Gorzka pigułka

Na wczorajszej sesji w debacie nad Raportem o stanie Gminy Mosina za 2019 r. wystąpiło dwoje mieszkańców i siedmioro radnych. Burmistrz przez 48 minut odnosił się do ich wypowiedzi.
W głosowaniu zaledwie 7 radnych było za udzieleniem wotum zaufania dla Burmistrza, 13 było przeciwnych, 1 radny się wstrzymał.
WYNIKI GŁOSOWANIA

W dyskusji nad wykonaniem budżetu głos zabrało trzech radnych.
Burmistrz nie uzyskał absolutorium, gdyż za jego udzieleniem głosowało tylko 10 radnych, 6 było przeciw, a 5 się wstrzymało.
WYNIKI GŁOSOWANIA

Obydwie uchwały nie uzyskały wymaganej bezwzględnej większości ustawowego składu rady (11 głosów), co oznacza, że nie zostały podjęte.

Niepodjęcie uchwały o udzieleniu wójtowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania. W przypadku nieudzielenia wójtowi wotum zaufania w dwóch kolejnych
latach rada gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta. Przepisy art. 28a ust. 3 i 5 stosuje się odpowiednio.

Ponieważ po ogłoszeniu wyniku głosowania w sprawie absolutorium wszyscy byli zaskoczeni, a na sali obrad nie było radcy prawnego, po zasięgnięciu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i radcy prawnego, wyjaśniam, że z uwagi na to, że uchwała nie została podjęta nie ma zastosowania art. 28 a 1. ustawy o samorządzie gminnym
Uchwała rady gminy w sprawie nieudzielenia wójtowi absolutorium, podjęta po upływie 9 miesięcy od dnia wyboru wójta i nie później niż na 9 miesięcy przed zakończeniem kadencji, jest równoznaczna z podjęciem
inicjatywy przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania wójta.


Przytoczony wyżej przepis dotyczy sytuacji, kiedy po złożeniu przez Komisję Rewizyjną wniosku o nieudzielenie absolutorium przygotowany na jego podstawie projekt uchwały uzyskałby w głosowaniu poparcie minimum 11 radnych.
Niepodjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium dla burmistrza nie jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu absolutorium (dalej, nie aktywuje się możliwość podjęcia procedury odwołania).

Tak więc wczorajsze wydarzenia nie będą miały ciągu dalszego, czyli następstw prawnych, czego niektórzy mieszkańcy oczekiwali.
Będą tylko gorzką pigułką, którą będzie musiał przełknąć włodarz gminy oraz mam nadzieję przyczynkiem do głębszej refleksji nad przyczynami takiego, a nie innego głosowania radnych.

Miejmy nadzieję, że Burmistrz wyciągnie właściwe wnioski, a radni nie pozwolą się już traktować z lekceważeniem.
Lekarstwo często ma gorzki smak, ale liczą się efekty jego działania.

Pozostaję w nadziei, że współpraca na linii burmistrz – rada się poprawi. Dla dobra Gminy!28 Comments
Poncjusz 28/08/2020
| |

Te dwie żółte kartki są też pośrednio oceną pracy zastępców Burmistrza jak i całego Urzędu Miasta. Ten brak aprobaty formalnie dotyczy 2019 r. ale działania od początku kadencji też “ostry cień mgły” rzucają na miniony rok. Oby to był “zimny kubeł wody”, który zaowocuje pozytywnymi zmianami. Wybory zbliżają się z każdym dniem i wtedy szersze audytorium się wypowie jak ocenia władze miasta.

Gość 21/08/2020
| |

Niestety, radni, którzy się wstrzymali, powinni pluć sobie w brodę. Nie tego oczekiwali od nich mieszkańcy. Wystarczy poczytać opinie w internecie, mieszkańcy mają dość. Była szansa, żeby to zmienić. Obawiam się, że przy postawie burmistrza będzie tylko gorzej.

karp 21/08/2020
| |

Wydaje mi się,że w materiałach absolutoryjnych brakuje sprawozdań finansowych spółek.

karp 21/08/2020
| |

Mecenasi to praktyczny naród. Wyczuli że coś wisi w powietrzu i ulotnili się jak kamfora.

karp 21/08/2020
| |

Rzeczywiście, uchwała nie została podjęta. Choć czytałem gdzieś że w samorządzie powiatu jest inaczej i że niepodjęcie uchwały jest równoznaczne z nieudzieleniem .
Tak czy siak, jeśli przed sesją absolutoryjną zdarzyło się 5 cudów, które wymieniłem, to zwiastuje to następne. Może teraz znikną nawet u was ulice publiczne. Proszę nie likwidować ich od razu, bo chciałbym taką zobaczyć, bo do nas ten wynalazek nie dotarł, mimo kontaktów władz naszych gmin.
Luboń też nie odstaje i jest zarządzany z izolacji domowej i sesja też została zwołana na wniosek osoby chorej. W tej sytuacji mnie może tylko lekko ździwić kiedy parzystokopytne zaczną fruwać.

Sierotka 21/08/2020
| |

To tylko potwierdza fakt, że całe to przedstawienie było bez szopką. Konsekwencji nie ma, rada zrobiła popisówkę i jeszcze na dodatek wszyscy byli zaskoczeni i nie wiedzieli co dalej w tej sytuacji. Masakra.