Budżet Obywatelski – zmiany?

Jutro sesja Rady Miejskiej w Mosinie. Zacznie się jak zwykle o 16.00.  Po dwóch latach na wniosek Burmistrza została zmieniona kolejność punktów – Sprawozdanie z działalności miedzy sesjami i Wnioski i zapytania radnych będą na początku sesji.
Porządek obrad i załączniki  (wystarczy kliknąć w treść punktu) TUTAJ.
Oprócz projektów, które wpłynęły we właściwym czasie (tzn. tydzień przed terminem sesji) najprawdopodobniej zostanie zgłoszony wniosek o poszerzenie porządku obrad o punkt dotyczący Budżetu Obywatelskiego na kolejny rok.
Radni są w tym względzie podzieleni. Większość radnych z okręgów wiejskich nie chce żadnych zmian, oczekuje kontynuacji tego, co było w poprzedniej edycji. Kilku radnych jest przeciwnych wydawaniu miliona złotych na drobne zadania. 30 dodatkowych projektów do realizacji w tym roku spowodowało zdecydowany wzrost obowiązków urzędników pracujących w Referacie Inwestycji i Rozwoju Gminy. Zdaniem niektórych może się to odbić niekorzystnie na realizacji pozostałych inwestycji. 
Pojawiają się głosy, by środków przeznaczonych na miasto nie dzielić na osiedla. Większa kwota to więcej możliwości. Nie wszystkie osiedla mają działki. Podział na osiedla jest sztuczny, bo Mosina to niewielkie miasto.
Budżet Obywatelski powinien łączyć, a nie dzielić. Być może taka koncepcja zwiększy ilość zainteresowanych.

Jakie jest Państwa zdanie?

Zaproponowany przez zastępcę burmistrza budżet na kolejny rok to 947 923 zł.

0 Comments

No Comment.