Burmistrz o pływalni, drogach, budżecie obywatelskim i odwodnieniu Nowego Krosna

W czasie ostatniego wekeendu Burmistrz Jerzy Ryś odpowiadał na pytania i dyskutował z czytelnikami Czasu Mosiny. Jego wypowiedzi dotyczyły tematów wymienionych w tytule. Uczestnicy dyskusji zapoznali się już z nimi, ale w trosce o osoby, które zajrzą na tę stronę później, zamieściłam cytaty, jednocześnie wskazując miejsce całej wypowiedzi, jeżeli kogoś zainteresuje szerszy kontekst. Kliknięcie w datę przekierowuje do pełnej wypowiedzi.


PŁYWALNIA

05/03/2017  12:56

 • Posiadamy już jedną halę. Jeśli godzimy się na powstanie takiego obiektu przy tak dużym ich nasyceniu, to tym bardziej taka decyzja musi dotyczyć krytej pływalni w zespole ze skatepark’iem, strzelnicą i obiektami do odnowy biologicznej. To jest dopiero wymóg cywilizacyjny.
 • Dla pewnej grupy osób w Gminie kryta Kryta Pływalnia z obiektami towarzyszącymi (niesłusznie nazywana tylko basenem) ma znaczenie wyłącznie polityczne.
 •  Znakomitą część kosztów utrzymania pływalni można skompensować działalnością komercyjną prowadzoną na tym obiekcie. Potężny obiekt wybudowany w Seelze (nasza gmina partnerska) jest utrzymywany przez operatora zewnętrznego, który generuje zyski i być może przejmie cały obiekt od Gminy Seelze łącznie ze wszystkimi zobowiązaniami kredytowymi. Nasz obiekt jest „maleństwem” w porównaniu do wzmiankowanego, ale ma potencjał poprzez strzelnicę, skatepark oraz samą lokalizację.

BUDŻET OBYWATELSKI

 • Sprawa przyszłego Budżetu Obywatelskiego musi być poddana dyskusji społecznej skoro społeczeństwo Mosiny ma być beneficjentem tego budżetu. Obecny jego kształt był wynikiem wniosków płynących głównie ze środowisk wiejskich, które nie były dostatecznie dofinansowane w zakresie małych inwestycji przez ostatnich dwadzieścia lat. Nie będziemy się upierali przy dotychczasowej formie. Popatrzymy na inne gminy oraz wysłuchamy Państwa głosów także wyrażonych przez Radnych naszej Gminy.
 • Przyjmiemy rozwiązania, które wspólnie wypracujemy z mieszkańcami naszej Gminy, Sołtysami i Radnymi. Powinniśmy także popatrzeć na trendy, panujące w gminach ościennych.
 • Budżet Obywatelski ma w tym roku taki kształt, o jaki wnioskowali głównie mieszkańcy wsi. To z nimi dziś powinien Pan/Pani porozmawiać, jak jutro powinien on wyglądać.

DROGI

 • Mamy w naszych zasobach łącznie około 180 km dróg gruntowych oraz tłuczniowanych.W samym mieście prawie 40 km. 154 km dróg z tego zbioru, to drogi gruntowe przy czym w samym tylko mieście dróg gruntowych jest ponad 29 km. Na terenach wiejskich dróg gruntowych mamy ponad 125 km, a tylko niewiele ponad 12 km dróg tłuczniowanych.
 • Roczny koszt równania dróg tłuczniowanych i gruntowych w gminie to nieco ponad 600 tys. zł.Gdybyśmy jednak zechcieli przeznaczyć coroczny budżet inwestycyjny (uzyskany z naszych własnych środków) na utwardzenie i odwodnienie około 180 km dróg w naszej gminie, to proces ten trwałby około 25 lat. 180 km dróg odwodnionych to koszt (łącznie z projektami) rzędu 360 mln zł.
 • Czy rezygnacja z zespołu rekreacyjnego z pływalnią pozwoli nam na uzdrowienie powyższej sytuacji? Koszt budowy pływalni około 10 mln zł to około 5 km dróg utwardzonych i odwodnionych z minimalną dodatkową infrastrukturą. Jak to się ma do zabezpieczenia potrzeb Gminy w tym zakresie? to zaledwie niespełna 2,8 % tych potrzeb (budowa dróg, odwodnienia itd). W skali Gminy efekt niedostrzegalny, podczas gdy obecności basenu nie da się przeoczyć z wielu powodów o których tak dużo już napisano.
 • Zarządzam Gminą tylko 2 lata i trzy miesiące. Obejmując urząd burmistrza rozpocząłem niemal natychmiast kontynuację ważnych inwestycji w tym także drogowych. Warto się z tym zapoznać choćby po to, by uwierzyć w zmianę, która jest realizowana. Proszę pokazać mi dwa lata rządów mojej poprzedniczki (którą szanuję) w których przeprowadzono tak wiele różnorodnych inwestycji. Czekam na ten wykaz z niecierpliwością.
 • Potrzebne są zmiany systemowe, a zmiany jakie już zaszły w Gminie (często niekorzystne) pozostawiły niewielkie szanse na wyjście z opresji. Dotyczy to głównie błędów urbanizacyjnych i drogowych mnożonych w ostatnich latach. Pieczołowicie budowaliśmy pułapkę z której dzisiaj ciężko się „wywinąć”.
 • Projekt Czerwonki się finalizuje, projekt obwodnicy południowo-wschodniej przed nami. Musimy przystąpić do tego projektu choćby dlatego, by w razie przeciągania się realizacji całego projektu obwodnicy, móc stworzyć sobie szansę na budowę jej fragmentu od Mocka przez Kanał Mosiński do ulicy Sowinieckiej i Śremskiej.
 • Finansowym zagrożeniem da Gminy jest realizacja zabudowy mieszkaniowej w znacznym oddaleniu od już istniejących terenów zurbanizowanych. Takie działanie generuje potężne koszty budowy infrastruktury drogowej z infrastrukturą towarzyszącą. Łamanie powyższych zasad od lat mści się na budżecie gminnym i sprawia, ze z kolejnych podziałów powstają nowe sieci dróg na których utwardzenie brakuje już pieniędzy.
 • Zwróciliśmy się do Starosty Poznańskiego o uwzględnienie remontu tejże ulicy (red. Leszczyńskiej) w planach finansowych Starostwa. Jestem przekonany, że zarówno Starosta jak i Zarząd Dróg Powiatowych doskonale wiedzą, jaki jest obecnie stan techniczny ulicy Leszczyńskiej i Głównej.
 • Podobna sytuacja dotyczy nawierzchni ulicy Sowinieckiej. Przebudowę oraz remont tej ulicy musieliśmy przełożyć na 2018 rok. Taka decyzja zapadła w ubiegły czwartek na naszym spotkaniu ze Starostą Poznańskim, przedstawicielami Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, przedstawicielami s-ki Aquanet S.A. i PKP PRKiL i Radnymi Powiatowymi z naszej Gminy. Powodem są przedłużające się prace przy budowie wiaduktu na ulicy Śremskiej. Kolejne spotkanie z ZDP w sprawie ulicy Sowinieckiej odbędzie się w Mosinie w najbliższy czwartek.

ODWODNIENIE NOWEGO KROSNA

02/03/2017  16:21

 • W kwestii odwodnienia Osiedla Nowe Krosno staramy się uzyskać wsparcie finansowe od firmy Aquanet S.A, będące swoistą rekompensatą dla naszej Gminy za istnienie na naszym terenie strefy ochronne ujęcia wody. Pieniądze takie mogły by być wydatkowane na budowę odwodnienia, a co zatem idzie ochronę ujęcia wody na obszarach Gminy objętych strefą ochronną. Dotyczy to także środków na budowę zbiornika retencyjnego dla Osiedla nr 5 oraz dla części Osiedla Krosno.

28/02/2017  22:33

 • W trakcie realizacji jest projekt szczelnego zbiornika retencyjnego, łącznie z dwiema przepompowniami oraz kolektorem w ulicy Leśmiana. Wartość samego projektu zamyka się kwotą 110 700 zł. Po wykonaniu projektu czeka nas kolejna faza związana z budową zbiornika, przepompowni oraz kolektora tłocznego do ulicy Gałczyńskiego. Koszt szczelnego zbiornika, to kwota około 6 mln zł. Koszty całkowite odwodnienia Osiedla Nowe Krosno oraz części Osiedla Krosno do ulicy Leśnej oraz do torów kolejowych zapewne dwukrotnie przewyższą koszty budowy pływalni.
 • Od początku kadencji burmistrzowie prowadzą intensywne starania o pozyskanie środków na budowę odwodnienia ulic w Strefie Ochronnej Ujęcia Wody Mosina – Krajkowo. Jesteśmy bliscy pozyskania tych środków. Jeśli tak się stanie, wówczas Osiedle nr 5 będzie beneficjentem tych środków, które będą przeznaczone na budowę zbiornika retencyjnego.
  Dzisiaj wszyscy narzekamy na budowę przejazdu kolejowego na ulicy Śremskiej. Po zakończeniu tej uciążliwej budowy to mieszkańcy Nowego Krosna jako jedyni będą mieli taki bezkolizyjny przejazd, choć w niewielkim stopniu jest to zasługa Gminy. Otwarcie tunelu nastąpić powinno do końca maja bieżącego roku. Takie jest oświadczenie PKP PRKiL.

02/03/2017  15:46

 • Dywanik na Krosińskiej miał służyć jeden rok na czas budowy tunelu przez hiszpańską firmę FCC. Mija trzeci rok, a dywanik trwa między innymi dzięki zbudowaniu wyjazdów na ulicę Krosińska z kostki brukowej. Sprawa kolejna dotycząca możliwości włączenia wód opadowych z Nowego Krosna i części Krosna w kolektor połączony z kolektorem odwadniającym tunel – jest to niemożliwe z uwagi na olbrzymią ilość wody zbieranej na terenie Nowego Krosna i części Krosna do ulicy Leśnej. Dlatego powstaje zbiornik retencyjny, zdolny do przyjęcia tej wielkiej ilości wody z kolektorów w ulicy Jasnej i Krosińskiej. Dalej woda ta trafi do kolektora w ulicy Gałczyńskiego poprzez spokojne przepompowanie po ustaniu głównych opadów.

KOMUNIKACJA

03/03/2017  23:17

 • Zmierzamy w kierunku dużych ulg w gminnej komunikacji autobusowej, a nawet myślimy o komunikacji darmowej dla osób zameldowanych na terenie naszej gminy. Nie oznacza to wszelako, że ten rodzaj komunikacji jest bezkosztowy tym bardziej, że będziemy starali się o transport ekologiczny (autobusy z napędem hybrydowym).

39 myśli na temat “Burmistrz o pływalni, drogach, budżecie obywatelskim i odwodnieniu Nowego Krosna

 • 18/03/2017 o 16:42
  Permalink

  Chciałabym poinformować, że w dniu dzisiejszym został zamieszczony tutaj post niezwiązany z tematem typu: jedna pani drugiej pani powiedziała coś na ryneczku.
  Usunęłam go. Wywołało to dość długą wymianę zdań. Usunęłam tę dyskusję, gdyż nie dotyczyła tematu niniejszego artykułu “Burmistrz o pływalni, drogach, budżecie obywatelskim i odwodnieniu Nowego Krosna”.
  Uprzejmie proszę o stosowanie się do zasad regulaminu: http://serwer35630.lh.pl/czasmosiny2.pl/?p=238

  Odpowiedz
 • 18/03/2017 o 10:45
  Permalink

  Mam pytanie po co na konsultant w osobie Pana Bogumiła Głuszkowskiego, prowadzi pływalnię przy AWF sam nieraz korzystałem jadąc do pracy, proszę zwrócić uwagę że z pływalni w Poznaniu korzystają poznaniacy, studenci, osoby z gmin przyległych koło Poznania i wtedy można liczyć na zysk. Kto przyjedzie do Mosiny na pływalnię na pewno nikt z Poznania bo nie będzie mu się chyba kalkulowało około min. godzinnym dojazdem. Ok niech będzie pływalnia zobaczymy ile osób skorzysta jeżeli wejście będzie skalkulowane z kosztami utrzymania i spłatą zobowiązań. Życzę powodzenia i żeby nie było jak z Titaniciem.

  Odpowiedz
 • 17/03/2017 o 19:43
  Permalink

  Zastępca burmistrza Przemysław Mieloch w najnowszym numerze Informatora Mosińskiego napisał:
  Na sesji lutowej (27 lutego br.) Rada Miejska w Mosinie przyjęła uchwałę o zmianie planu miejscowego dla części Miasta Mosina między ul. Leszczyńską a ul. Strzelecką.
  Najważniejszą zmianą w planie jest wprowadzenie możliwości wybudowania pływalni
  wraz z innymi obiektami rekreacji (np. strzelnicy).
  W poprzednim planie miejscowym określono warunki dla wybudowania nowego urzędu. Zgodnie z obecnym planem zamiast urzędu w podobnych kosztach zostanie wybudowana
  pływalnia. Trwają ostatnie konsultacje w sprawie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na projekt pływalni. Pomaga nam Bogumił Głuszkowski, który prowadzi pływalnię AWF w Poznaniu (wcześniej sportowiec m.in. czternastokrotny indywidualny Mistrz Polski w triathlonie). Wskazówki Bogumiła Głuszkowskiego są tym bardziej cenne, gdyż prowadzi pływalnię AWF łącznie kilkanaście lat (obecnie jako dzierżawca obiektu) i utrzymuje się z wpływów klientów. Jest to jedna z nielicznych pływalni w Polsce, do których funkcjonowania instytucja publiczna nie dopłaca.
  Być może w jakimś zakresie Gmina Mosina będzie dopłacała do funkcjonowania pływalni, podobnie jak dopłaca do utrzymania szkół, sal sportowych, boisk,
  placów zabaw czy dróg.Jednakże wsparcie Bogumiła Głuszkowskiego na etapie przygotowań do projektu, projektowania, budowy i później konsultacji na etapie rozruchu funkcjonowania pływalni znacząco poprawi wynik ekonomiczny pływalni.

  Odpowiedz
  • 17/03/2017 o 21:40
   Permalink

   Jak zwykle żadnych cyfr, wyliczeń itd. Słowa, słowa, słowa na okrągło typu”znacząco poprawi wynik ekonomiczny pływalni”. A poprawi w stosunku do czego Panie Zastępco Burmistrza? Moje oczy widziały setki takich projektów tylko dlaczego póżniej w rachunku kosztów wychodziło na straty?
   Panie Burmistrzu,Panie Zastępco. Jeżeli tak duża pewność udanej inwestycji to może jakiś weksel na ewentualne pokrycie strat budżetu gminnego w przyszłości? albo jak taki dobry biznes to gwarancja odkupienia pływalni od gminy w przyszłości?
   Bo wyższe zadłużenie finansów gminy w przyszłości to wyższe podatki, opłaty za wodę, kanalizę, śmieci więc mieszkańcy swój wkład finansowy i tak wniosą.

   Odpowiedz
  • 17/03/2017 o 22:13
   Permalink

   Daj Boże, żeby ta współpraca była owocna. Funkcjonowanie obiektu w wielkim mieście i w takim jak Mosina trudno porównywać. W każdym biznesie ilość klientów ma znaczenie.

   Odpowiedz
  • 18/03/2017 o 00:12
   Permalink

   “Pomaga nam Bogumił Głuszkowski” – pomaga społecznie, charytatywnie czy jako “konsultant” zatrudniony przez gminę?
   “gdyż prowadzi pływalnię AWF łącznie kilkanaście lat (obecnie jako dzierżawca obiektu) i utrzymuje się z wpływów klientów. Jest to jedna z nielicznych pływalni w Polsce, do których funkcjonowania instytucja publiczna nie dopłaca. ” – z tego co wiem na tej pływalni mają zajęcia studenci – kto zatem ponosi koszty tych zajęć ? Na pewno nie studenci z własnej kieszeni – prawdopodobnie uczelnia czyli “dotacja” ze środków publicznych jest, tylko inaczej księgowana. Widać tu jedno inwestor pływalni AWF z jakiś powodów nie prowadzi pływalni samodzielnie – tylko powierza to prywatnej firmie.
   “Jednakże wsparcie Bogumiła Głuszkowskiego na etapie przygotowań do projektu, projektowania, budowy i później konsultacji na etapie rozruchu funkcjonowania pływalni znacząco poprawi wynik ekonomiczny pływalni. ” – skąd ta teza czym wyargumentowana ?

   Odpowiedz
 • 10/03/2017 o 17:15
  Permalink

  Houston nie odpowiada!
  Jak tu odpowiadać skoro kandydat Stowarzyszenia ledwo został wybrany, a już wybił się na niepodległość i nikogo. Nie dosyć, że uprawia politykę według swojego widzimisię to jeszcze jest pod wpływem Wielkiego Miłośnika Gminy Komorniki pana Mielocha. Pan Mieloch ostatnio odsunął się w cień tak aby żadna kula krytyki go nie trafiła. Tymczasem poucza radnych na sesjach. Stowarzyszenie wygrało wybory w Mosinie ale nie wygrało władzy. Bardzo zastanawiający jest fakt że w sprawowaniu urzędu przez Pana Rysia nie wspomaga go Jan Marciniak.Zdaniem niektórych radnych gdyby Jan był we władzach Gminy sprawy wyglądałyby zupełnie inaczej. Jedyne co Stowarzyszenie wygrało to przewodniczącą Rady panią Małgorzatę Kaptur która jest pełna inicjatywy i pomysłów, które niestety nie zawsze są przez większość akceptowane.Gdyby nie strona Czasu Mosiny redagowana przez p. Kaptur, to pozostał by nam nudnawy Biuletyn Mosiński i blog Łukasza Kasprowicza który niestety bardzo siadł.

  Odpowiedz
  • 10/03/2017 o 18:38
   Permalink

   Polityka, nawet ta lokalna to skomplikowana materia. Razem z panem Jerzym Rysiem i czterema moimi Kolegami ze Stowarzyszenia napisaliśmy nasz wspólny Program wyborczy. Potem okazało się, że “mowa jest źródłem nieporozumień”, że pewne sprawy rozumiemy inaczej. Jestem realistką i nie oczekuję cudów, ale wierzę, że skoro Burmistrz uważa za punkt honoru wybudować basen za 10 milionów, by nie zawieść swojego zastępcy, zrealizuje kilka spraw nie wymagających nakładów finansowych z naszego Programu. Kadencja się jeszcze nie skończyła.
   Jak mówił Kazimierz Górski: “Dopóki piłka w grze, wszystko jest możliwe”,
   “Czasami się wygrywa, czasami się przegrywa, a czasami remisuje.”
   Mówił też wiele innych ciekawych rzeczy, które nadają się na tę okazję.
   https://pl.wikiquote.org/wiki/Kazimierz_G%C3%B3rski

   Odpowiedz
   • 10/03/2017 o 22:05
    Permalink

    Pani Małgosiu, dlatego jako Radni i członkowie Stowarzyszenia powinniście panu Burmistrzowi o pewnych sprawach przypominać skoro ma krótką pamięć…..rozumiem, że ostatnie decyzje są dla Was rozczarowujące. A byłoby zupełnie inaczej gdyby Pani zdecydowała się kandydować…Pani zaangażowanie a przede wszystkim zdrowy rozsądek w planowaniu budżetu i inwestycji dałyby taki skutek, że conajmniej połowa z nas nie musiałaby tu pisać i się denerwować, jestem o tym przekonany 🙂 wiem, że do wyborów jeszcze daleko ale proszę się już teraz zastanowić 🙂 pozdrawiam serdecznie

    Odpowiedz
    • 12/03/2017 o 18:52
     Permalink

     w pełni podzielam opinię Stingerxa. Byłoby inaczej gdyby Pani zdecydowała się kandydować … ale teraz jest jak jest. Coś się nie spisaliście z tymi wyborami. Zdrowy rozsądek,zaangażowanie,wiedza, kultura – tego brakuje. To trzeba zmienić. proszę wziąć pod uwagę sugestię pana, pani stingerx.

     Odpowiedz
 • 09/03/2017 o 09:33
  Permalink

  Gdyby to było dochodowe, to p.Pyza by ulokował częśc środków z napadów na tiry i mielibyście już baseny w każdej wsi.
  Ostatecznie to nie z moich podatków, więc sobie budujcie.
  Nie wiem czy coś przegapiłem, ale chyba nie pojawił się wątek jak ma to wyglądac organizacyjnie. Czy zostanie zastosowany wariant z budowy hali w Rokietnicy?. Tam powołano prezesa hali w budowie i poszukano człowieka z możliwością bilokacji. Narzucano na niego obowiązek pobierania wysokiego wynagrodzenia i człowiek sprostał zadaniu i pobrał środki z budżetu Rokietnicy na swój ROR .W sumie wypadało by się odwdzięczyc Rokietnicy i powołac na prezesa basenu w budowie np. prezesa PUK Rokietnica. Czyż nie takie reguły obowiązują w światku samorządowo-komunalnym?
  @Mosińska Telewizja Internetowa
  Miałbym taką prośbę, by zarejestrowac moment przemieszczania się Prezesa ZUK Mosina na fotel Prezesa PUK Mosina. Z góry dziękuję.

  Odpowiedz
  • 09/03/2017 o 10:14
   Permalink

   Mosina, chciałbym jeszcze dopytac ile ZUS-u odprowadzacie od prezesa PUK?
   Muszę to wiedziec zanim zgłoszę swoją kandydaturę na prezesa waszego basenu.
   Za 2 stówy, bez wiktu i opierunku na pewno nie będę dla was robił.

   Odpowiedz
 • 08/03/2017 o 10:01
  Permalink

  Czytam komentarze i stwierdzam dużo tu farbowanych lisów którzy byli przeciwnikami Pani Springer byli zwolennikami pana Burmistrza stali się na dzień dzisiejszy jego opozycją – smutna prawda.

  Odpowiedz
   • 11/03/2017 o 16:23
    Permalink

    Zgadzam się z Panem. Zdecydowanie nie musi Panie Radny.

    Odpowiedz
  • 08/03/2017 o 12:02
   Permalink

   Mnie bardziej martwi, że wcześniejsi gorący orędownicy ZS, a przeciwnicy dzisiejszych burmistrzów, dziś stoją murem za obecną władzą, podnosząc ręce bez cienia refleksji.
   To o tyle niebezpieczne, że można przyjąć, że taki radny zawsze stoi przy władzy, bez względu kto władzę sprawuje….
   A fakt, że zwolennicy burmistrza, czasem występują przeciwko niemu, świadczy wg mnie o ich silnej osobowości i dobrym postrzeganiu zasada demokracji. W końcu mają reprezentować mieszkańćów, nie burmistrza.

   Odpowiedz
    • 08/03/2017 o 18:38
     Permalink

     Nie ocenia się personalnie osoby tylko sposób działania czy podejmowane decyzje. Jeżeli komuś nie odpowiada inwestycja w pływalnie to nie oznacza że staje się osobistym wrogiem Burmistrza czy Radnych głosujących za.To prawo wyborcy .

     Odpowiedz
   • 16/03/2017 o 12:05
    Permalink

    Brawo, za konkretną wypowiedź. Pan Kasprowicz przestał być aktywny na swoim blogu, a wcześniej był bardzo, co się zmieniło w jego zachowaniu, uważa, że obecni rządzący są bezkrytyczni??????????

    Odpowiedz
  • 18/03/2017 o 06:47
   Permalink

   To efekt na jaki Pan burmistrz zapracował eliminując że swojego otoczenia oddanych Mosiniaków a otaczający się nieodpowiednim klawiszami.

   Odpowiedz
 • 07/03/2017 o 21:06
  Permalink

  Bawi mnie porównanie gminy Seelze i gminy wiejskiej Mosina. Jasne przyjdzie bogacz i przejmie za złotówkę, a jeszcze każe zapłacić kredyty. No cóż super porównanie.

  Odpowiedz
  • 07/03/2017 o 22:00
   Permalink

   Obydwie gminy są gminami miejsko-wiejskimi.

   Odpowiedz
   • 08/03/2017 o 14:04
    Permalink

    Mosina zamiast pływalni niech zbuduje dom opieki dla starszych Niemców, przynajmniej z tego będzie pożytek, bo byłaby praca i kasa ,a zwrot kredytu pewien. Porównywanie możliwości niemieckiej gminy z Polską jednak jest chybione.

    Odpowiedz
    • 08/03/2017 o 16:05
     Permalink

     Pomysłem być może zainteresują się prywatni inwestorzy i to z myślą takze o naszym społeczeństwie, które szybko się starzeje. Co do obydwu gmin, to faktycznie trudno o porównania z wielu powodów choćby tego, że nasza gmina jest znacznie mniej zadłużona od naszej partnerskiej. Przy zbliżonej liczbie ludności nasza gmina jest ponad trzykrotnie większa obszarowo. Mamy olbrzymi potencjał, który daje nam możliwości rozwojowe na lata. W nowym systemie działamy na dobrą sprawę od ćwierć wieku podczas gdy nasi dalecy sąsiedzi ponad 70 lat. Takich porównań z powodów oczywistych się nie robi, ale należy patrzeć jak inni rozwiązują podobne problemy do naszych.
     Ważne jest także to, byśmy przestali narzekać na wszystko.

     Odpowiedz
   • 09/03/2017 o 12:33
    Permalink

    Myślę, że na zasadzie wizyty w Komunie Seelze zobaczy p. Burmistrz różnice w infrastrukturze tak naziemnej jak i podziemnej, w tym zadbanej i uporządkowanym terenie całej gminy. Dowie się od zaprzyjaźnionej gminy Seelze co było priorytetem porządek czy pływalnia i długi na lata??? Warto to przemyśleć, bo długi na pewno nie są łatwe nie tylko dla osoby prywatnej jak i dla burmistrza. Oby nie było potrzeby ich potem konsolidować czy spłacać następnymi kredytami w parabankach. Ciekawe, czy przeprowadzono analizę ile osób poza szkołą opłaci swój karnet i na ile wstępnie zostałby wyceniony.

    Odpowiedz
    • 09/03/2017 o 12:37
     Permalink

     Jak już zostanę prezesem basenu, to powołam Babę Jagę do Rady Nadzorczej.
     Uważam, że jest wygadana i w niczym nie ustępuje pani Kęsy coś tam.

     Odpowiedz
     • 09/03/2017 o 20:16
      Permalink

      Gratuluję pomysłu, ale nie jestem i nie byłam żądna stołków! Swoje już zrobiłam, ale uważam, że zarządzając publicznymi, cudzymi pieniędzmi trzeba myśleć, bo tylko myślenie pomaga w realizacji projektów, które wzajemnie mogą się finansowej.

     • 09/03/2017 o 22:08
      Permalink

      To mamy wakat. Są chętni ? 🙂 Karp i woda ? To nawet pasi. Karpik a umiesz pływać ?

     • 10/03/2017 o 11:42
      Permalink

      “myślenie pomaga w realizacji projektów, które wzajemnie mogą się finansowej”(ać) – nic nie wymyśliłam, a Państwo?

    • 07/05/2017 o 11:31
     Permalink

     Szanowna Pani/Panie babo jago. W swojej wypowiedzi pragnie Pani/Pan sprawić wrażenie, że wie jak te sprawy wyglądały i wyglądają w zaprzyjaźnionej z naszą gminie Seelze, ale jednocześnie swą wypowiedzią dowodzi Pani/Pan, że nie ma pojęcia o tym, że byłem w Seelze i rozmawiałem szczegółowo o problemach finansowych i inwestycyjnych tej gminy. Była by Pani/Pan zdziwiona tym, jaka jest prawda o zadłużeniu w/w gminy, co spowodowało to zadłużenie oraz w jakim momencie rozpoczęto budowanie basenu. W 2015 roku długi Seelze przekraczały znacznie wartość budżetu. Nie można także porównywać procesu inwestycyjnego w Niemczech i w Polsce. Różnica tkwi w podstawach prawnych, ale o tym już nie słyszę tutaj ani słowa. W Polsce pozwala się na “wolną amerykanką” podczas gdy u naszych zachodnich sąsiadów gmina ma narzędzia prawne do wpływania na zagospodarowanie przestrzeni oraz na procesy inwestycyjne toczące się w tej przestrzeni. Abstrahując jednak od tych bardzo istotnych różnic dopowiem, że to potężne zadłużenie Seelze jest wynikiem stanu inwestycji podziemnych i naziemnych oraz właściwego ustawienia priorytetów i chęci sprostania ich realizacji. Gmina nie była w stanie sprostać temu zadaniu bazując na dochodach własnych. Główne obciążenie budżetu inwestycyjnego Seelze to budowa mediów w tym według kolejności kanalizacji sanitarnej, odwodnienia, dróg gminnych, budynków użyteczności publicznej i bezpieczeństwa.
     Reasumując mam prośbę do Pani/Pana, by przystępując do dyskusji merytorycznej uposażyć się w stosowna wiedzę dotyczącą omawianego tematu.
     Możliwe, że w roku obecnym ponownie będę miał okazję rozmawiać z burmistrzem gminy Seelze o jej problemach gospodarczych w kontekście poruszonego tutaj tematu.

     Odpowiedz
     • 07/05/2017 o 16:15
      Permalink

      Czy mógłby p. Burmistrz rozwinąc temat wpływu gminy na zagospodarowanie przestrzenne w Niemczech? Jak to tam wygląda i jakie mają narzędzia prawne?

     • 07/05/2017 o 23:36
      Permalink

      Jedną z podstawowych różnic w prawodawstwie niemieckim jest to, że organ gminy może nie wyrazić zgody na uzupełnienie zabudowy, jeśli naruszy to charakter zabudowy gminy, jest ekonomicznie nieuzasadnione, narusza interesy osób trzecich, może szkodzić środowisku. Oczywiście dotyczy to sytuacji, gdy nie ma planu miejscowego. W Polsce nie ma takiego przepisu, wręcz przeciwnie – jest zapis, że nie można nie wydać decyzji o warunkach zabudowy. To sprawia, że gminy nie mogą skutecznie realizować własnych planów zagospodarowania przestrzeni. Pojawia się efekt rozpełzania polskich miast zmuszając samorządy do nieracjonalnego inwestowania w infrastrukturę.

 • 07/03/2017 o 20:08
  Permalink

  Kompendium wypowiedzi Pana burmistrza różnie można je oceniać.
  Tu jest perełka ” a nawet myślimy o komunikacji darmowej dla osób zameldowanych na terenie naszej gminy “.
  Za darmo ma być coś czego realnie nie ma 🙂
  Możemy zatem myśleć jak za darmo puścić dwa busiki na dzień i dziwić się że nie ma pasażerów.
  Czy Pan burmistrz ma wiedze jakiej komunikacji potrzebują mieszkańcy gminy ???
  A wystarczyłoby zachęcić studentów np jakimś stypendium by powstały pracę podobne do tej bardzo ciekawej:
  http://www.rr.amu.edu.pl/pliki_do_pob/rr13.pdf
  ale odnoszące się do potrzeb miasta i gminy Mosiny.
  A potem w myśl długoletniej strategii transportowej zaspokajać potrzeby mieszkańców.
  Jak wróble ćwierkają gdy tylko remont trasy kolejowej się zakończy – obsługę ruchu przejmą Koleje Wielkopolskie. A te aktualnie “żebrzą”( a raczej warunkują zatrzymywanie się pociągów) u gmin przez które przejezdzają o dodatkowe środki finansowe (trasa na Wągrowiec). Czy władze gminy Mosina są przygotowane na taki rozwój sytuacji?

  Odpowiedz
  • 07/03/2017 o 22:17
   Permalink

   Brak konkretów w wypowiedzi. Przytoczona praca jest jednym z wielu opracowań dostępnych i internecie. Zapraszam do siebie na poważną i konstruktywną dyskusję.

   Odpowiedz
   • 07/03/2017 o 23:24
    Permalink

    Panie burmistrzu milczy Pan w sferze transportu publicznego tu uparcie.
    Nie odpowiada na pytania. To jest właśnie brak konkretów. Ocenimy to przy urnach.
    Ponowie zatem pytania:
    1)Czy Pan burmistrz ma wiedze jakiej komunikacji potrzebują mieszkańcy gminy, jezeli tak na czym ją opiera?
    2)Czy gmina ma długoletnią strategie rozwoju transportu publicznego ?
    3)Na jakiej podstawie są dokonywane aktualnie działania w zakresie zapewnienia mieszkańcom gminy transportu publicznego – ekspertyzy, opracowania itp itd ?
    4) Seelze – najpierw zapewniło mieszkańcom basen czy transport publiczny?
    5) Jaki dojazd do pływalni zapewni gmina np mieszkańcom zawarcia?
    6) Czy Pan burmistrz jezdzi do Poznania środkami komunikacji publicznej?
    7)Czy gmina jest przygotowana do dotowania komunikacji kolejowej?

    wieczorową porą tyle
    pozdrawiam wszystkich którzy jutro rano muszą dotrzeć do Poznania

    Odpowiedz
    • 08/03/2017 o 11:20
     Permalink

     Odpowiem na każde pytanie, ale w rozmowie bezpośredniej. Pyta Pan/Pani o sprawy, o których bardzo często mówimy i piszemy. Jesteśmy na etapie składania projektu dotyczącego między innymi spraw związanych z transportem publicznym przy okazji “Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mosina”. Naprawdę zachęcam do czytania tych dokumentów. Zachęcam także do śledzenia naszych informacji dotyczących naboru pracowników do referatów: Planowania Przestrzennego czy Inwestycji i Rozwoju Gminy.
     Jakie decyzje podejmie Pan/Pani przy urnie, to Pana/Pani sprawa jako obywatela demokratycznego kraju.
     Pozdrawiam serdecznie i zapraszam na rozmowę.

     Odpowiedz
     • 15/03/2017 o 15:49
      Permalink

      Panie burmistrzu kolejne wymiganie się odpowiedzi świadczyć może tylko jednym obecna ekipa jak i poprzednia ma w d…transport publiczny i skomunikowanie Mosiny z jej miejscowościami oraz kluczowym Poznaniem.
      Co gorsza macie Państwo gdzieś mieszkańców – ta strona/forum to doskonałe narzędzie do komunikacji z lokalną społecznością nie rozmowa z jednym czy drugim mieszkańcem lecz publiczna prezentacja swoich wizji – potrafi Pan bzdury o wpływie pływalni na ilość topielców latem tu wypisywać. Ale merytorycznych wypowiedzi w zakresie organizacji transportu publicznego brak. Wizje budów pseud obwodnic mówią jedno – mosiniaku licz tylko na własne 4 koła.
      Pozyskanie dotacji na zakup gadzetów typu ekologiczne autobusy nie zastąpią spójnej długofalowej wizji organizacji transportu publicznego na terenie gminy.

    • 14/03/2017 o 23:47
     Permalink

     Jak zawsze o d…….. strony
     – najpierw chwalimy się swoją gminą, wydając na to kasę i licząc, że ktoś się tu osiedli
     – potem budujemy basen
     – dalej są wybory i włodarz gminy znika pozostawiając po sobie tabliczkę pamiątkową jak to brodzik wybudował, do którego nikt z stojących w korkach mieszkańców nie dojedzie.
     – natomiast komunikacja miejska? Też stoi w korkach chyba, że będzie nas stać na lotniczą lub kanalizacyjną, bo rur w gminie trochę mamy
     – a i na koniec trzeba jeszcze ten brodzik przez lata utrzymać i spłacić to też za pieniądze tych nabitych w butelkę, którym próbowano wmówić jak to się tu super mieszka.
     Dlatego Developerzy umawiają się na oglądanie mieszkań w Mosinie wczesnym rankiem by klientom udało się dojechać na spotkanie.

     Odpowiedz
 • 07/03/2017 o 20:07
  Permalink

  A co ma do powiedzenia na temat pomysłów Burmistrza, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej? Przecież to kandydat Stowarzyszenia a więc powinien realizować wizję rozwoju Gminy autoryzowaną przez to Stowarzyszenie ?

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.