Budżet Obywatelski – pomysły mieszkańców

Wczoraj zespół do spraw budżetu obywatelskiego dyskutował nad złożonymi przez mieszkańców projektami.
Wcześniej ich kompletność, prawidłowość, możliwość realizacji w podanych kwotach i miejscach weryfikowali urzędnicy różnych referatów.
36 wniosków przeszło weryfikację pomyślnie, 16 zostało odrzuconych.

Lista wniosków zweryfikowanych pozytywnie

Lista wniosków odrzuconych

Powody odrzucenia wniosków były następujące:

 • kwota zadania wyższa od limitu środków lub niedoszacowanie kwoty zadania,
 • kwota nie zapewnia uzyskania efektu finalnego,
 • lista poparcia podpisana przez osoby niezameldowane w gminie Mosina,
 • zadanie niezgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • teren przeznaczony na inny cel,
 • brak możliwości technicznych na zrealizowanie zadania,
 • wniosek złożony po terminie,
 • zakup ruchomości (mebli).

Pomysły/potrzeby zgłoszone przez mieszkańców:

 • 8 – remont lub budowa chodnika, utwardzenie fragmentu jezdni lub wjazdu z ulicy gruntowej w utwardzoną,
 • 15 – siłownia zewnętrzna lub urządzenie terenu rekreacyjnego,
 • 7 – modernizacja budynku świetlicy,
 • 8 – rozbudowa placu zabaw,
 • 4 – stacja naprawy rowerów, stojaki na rowery,
 • 3 – oświetlenie,
 • 3 – budowa parkingu,
 • 1 – budowa studni chłonnych,
 • 2 – progi zwalniające,
 • 1 – urządzenie terenu zieleni.

Najwięcej projektów złożyło:

sołectwo Pecna/Konstantynowo – 5
sołectwo Czapury  – 4
Osiedle nr 1 – 4
Osiedle nr 6 – 4
sołectwo Daszewice – 3
sołectwo Krosno – 3
sołectwo Rogalinek – 3
sołectwo Żabinko – 3
Osiedle nr 3 – 2
Osiedle nr 5 – 2
Osiedle nr 7 – 2
sołectwo Sasinowo – 2
pozostałe 16 (za wyjątkiem 1 sołectwa) po 1 wniosku.

W praktyce głosowanie w większości sołectw nie będzie potrzebne. Taka sytuacja jest w tych, które złożyły tylko 1 wniosek, lub 2-3 jeśli ich łączna kwota nie przekracza przyznanego limitu środków.
Tylko w 7 na 28  jednostkach pomocniczych głosowanie zdecyduje o wyborze wykluczających się opcji.
2 sołectwa nie skorzystają z Budżetu Obywatelskiego w 2017 r.

2 września ponownie spotkał się zespół ds. Budżetu Obywatelskiego.
Uwzględniono odwołania 3 wnioskodawców i aktualnie lista wniosków zatwierdzonych składa się z 39 projektów.
Na liście wniosków odrzuconych jest 13 projektów.

 

4 Comments
QQ40 29/08/2016
| |

Najlepsze jajo( uzasadnienie odrzucenia wniosku) mosińskich urzędników z Szeligą, Mielochem i Rysiem na czele: Progi zwalniające na ulicy 25 Stycznia w Mosinie
Koszt zadania: 8 000,00zł
Uzasadnienie: “brak zasadności lokalizacji progu zwalniającego”. Normalnie boki zrywać z tych…

karp 28/08/2016
| |

Jednym z powodów odrzucenia wniosków były podpisy osób niezameldowanych.
Moim zdaniem jest to dyskryminacja p.Pyzy. Gdyby UM Mosina sprzedał mu Wartę jako łąkę, to chętnie zbuduje wam na niej szeregowce i szamba.
Bez konieczności nakładów bez strony samorządu. Dzięki p.Pyzie będziecie mogli przejśc Wartę suchą stopą. 🙂

Iwona 28/08/2016
| |

Jak na razie to pomysły średnio fajne, czekam na ogłoszenie wszystkich projektów, może w szczegółach będzie coś ciekawszego.