1 Comments
taboret 31/12/2015
| |

2015- 2016
Stary Rok dziś cyferkę zmienia
wszyscy wszystkim ślą życzenia.
I tak staropolskim obyczajem
życzmy sobie dziś nawzajem
oby nowy lepszy był od starego
tak po prostu, roku do siego.