Budżet obywatelski – Osiedle nr 3 w Mosinie

Dzisiaj spotkał się zespół ds. budżetu obywatelskiego w składzie: Jerzy Ryś, Przemysław Mieloch, Maria Witkowska, Wiesława Mania, Tomasz Łukowiak, Dominik Michalak, Kazimierz Wróbel i ja. Wszystko wskazuje, że budżet przejdzie w ogłoszonym w Informatorze Mosińskim kształcie z kosmetycznymi, redakcyjnymi poprawkami, gdyż sołtysi, którym kiedyś na spotkaniu burmistrz ten pomysł przedstawił, nie mogą się już doczekać jego realizacji. Po opublikowaniu w Informatorze Mosińskim szczegółów mieszkańcy przyzwyczaili się do wyliczonych kwot.
Nie tak sobie budżet obywatelski wyobrażałam, ale jestem realistką. Rada to arytmetyka – wszystko wskazuje na to, że 28 kwietnia  klamka w tej sprawie zapadnie.

Żałuję, że wniosek burmistrza Rysia nie przeszedł, by stawki na 1 mieszkańca 25 zł (miasto), 40 (Krosno i Czapury) oraz 55 zł pozostałe wsie zamienić na odpowiednio 30 – 40 – 50 zł.

Z dużą dozą prawdopodobieństwa można określić, że Osiedle nr 3 w Mosinie, którego jestem mieszkanką, będzie mogło składać projekty nie przekraczające kwoty 75 tys. zł.

Spróbujmy sobie wyobrazić  jak to mogłoby wyglądać w praktyce:

 • POMYSŁ – Osoba lub grupa osób ma pomysł na realizację inwestycji lub remontu. Zadanie można zaplanować tylko na nieruchomości gminnej. Musi być do zrealizowania w jednym roku.
 • WNIOSEK – Trzeba wypełnić wniosek, oszacować koszt, dołączyć szkice, mapy, ekspertyzy, zapytanie o cenę.
 • PODPISY – Następnie trzeba zebrać podpisy 15 osób z numerami PESEL i złożyć wniosek w ustalonym terminie.
 • WERYFIKACJA – Urzędnicy zweryfikują wnioski i wezwą do uzupełnienia ewentualnych braków.
 • LISTA PROJEKTÓW – Po zatwierdzeniu przez Zespół ds. BO zostanie ogłoszona lista projektów, które pomyślnie przeszły weryfikację.
 • GŁOSOWANIE
 • WYNIKWyobraźmy sobie, że na Osiedlu Nr 3, które ma 75 tys zł do dyspozycji, złożono 6 projektów, dwa z powodu niespełnienia warunków nie zakwalifikowały się. Rozpoczyna się głosowanie (Internet, papierowy formularz).1. projekt A –  50 tys. – 126 głosów  – przechodzi do realizacji
  2. projekt B – 40 tys. – 98 głosów – jest dobry, ale nie mieści się w kwocie, którą dysponuje osiedle,                                                                                                                                                    więc odpada,
  3. projekt C- 10 tys.  – 52 głosy – awansuje na 2 m-ce i przechodzi do realizacji
  4. projekt D – 5 tys.  – 23 głosy – przechodzi do realizacjiNiewykorzystana kwota 10 tys. wraca do budżetu gminy.Oczywiście jest to jeden z możliwych wariantów.

  [table id=20 /]

  Aby wstępnie oszacować kwoty przypadające na osiedla posłużyłam się uchwałą z 26.03.2015 r., która podaje liczbę mieszkańców w poszczególnych okręgach.

  Kwoty do dyspozycji osiedli będą nieco wyższe, gdyż w ciągu 2015 r. liczba mieszkańców miasta Mosiny wzrosła o ok. 500 mieszkańców.

  Co sądzicie Państwo o takiej formie budżetu obywatelskiego?
  Szanowni Mieszkańcy Osiedla nr 3, co można by zrobić Waszym zdaniem na naszym osiedlu za 75 tys. zł. ?

  Przypominam, że Osiedle Nr 3 to obszar między torami a ul.Kanałem Mosińskim od granic z Krosnem do ul. Łaziennej, Kanałowej i Śremskiej.

Osiedle nr 3

6 Comments
M. Kaptur 27/04/2016
| |

Komisja Budżetu i Finansów na ostatnim swoim posiedzeniu pracowała m.in. nad projektem Regulaminu-Zasad BO Gminy Mosina na rok 2017.
Ponieważ kwota przeznaczona na miasto wynosi ogółem 328 900 zł i nie została jeszcze podzielona na poszczególne osiedla, złożyłam wniosek, by budżetu obywatelskiego dla Mosiny nie dzielić na części. Umożliwiłoby to realizację większych zadań i dałoby nam możliwość przetestowania formuły zbliżonej do modelu w Kórniku, Śremie czy w Swarzędzu. Byłaby byc może większa szansa na zachęcenie do aktywności na nowym polu większej liczby mieszkańców. Wniosek uzyskał większość, ale ostateczną decyzję podejmie Rada Miejska na dodatkowej sesji, która odbędzie się w dniu 13 maja.
Obawiam się, że przypisanie konkretnych kwot spowoduje, ze w danej jednostce pomocniczej (sołectwo/osiedle) zostanie zgłoszony 1 projekt i głosowanie będzie pozbawione sensu. To spowoduje, że budżet obywatelski przybierze w naszej gminie postać drugiego funduszu sołeckiego. Na zebrania wiejskie, gdzie zapadają decyzje, na co przeznaczyć kwotę – w największych sołectwach jest to 25 tys. zł – przychodzi niewiele osób ( w 2015 r. Krosno – 35 obecnych na zebraniu na 2,5 tys. mieszkańców, Czapury 36 obecnych spośród 2,2 tys zameldowanych osób, Daszewice 26 z 1,7 tys, Pecna 34 z 1,9 tys, Rogalinek – 42 osoby z 1,5 tys mieszkańców).
Mapa budżetów partycypacyjnych – http://bp.partycypacjaobywatelska.pl/mapa/

Maciej 16/04/2016
| |

Nie nazywajmy tego “budżetem obywatelskim”, bo bużdet obywatelski powinien być narzędziem aktywizującym, a nie inwestycyjnym. Nie może być wycinkiem budżetu inwestycyjnego, szczególnie, że w tej formule nie da się wiele inwestycyjnego robić. I co? mieszkańcy mają zgłaszać swoje pomysły inwestycyjne? Na co? Na siłownię, ławki, plac zabaw? I co dalej? To czego najbardziej potrzebują, czyli drogi, chodniki powinna realizować gmina, bo to jej obowiązek, nie mieszkańców. Co zrobi sołectwo z 4 tys., z 8 tys.? szczególnie, że nie mogą to być projekty cześciowe. Do całego pomysłu trzeba doliczyć koszty projektu. Kto te projekty będzie koordynował, kto będzie realizował? Referat Inwestycji? Już teraz ledwo zipie i nie radzi sobie z wieloma problemami. Co do osiedla nr 3, to do zagospodarowania jest chociażby Strzelnica, inne tereny zielone np. na Bukowej, teren po placu zabaw na Głogowej, enklawy zieleni na Królewskim, pomysłów by się trochę znalazło, jeśli przeforsowane będzie to “coś” w tym kształcie.

Old Spice 16/04/2016
| |

Pani Przewodnicząca, nie tylko, że z budżetu obywatelskiego nie zrobi się tak potrzebnego odwodnienia i utwardzenia dróg na Osiedlu Nr 3 ale odsunie się w czasie ich realizacja ze względu na trwonienie środków np. na siłownie. Czy nie nadszedł czas aby zastanowić się nad zmianą sternika inwestycyjnego Gminy ?