie ze środowisk wiejskich, które nie były dostatecznie dofinansowane w zakresie małych inwestycji przez ostatnich dwadzieścia lat. Nie będziemy się upierali przy dotychczasowej formie. Popatrzymy na inne gminy oraz wysłuchamy Państwa głosów także wyrażonych przez Radnych naszej Gminy.
 • Przyjmiemy rozwiązania, które wspólnie wypracujemy z mieszkańcami naszej Gminy, Sołtysami i Radnymi. Powinniśmy także popatrzeć na trendy, panujące w gminach ościennych.
 • Budżet Obywatelski ma w tym roku taki kształt, o jaki wnioskowali głównie mieszkańcy wsi. To z nimi dziś powinien Pan/Pani porozmawiać, jak jutro powinien on wyglądać.

DROGI

 • Mamy w naszych zasobach łącznie około 180 km dróg gruntowych oraz tłuczniowanych.W samym mieście prawie 40 km. 154 km dróg z tego zbioru, to drogi gruntowe przy czym w samym tylko mieście dróg gruntowych jest ponad 29 km. Na terenach wiejskich dróg gruntowych mamy ponad 125 km, a tylko niewiele ponad 12 km dróg tłuczniowanych.
 • Roczny koszt równania dróg tłuczniowanych i gruntowych w gminie to nieco ponad 600 tys. zł.Gdybyśmy jednak zechcieli przeznaczyć coroczny budżet inwestycyjny (uzyskany z naszych własnych środków) na utwardzenie i odwodnienie około 180 km dróg w naszej gminie, to proces ten trwałby około 25 lat. 180 km dróg odwodnionych to koszt (łącznie z projektami) rzędu 360 mln zł.
 • Czy rezygnacja z zespołu rekreacyjnego z pływalnią pozwoli nam na uzdrowienie powyższej sytuacji? Koszt budowy pływalni około 10 mln zł to około 5 km dróg utwardzonych i odwodnionych z minimalną dodatkową infrastrukturą. Jak to się ma do zabezpieczenia potrzeb Gminy w tym zakresie? to zaledwie niespełna 2,8 % tych potrzeb (budowa dróg, odwodnienia itd). W skali Gminy efekt niedostrzegalny, podczas gdy obecności basenu nie da się przeoczyć z wielu powodów o których tak dużo już napisano.
 • Zarządzam Gminą tylko 2 lata i trzy miesiące. Obejmując urząd burmistrza rozpocząłem niemal natychmiast kontynuację ważnych inwestycji w tym także drogowych. Warto się z tym zapoznać choćby po to, by uwierzyć w zmianę, która jest realizowana. Proszę pokazać mi dwa lata rządów mojej poprzedniczki (którą szanuję) w których przeprowadzono tak wiele różnorodnych inwestycji. Czekam na ten wykaz z niecierpliwością.
 • Potrzebne są zmiany systemowe, a zmiany jakie już zaszły w Gminie (często niekorzystne) pozostawiły niewielkie szanse na wyjście z opresji. Dotyczy to głównie błędów urbanizacyjnych i drogowych mnożonych w ostatnich latach. Pieczołowicie budowaliśmy pułapkę z której dzisiaj ciężko się „wywinąć”.
 • Projekt Czerwonki się finalizuje, projekt obwodnicy południowo-wschodniej przed nami. Musimy przystąpić do tego projektu choćby dlatego, by w razie przeciągania się realizacji całego projektu obwodnicy, móc stworzyć sobie szansę na budowę jej fragmentu od Mocka przez Kanał Mosiński do ulicy Sowinieckiej i Śremskiej.
 • Finansowym zagrożeniem da Gminy jest realizacja zabudowy mieszkaniowej w znacznym oddaleniu od już istniejących terenów zurbanizowanych. Takie działanie generuje potężne koszty budowy infrastruktury drogowej z infrastrukturą towarzyszącą. Łamanie powyższych zasad od lat mści się na budżecie gminnym i sprawia, ze z kolejnych podziałów powstają nowe sieci dróg na których utwardzenie brakuje już pieniędzy.
 • Zwróciliśmy się do Starosty Poznańskiego o uwzględnienie remontu tejże ulicy (red. Leszczyńskiej) w planach finansowych Starostwa. Jestem przekonany, że zarówno Starosta jak i Zarząd Dróg Powiatowych doskonale wiedzą, jaki jest obecnie stan techniczny ulicy Leszczyńskiej i Głównej.
 • Podobna sytuacja dotyczy nawierzchni ulicy Sowinieckiej. Przebudowę oraz remont tej ulicy musieliśmy przełożyć na 2018 rok. Taka decyzja zapadła w ubiegły czwartek na naszym spotkaniu ze Starostą Poznańskim, przedstawicielami Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, przedstawicielami s-ki Aquanet S.A. i PKP PRKiL i Radnymi Powiatowymi z naszej Gminy. Powodem są przedłużające się prace przy budowie wiaduktu na ulicy Śremskiej. Kolejne spotkanie z ZDP w sprawie ulicy Sowinieckiej odbędzie się w Mosinie w najbliższy czwartek.

ODWODNIENIE NOWEGO KROSNA

02/03/2017  16:21

 • W kwestii odwodnienia Osiedla Nowe Krosno staramy się uzyskać wsparcie finansowe od firmy Aquanet S.A, będące swoistą rekompensatą dla naszej Gminy za istnienie na naszym terenie strefy ochronne ujęcia wody. Pieniądze takie mogły by być wydatkowane na budowę odwodnienia, a co zatem idzie ochronę ujęcia wody na obszarach Gminy objętych strefą ochronną. Dotyczy to także środków na budowę zbiornika retencyjnego dla Osiedla nr 5 oraz dla części Osiedla Krosno.

28/02/2017  22:33

 • W trakcie realizacji jest projekt szczelnego zbiornika retencyjnego, łącznie z dwiema przepompowniami oraz kolektorem w ulicy Leśmiana. Wartość samego projektu zamyka się kwotą 110 700 zł. Po wykonaniu projektu czeka nas kolejna faza związana z budową zbiornika, przepompowni oraz kolektora tłocznego do ulicy Gałczyńskiego. Koszt szczelnego zbiornika, to kwota około 6 mln zł. Koszty całkowite odwodnienia Osiedla Nowe Krosno oraz części Osiedla Krosno do ulicy Leśnej oraz do torów kolejowych zapewne dwukrotnie przewyższą koszty budowy pływalni.
 • Od początku kadencji burmistrzowie prowadzą intensywne starania o pozyskanie środków na budowę odwodnienia ulic w Strefie Ochronnej Ujęcia Wody Mosina – Krajkowo. Jesteśmy bliscy pozyskania tych środków. Jeśli tak się stanie, wówczas Osiedle nr 5 będzie beneficjentem tych środków, które będą przeznaczone na budowę zbiornika retencyjnego.
  Dzisiaj wszyscy narzekamy na budowę przejazdu kolejowego na ulicy Śremskiej. Po zakończeniu tej uciążliwej budowy to mieszkańcy Nowego Krosna jako jedyni będą mieli taki bezkolizyjny przejazd, choć w niewielkim stopniu jest to zasługa Gminy. Otwarcie tunelu nastąpić powinno do końca maja bieżącego roku. Takie jest oświadczenie PKP PRKiL.

02/03/2017  15:46

 • Dywanik na Krosińskiej miał służyć jeden rok na czas budowy tunelu przez hiszpańską firmę FCC. Mija trzeci rok, a dywanik trwa między innymi dzięki zbudowaniu wyjazdów na ulicę Krosińska z kostki brukowej. Sprawa kolejna dotycząca możliwości włączenia wód opadowych z Nowego Krosna i części Krosna w kolektor połączony z kolektorem odwadniającym tunel – jest to niemożliwe z uwagi na olbrzymią ilość wody zbieranej na terenie Nowego Krosna i części Krosna do ulicy Leśnej. Dlatego powstaje zbiornik retencyjny, zdolny do przyjęcia tej wielkiej ilości wody z kolektorów w ulicy Jasnej i Krosińskiej. Dalej woda ta trafi do kolektora w ulicy Gałczyńskiego poprzez spokojne przepompowanie po ustaniu głównych opadów.

KOMUNIKACJA

03/03/2017  23:17

 • Zmierzamy w kierunku dużych ulg w gminnej komunikacji autobusowej, a nawet myślimy o komunikacji darmowej dla osób zameldowanych na terenie naszej gminy. Nie oznacza to wszelako, że ten rodzaj komunikacji jest bezkosztowy tym bardziej, że będziemy starali się o transport ekologiczny (autobusy z napędem hybrydowym).

39 Comments
M. Kaptur 18/03/2017
| |

Chciałabym poinformować, że w dniu dzisiejszym został zamieszczony tutaj post niezwiązany z tematem typu: jedna pani drugiej pani powiedziała coś na ryneczku.
Usunęłam go. Wywołało to dość długą wymianę zdań. Usunęłam tę dyskusję, gdyż nie dotyczyła tematu niniejszego artykułu “Burmistrz o pływalni, drogach, budżecie obywatelskim i odwodnieniu Nowego Krosna”.
Uprzejmie proszę o stosowanie się do zasad regulaminu: http://serwer35630.lh.pl/czasmosiny2.pl/?p=238

mieszkaniec 18/03/2017
| |

Mam pytanie po co na konsultant w osobie Pana Bogumiła Głuszkowskiego, prowadzi pływalnię przy AWF sam nieraz korzystałem jadąc do pracy, proszę zwrócić uwagę że z pływalni w Poznaniu korzystają poznaniacy, studenci, osoby z gmin przyległych koło Poznania i wtedy można liczyć na zysk. Kto przyjedzie do Mosiny na pływalnię na pewno nikt z Poznania bo nie będzie mu się chyba kalkulowało około min. godzinnym dojazdem. Ok niech będzie pływalnia zobaczymy ile osób skorzysta jeżeli wejście będzie skalkulowane z kosztami utrzymania i spłatą zobowiązań. Życzę powodzenia i żeby nie było jak z Titaniciem.

Pływalnia optymalna 17/03/2017
| |

Zastępca burmistrza Przemysław Mieloch w najnowszym numerze Informatora Mosińskiego napisał:
Na sesji lutowej (27 lutego br.) Rada Miejska w Mosinie przyjęła uchwałę o zmianie planu miejscowego dla części Miasta Mosina między ul. Leszczyńską a ul. Strzelecką.
Najważniejszą zmianą w planie jest wprowadzenie możliwości wybudowania pływalni
wraz z innymi obiektami rekreacji (np. strzelnicy).
W poprzednim planie miejscowym określono warunki dla wybudowania nowego urzędu. Zgodnie z obecnym planem zamiast urzędu w podobnych kosztach zostanie wybudowana
pływalnia. Trwają ostatnie konsultacje w sprawie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na projekt pływalni. Pomaga nam Bogumił Głuszkowski, który prowadzi pływalnię AWF w Poznaniu (wcześniej sportowiec m.in. czternastokrotny indywidualny Mistrz Polski w triathlonie). Wskazówki Bogumiła Głuszkowskiego są tym bardziej cenne, gdyż prowadzi pływalnię AWF łącznie kilkanaście lat (obecnie jako dzierżawca obiektu) i utrzymuje się z wpływów klientów. Jest to jedna z nielicznych pływalni w Polsce, do których funkcjonowania instytucja publiczna nie dopłaca.
Być może w jakimś zakresie Gmina Mosina będzie dopłacała do funkcjonowania pływalni, podobnie jak dopłaca do utrzymania szkół, sal sportowych, boisk,
placów zabaw czy dróg.Jednakże wsparcie Bogumiła Głuszkowskiego na etapie przygotowań do projektu, projektowania, budowy i później konsultacji na etapie rozruchu funkcjonowania pływalni znacząco poprawi wynik ekonomiczny pływalni.

Jestem ze wsi 10/03/2017
| |

Houston nie odpowiada!
Jak tu odpowiadać skoro kandydat Stowarzyszenia ledwo został wybrany, a już wybił się na niepodległość i nikogo. Nie dosyć, że uprawia politykę według swojego widzimisię to jeszcze jest pod wpływem Wielkiego Miłośnika Gminy Komorniki pana Mielocha. Pan Mieloch ostatnio odsunął się w cień tak aby żadna kula krytyki go nie trafiła. Tymczasem poucza radnych na sesjach. Stowarzyszenie wygrało wybory w Mosinie ale nie wygrało władzy. Bardzo zastanawiający jest fakt że w sprawowaniu urzędu przez Pana Rysia nie wspomaga go Jan Marciniak.Zdaniem niektórych radnych gdyby Jan był we władzach Gminy sprawy wyglądałyby zupełnie inaczej. Jedyne co Stowarzyszenie wygrało to przewodniczącą Rady panią Małgorzatę Kaptur która jest pełna inicjatywy i pomysłów, które niestety nie zawsze są przez większość akceptowane.Gdyby nie strona Czasu Mosiny redagowana przez p. Kaptur, to pozostał by nam nudnawy Biuletyn Mosiński i blog Łukasza Kasprowicza który niestety bardzo siadł.

karp 09/03/2017
| |

Gdyby to było dochodowe, to p.Pyza by ulokował częśc środków z napadów na tiry i mielibyście już baseny w każdej wsi.
Ostatecznie to nie z moich podatków, więc sobie budujcie.
Nie wiem czy coś przegapiłem, ale chyba nie pojawił się wątek jak ma to wyglądac organizacyjnie. Czy zostanie zastosowany wariant z budowy hali w Rokietnicy?. Tam powołano prezesa hali w budowie i poszukano człowieka z możliwością bilokacji. Narzucano na niego obowiązek pobierania wysokiego wynagrodzenia i człowiek sprostał zadaniu i pobrał środki z budżetu Rokietnicy na swój ROR .W sumie wypadało by się odwdzięczyc Rokietnicy i powołac na prezesa basenu w budowie np. prezesa PUK Rokietnica. Czyż nie takie reguły obowiązują w światku samorządowo-komunalnym?
@Mosińska Telewizja Internetowa
Miałbym taką prośbę, by zarejestrowac moment przemieszczania się Prezesa ZUK Mosina na fotel Prezesa PUK Mosina. Z góry dziękuję.

mieszkaniec 08/03/2017
| |

Czytam komentarze i stwierdzam dużo tu farbowanych lisów którzy byli przeciwnikami Pani Springer byli zwolennikami pana Burmistrza stali się na dzień dzisiejszy jego opozycją – smutna prawda.

baba jaga 07/03/2017
| |

Bawi mnie porównanie gminy Seelze i gminy wiejskiej Mosina. Jasne przyjdzie bogacz i przejmie za złotówkę, a jeszcze każe zapłacić kredyty. No cóż super porównanie.

paw 07/03/2017
| |

Kompendium wypowiedzi Pana burmistrza różnie można je oceniać.
Tu jest perełka ” a nawet myślimy o komunikacji darmowej dla osób zameldowanych na terenie naszej gminy “.
Za darmo ma być coś czego realnie nie ma 🙂
Możemy zatem myśleć jak za darmo puścić dwa busiki na dzień i dziwić się że nie ma pasażerów.
Czy Pan burmistrz ma wiedze jakiej komunikacji potrzebują mieszkańcy gminy ???
A wystarczyłoby zachęcić studentów np jakimś stypendium by powstały pracę podobne do tej bardzo ciekawej:
http://www.rr.amu.edu.pl/pliki_do_pob/rr13.pdf
ale odnoszące się do potrzeb miasta i gminy Mosiny.
A potem w myśl długoletniej strategii transportowej zaspokajać potrzeby mieszkańców.
Jak wróble ćwierkają gdy tylko remont trasy kolejowej się zakończy – obsługę ruchu przejmą Koleje Wielkopolskie. A te aktualnie “żebrzą”( a raczej warunkują zatrzymywanie się pociągów) u gmin przez które przejezdzają o dodatkowe środki finansowe (trasa na Wągrowiec). Czy władze gminy Mosina są przygotowane na taki rozwój sytuacji?

Jestem ze wsi 07/03/2017
| |

A co ma do powiedzenia na temat pomysłów Burmistrza, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej? Przecież to kandydat Stowarzyszenia a więc powinien realizować wizję rozwoju Gminy autoryzowaną przez to Stowarzyszenie ?