Budżet na 2015 rok

Rada na sesji w dniu 29 stycznia 2015 r. uchwaliła budżet. Zarówno autopoprawki burmistrza jak i wnioski Komisji Budżetu i Finansów zostały przyjęte jednogłośnie.

Projekt budżetu opracowany pod kierownictwem Zofii Springer wpłynął do Rady w dniu 17 listopada 2014 r.
PROJEKT BUDŻETU z dn. 12.11.2014 r. – poniżej linki:
część 1 – opisowa
część 2 – dochody i wydatki w ujęciu tabelarycznym
część 3 – załączniki, w tym najważniejszy nr 7 załącznik inwestycyjny oraz fundusze sołectw i osiedli

Radni analizowali budżet w czasie posiedzeń komisji branżowych.

Komisja Budżetu przedstawiła burmistrzowi 5 wniosków.

wydatki majątkowe – załącznik inwestycyjny ( nr 7) str. 82-85

 

nr w zał. nr 7 nazwa zadania  projekt budżetu autopoprawka po zmianie
3 Projekt i realizacja utwardzanie ulic wraz z odwodnieniem
– dopisano ul. Sowińskiego i Wiosny Ludów oraz ul. Klonową
0 50 000 50 000
4 Budowa chodników – dopisano ul. Ludwikowska w Krosinku
i ul. Kazimierza Odnowiciela w Mosinie
0 20 000 20 000
     6 Czarnokurz – budowa ul. Chopina I etap – ul. Czarnokurz, Świerkowa, Wodna 1 200 000 – 1 100 000 100 000
7 Budowa kanalizacji tłocznej Daszewice 730 000 – 650 000 80 000
12 Uzbrojenie terenu inwestycyjnego 150 000 – 140 000 10 000
24 Budowa oświetlenia – dopisano ul. Kostrzewskich w Rogalinku- projekt 0 5 000 5 000
26 Budowa i modernizacja świetlic wiejskich – dopisano Sowinki
nowe Projekt i rozbudowa szkoły w Krosinku 0 80 000 80 000
nowe Termomodernizacja sali OSiR 0 25 000 25 000
nowe Współpraca z powiatem 0 10 000 10 000

Wydatki bieżące:

treść plan auto-
poprawka
po zmianie
1 Działalność usługowa – plany zagospodarowania przestrzennego
– zakup usług pozostałych
    600 000 – 307 300 292 6999
2 Gospodarka gruntami i nieruchomościami podatek VAT 1 398 000 – 700 000 698 000
3 zakup usług pozostałych 745 000 – 45 000 700 000
4 Urzędy gmin zakup usług pozostałych 680 000 – 80 000 600 000
5 zakup materiałów i
wyposażenia
215 000 – 15 000 200 000
6 pozostała działalność 151 300 – 20 000 131 300
7 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst 1 280 000 – 120 000 1 160 000
8 Utrzymanie zieleni – zakup usług pozostałych 296 750 – 50 000 246 750
9 Oświatadotacja z budżetu państwa
na wychowanie przedszkolne
(przedszkola i zerówki w szkołach)
zrekompensuje zmniejszone wydatki
w oświacie
– szkoły podst.(w zdjętej
kwocie 80 000 na projekt
szkoły w Krosinku)
18 872 369 – 150 000 18 722 369
10 gimnazja 7 899 194 – 100 000 7 799 194
11 przedszkola 8 806 705 – 518 580 8 288 125
12 Edukacyjna opieka wychowawcza – świetlice szkolne 2 009 011 – 50 000  1 959 011
13 Wspieranie rodziny – asystent 0 52 000 52 000
14 Aktualizacja składki SELEKT 119 296 1 580 120 876
15 Dotacja celowa dla m. Poznania – umowa partnerstwa 0 7 300 7 300

Załacznik nr 3 Plan przychodów i rozchodów

paragraf treść plan po zmianie
 963 spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem śr. pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2 422 529 76 112 *)

*) Kwota faktycznie zaciągniętej pożyczki (świetlica w Krośnie) jest niższa niż planowano.

12 Comments
Czarnokurz 15/06/2015
| |

W takim razie jaki jest plan na zrealizowanie budowy tych ulic?
Pieniądze na realizację zostały zabrane. I co dalej?

Malgorzata Kaptur 15/06/2015
| |

Trafne określenie – nikt tego nie wie kiedy i ile nam “skapnie”. To zależy od wyników przetargów w tych gminach, co są na liście wyżej. Jeżeli przetargi będą tańsze niż zakładano, to będzie kapało dalej. Póki co rozstrzygnięte zostały dopiero 2 przetargi.

Czarnokurz 15/06/2015
| |

A kiedy będzie ostatecznie wiadomo. Czy coś się nam skapnie czy nie? Jakie są ostateczne terminy?

taboret 15/06/2015
| |

@ czarnokurz ::: Zgadzam się z p. MK To by było samobójstwo.
http://www.archiwum.przetargi.info.pl/brak_zabezpieczonych_srodkow_forum_7-1029.html

Malgorzata Kaptur 15/06/2015
| |

Gmina nie może rozpisać przetargu, jak nie ma środków na zrealizowanie inwestycji. Rozmawiałam przed chwilą z Urzędem Wojewódzkim. Mosina mogłaby liczyć obecnie na zaledwie 200 tys. dofinansowania. Jak wynika z listy rankingowej Mosina wnioskowała o dofinansowanie w wysokości 2.999.400,00 Jak rozstrzygną się przetargi w gminach, które są wyżej od nas, może pojawią się kolejne środki, ale czas płynie, a inwestycja na Czarnokurzu jest zbyt duża, by gmina mogła podjąć ryzyko, bo dotację można otrzymać, jeśli inwestycja zostanie zakończona do końca roku kalendarzowego. Sytuacja byłaby inna gdyby chodziło o mniejsze przedsięwzięcie.

Czarnokurz 15/06/2015
| |

Gdyby poprzedni budżet był realizowany to by nie było problemu. Bo przetarg by już był rozpisany a budowa może w trakcie realizacji do tego doszło by dofinansowanie i było by ok. A tak nie mam nic i pani retoryki wnioskuje że nic z tym projektem się nie będzie działo. Jakie są koszty ogłoszenia przetargu skoro projekt już jest od kilku lat?

Malgorzata Kaptur 15/06/2015
| |

Trudność polega nie na tym, że w budżecie gminy trzeba by teraz znaleźć środki na wkład własny, lecz na tym, że gmina na liście rezerwowej czeka na środki, które pozostaną po przetargach w tych gminach, które znalazły się na liście i są już po przetargach. Dopiero wtedy z tych oszczędności powstaje dofinansowanie dla gminy na liście rezerwowej. Inni rozpoczynają budowę, a my dopiero ogłaszalibyśmy przetarg. Terminowe zakończenie prac byłoby trudne lub wręcz niemożliwe przy tak dużej inwestycji. Niezakończenie budowy w terminie to utrata dofinansowania.

Czarnokurz 15/06/2015
| |

Nie jestem ekspertem ale myśle ze gdyby na początku kadenci nie urwano z budrzetu
” Czarnokurz – budowa ul. Chopina I etap – ul. Czarnokurz, Świerkowa, Wodna
1 200 000 – 1 100 000″ 110000 zł. Nie było by żadnego ryzyka.

Malgorzata Kaptur 12/06/2015
| |

Jak mnie poinformował po południu burmistrz Jerzy Ryś jesteśmy na pierwszym miejscu na liście rezerwowej i być może po przetargach zostanie trochę pieniędzy. Mosina dostałaby wtedy jakieś dofinansowanie, ale z uwagi na to, że odcinek do budowy to 2,1 km, procedura przetargowa jest długa, więc gmina mogłaby nie skończyć zadania do końca roku, a wtedy dofinansowanie by przepadło i całą inwestycję trzeba by sfinansować ze środków własnych. Ryzyko jest zbyt duże.

Malgorzata Kaptur 12/06/2015
| |

Schetynówka łącząca zygzakiem przez Czarnokurz dwie drogi wojewódzkie 430 i 431 ostatecznie nie uzyskała dofinansowania. Mosina zajmowała 32 miejsce na liście rankingowej a środków starczyło na 26 dróg. Zabrakło 1,1 punktu.
http://www.poznan.uw.gov.pl/system/files/zalaczniki/lista_zakwalifikowanych_wnioskow_o_dofinansowanie_zadan_2015.pdf

Czarnokurz 12/06/2015
| |

Mam pytanie. Mosina dostała dofinansowanie na
Budowa ulic Czarnokurz,Chopina,Świerkowej w Mosinie
, łączących drogi wojewódzkie nr 431 i 430
IR-V1.3146.9.27.201
Źródło:
http://www.poznan.uw.gov.pl/system/files/zalaczniki/ostateczna_lista_rankingowa_0.pdf
Czy ta inwestycja będzie zrealizowana?

Monika 09/04/2015
| |

Nie rozumiem jak można było w pierwotnym projekcie pominąć koszty związane z zatrudnieniem asystenta rodziny, przecież to od 1 stycznia obowiązek gminy. Wiele osób nie zdaje też sobie sprawy z tego, że dobry asystent rodziny to skarb dla naszego systemu pomocy społecznej. Ma więcej możliwości zastosowania pracy socjalnej, która powinna prowadzić ostatecznie do rozwoju ich umiejętności społecznych, zawodowych, a w konsekwencji usamodzielnienia i wyjścia z systemu pomocy społecznej. Pomoc społeczna powinna być pomocą doraźną lub ostateczną, jeśli zawiodą inne starania, a nie stałą, często rodziny korzystają z pomocy z pokolenia na pokolenie. Jest coraz więcej narzędzi aktywizacji społeczno-zawodowej, pomocy w wychodzeniu z bezradności, często wyuczonej bezradności i chwała tym, którzy to stosują, nie bojąc się stawić czoła trudnościom.