Budżet Obywatelski w gminie Mosina


Budżet obywatelski (a dokładniej budżet partycypacyjny) jest procesem demokratycznym, formą konsultacji społecznych polegającą na podejmowaniu decyzji co do sposobu wydatkowania określonej puli środków publicznych, przy czym w odróżnieniu od pozostałych typów konsultacji społecznych decyzje podjęte przez mieszkańców są wiążące.
Uczestnictwo w tej procedurze nie sprowadza się tylko do głosowania na wybrane projekty, ale zakłada również przygotowywanie takich projektów oraz kontrolowanie ich realizacji.
Uważa się, że jest to jedno ze skuteczniejszych narzędzi sprzyjających wzrostowi poziomu zaangażowania mieszkańców w sprawy lokalne.

Idea narodziła się w latach 1987-97 w Ameryce Południowej. Pierwszym miastem w Polsce, które wprowadziło BO jest Sopot. Miało to miejsce w 2011 r.

Warto wiedzieć…

Jaka jest wielkość budżetu obywatelskiego?

Większość miast nie przekracza 1%, najczęściej jest to kwota niższa niż 0,5% wykonanego budżetu za poprzedni rok.

Jaka jest sytuacja w sąsiednich gminach?

 • Puszczykowo  na razie nie planuje wprowadzenia BO.
 • Komorniki również nie planują. Wójt Jan Broda uważa, że: każdy mieszkaniec ma prawo wnieść swoje uwagi do projektu budżetu na etapie tworzenia. Inicjatywy społeczne są wnikliwie powiatrozważane i wprowadzane w miarę możliwości finansowych, czego przykładem jest zrealizowany skatepark w Komornikach i powstający Park Podworski w Plewiskach. Warto też zauważyć, że od 28 czerwca 2010 r. funkcjonuje w gminie Komorniki Uchwała Rady Gminy Komorniki w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Z jej § 1 wynika, że radni, sołtysi oraz organizacje pozarządowe mogą składać Wójtowi wnioski do projektu budżetu w nieprzekraczalnym terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy. Mieszkańcy mają więc też możliwość zgłaszania pomysłów nie tylko samodzielnie, ale także poprzez swoich reprezentantów.
 • Stęszew – realizuje BO od 3 lat, przeznacza na ten cel  50 tys. zł,
 • Czempiń –  w 2016 r. wyda na ten cel 50 tys. zł (w 2015 40 tys.). Zasady określa zarządzenie burmistrza z 3 kwietnia 2015 r.
 • Luboń – wdraża BO w tym roku – kwota 250 tys. zł, trwają prace nad ustaleniem zasad.Największe doświadczenie w realizacji budżetu obywatelskiego ma gmina Kórnik.
 • Kórnik – zrealizował już 3 edycje. W 2015 r. głosowało ok. 4,5 tys osób. Wybrano do realizacji 4 zadania z 25 wniosków.
  BO Kórnik
  Uchwała Rady określa zasady konsultacji i kwotę – na 2016 było to 700 000 zł (200 000 na zadania remontowo-inwestycyjne i 70 000 na zadania miękkie).
  W uzasadnieniu uchwały czytamy: Będzie to trzecia edycja Budżetu Obywatelskiego Gminy Kórnik – dwie poprzednie przeprowadzone zostały w latach 2014 i 2015. Szerokie zainteresowanie konsultacjami skłania do kontynuowania w kolejnych latach takiej formy współudziału społeczeństwa w decydowaniu o wydatkowaniu części funduszy z Budżetu Gminy Kórnik. Przeprowadzanie konsultacji społecznych wpływa pozytywnie na aktywizację mieszkańców, na budowanie więzi lokalnych, na poznawanie reguł demokracji i samorządności, jest formą badania opinii i udziału w mechanizmach demokracji bezpośredniej.
  Zasady BOGK są załącznikiem do zarządzenia Burmistrza Gminy Kórnik.
  Właściwe przeprowadzenie procedury zajmuje sporo czasu i wymaga sporych nakładów pracy ze strony urzędników.
 • HARMONOGRAM KONSULTACJI BOGK
  • kampania informacyjna – od kwietnia,
  • zgłaszanie propozycji (karta zgłoszenia) – od połowy maja do połowy czerwca,
  • weryfikacja wniosków – do 15 lipca
  • I tura głosowania –  do 7 września
  • II tura głosowania  do końca października
  • ogłoszenie wyników do 6 grudnia – protokół.
   BO Śrem


 • Śrem – II edycja – projekt uchwały.W Śremie przeznacza się na Budżet Obywatelski 600 tys. zł.Są 3 kategorie projektów:  Głosowało

  ogólnogminne – 50 % środków,
  lokalne miejskie – 25% środków,
  lokalne wiejskie – 25% środków
 • Kostrzyn – realizuje w 2016 r. I edycję BO – przeznaczono 200 zł, projekty mogły dotyczyć tylko działań inwestycyjnych o maksymalnej wartości  100 zł. Oddano 4623 głosów.
  Uchwała o konsultacjach w 2016 r.

 


 

 • Swarzędz –  ma już zestaw zadań – gotową kartę do głosowania na 2016 r.
  Najwięcej, bo 1,5 miliona złotych zostanie w 2016 r.przeznaczonych na budżet obywatelski w gminie Swarzędz. Budżet Obywatelski zostanie podzielony na dwie części. Głosowaniu będzie poddany projekt główny o wartości do 1 mln zł oraz projekty dodatkowe, których suma nie przekroczy 500.000 zł, a wartość jednostkowa 100.000 zł.

 


Co czeka burmistrza i radnych?

Muszą zdecydować:

 1. Kiedy zacznie w naszej gminie funkcjonować budżet partycypacyjny?
 2. Jaka kwota zostanie wydzielona z budżetu na ten cel?
 3. Jaki model budżetu będzie najbardziej odpowiedni dla gminy Mosina?
 4. Jakie będą obowiązywały zasady?
 5. W jaki sposób będzie prowadzona akcja informacyjna i konsultacje?

  etapy BO
  Wyborcza propozycja Przemysława Mielocha:

  mieloch1

12 Comments
Old Spice 08/04/2016
| |

W PRL-u Rząd rządził a PZPR kierowała.
Dzisiaj w Mosinie rządzi burmistrz Ryś a kieruje wiceburmistrz Mieloch.
Co nowa władza to nowe pomysły. Przy tak mizernym budżecie urządzanie igrzysk budżetowych to głupota. To tak jakby rodzina mieszkająca w walącym się domu zamiast przeznaczać każdy grosz na remont i poprawę warunków mieszkaniowych część środków przeznaczała na przegłosowane przez dzieci zakupy nie będące w tym momencie pierwszą potrzebą.
Skoro władza nie zna potrzeb mieszkańców i musi urządzać głosowanie to po co ta cała Rada , sołtysi i przewodniczący osiedli ? Zlikwidujmy wszystkie ciała przedstawicielskie i przejdźmy na demokrację bezpośrednią. Wtedy co niedzielę po kościele pójdziemy głosować do MOK-u a to w sprawie tężni, a to w sprawie nadania nazwy ulicy, a to w sprawie budowy wychodka miejskiego , itd., itd. I wtedy będzie ład i porządek jak mówił pewien klasyk z Białegostoku. A może…. nie będzie nic !

Kto tu rządzi? 08/04/2016
| |

Pobrałem sobie najnowszy Informator Mosiński i widzę, że w sprawie budżetu obywatelskiego klamka już zapadła. Szkoda, bo spodziewałem się, że w tak ważnej sprawie mieszkańcy też będą mieli coś do powiedzenia. Pani tutaj pisze, że radni muszą z burmistrzem zdecydować, kiedy będzie wdrożony, ile kasy na to pójdzie, jaki model będzie najlepszy, jakie będą obowiązywały zasady.
Na stronie 4, 5 i 6 są już wszystkie szczegóły są. Już od 1 maja można składać wnioski. Na zakończenie informacja, która mnie rozbawiła – w najbliższym czasie zbierze się zespół powołany przez burmistrza Rysia. W jakim celu się zbierze?
Wszystko wskazuje, że po to, by przyklepać plan zastępcy burmistrza Mielocha.
Tyle mają do powiedzenia radni i mieszkańcy. A może były jakieś konsultacje z mieszkańcami, a do mnie ta wiadomość nie dotarła? Będę wdzięczny za informację. Czy Rada już podjęła jakąś uchwałę w sprawie budżetu obywatelskiego? Skąd wzięła się ta kwota 1,2 mln?

baba jaga 16/03/2016
| |

Proszę zając się rozwojem nie tylko Mosiny, ale tych miejscowości co do gminy należą. Miało być lepiej, a okazuje się, że niewiele się zmieniło. powiem, że nawet na gorsze, bo w ubiegłych latach nawet przy większym śniegu były odśnieżane drogi nawet te gruntowe. Dziś strach pisać o drogach gminnych,a prośby o splanowanie raczej zdarzają się z łaski po nastu dniach (2-3 tygodni). Pytanie kto zarządza w dziale dróg, wygląda, że sa mało kompetentni i nie rozumieją jakie konsekwencje może wywołać ich bezradność. Włodarze gminy myślą o budowie basenu, a czy na to składają się tylko mieszkańcy Mosiny, bo inni raczej nie mają dojazdu nawet do urzędu.Proszę sprawdzić, jak wyglądają te rozjechane przez szambiarki i ciężkie pojazdy drogi gruntowe. Nie ma się co dziwić przejechać i sprawdzić rowerem się nie da, a szef Włodarzy nie ma prawa jazdy. Liczyłam na poprawę, niestety to tylko było marzenie. Pan z-ca Mieloch podobno był taki bystry w sprawie uzyskania z UE dla gminy więcej środków, co mogłoby poprawić komunikację i infrastrukturę drogową,a tu dziwne milczenie.Pytanie, czy dacie poszczególnym miejscowości po 2 złote???

M Twardowska 13/03/2016
| |

Kampania kampanią obecnie od 1,5 roku Burmistrzem jest Pan Ryś więc pytania dotyczą teraźniejszości. Nie tylko Pan Mieloch miał pomysł na Budżet Obywatelski Pan Ryś i inni kandydaci również o nim mówili, więc nie rozumiem podkreślania rangi jednej koncepcji. Chyba, iż ją “będziecie” wprowadzać w życie. Jeżeli tak to nic nie stoi na przeszkodzie w przekazaniu tej informacji.

na spokojnie 12/03/2016
| |

Dwie sąsiednie gminy nie myślą o budżecie obywatelskim, dwie udają, że mają taki budżet (co to jest 50 tys.?!!!!!), dwie się przymierzają, a dwie robią to profesjonalnie. Żeby był sens zaczynać trzeba przeznaczyć na ten cel min. 500 tys. zł. Chyba nas na tyle stać.

Leon z Mosiny 12/03/2016
| |

Bieda w Gminie aż piszczy, a komuś zachciewa się budżetu obywatelskiego.
Najpierw zaspokójcie podstawowe oczekiwania mieszkańców a więc zbudujcie chodniki drogi i oświetlenie a potem bawcie się w konkursy mające na celu podział środków budżetowych ( może kolejną tężnię albo wieżę na Pożegowie).Racjonalne stanowisko co do budżetu obywatelskiego ma wójt Broda z Komornik i może dlatego Komorniki tak stoją jak stoją. Kto korzysta z budżetu obywatelskiego w gminie Kórnik ? Miasto Kórnik i duże wsie. A gdzie małe wioski ?
Krótko mówiąc: budżet obywatelski to forma propagandy samorządowej nakierowana na promocję tzw. wierchuszki ( przecież większość coś dostanie a więc odwzajemni się w wyborach i mająca związku z racjonalnym gospodarowaniem pieniędzmi publicznymi i przemyślanymi działaniami na rzecz zaspakajania w najszerszym możliwie zakresie, podstawowych potrzeb szerokiego grona mieszkańców.

M.Twardowska 11/03/2016
| |

Opracowanie założeń jest ważne. Jednak ważniejsza jest informacja dla mieszkańców jaką kwotę zarezerwowano w budżecie gm. Mosina w 2016 roku czy jest to 1 % jeżeli mniej to konkretnie ile, czy jest określony % kwoty wykonanego budżetu za poprzedni rok (czy raczej dowolność) . Czy realizacja wybranego projektu będzie w roku konsultacji, czy może w następnym?
Burmistrz i Radni posiadają tak ogólny zarys dotyczący tego tematu, ponieważ inne gminy posiadają w tej materii doświadczenie w jego realizacji (można ich podpatrzeć) a w kampanii Pan Burmistrz o Budżecie Obywatelskim dużo mówił więc zarys jest teraz – szczegóły.

fan 11/03/2016
| |