Budżet 2019 w pigułce

24 stycznia Rada Miejska w Mosinie uchwaliła budżet na 2019 rok. Tegoroczny budżet to 153,5 mln zł dochodów. Wydatki są wyższe o 2,6 mln zł i wynoszą 156,1 mln zł.

BUDŻET 2019 – link do uchwały budżetowej

W roku 2019 Gmina Mosina wyemituje obligacje o wartości 10 mln zł.

Łączna kwota rozchodów w roku 2019 wyniesie 7.407.910,87 zł.

Gmina dokona wykupu obligacji komunalnych w łącznej kwocie 6.500.000,00 zł,  sprzedanych na rynku krajowym w:
•2013 r. – 1.500.000,00 zł,
•2014 r. – 1.500.000,00 zł,
•2015 r. –    500.000,00 zł,
•2018 r. – 3.000.000,00 zł,

Gmina dokona także spłaty pożyczek do WFOŚiGW w łącznej kwocie 907.910,87 zł,
w tym:
•76.590,00 zł (Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Fredry w Mosinie), •234.321,52 zł (Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2 w Mosinie), •293.537,86 zł (Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Torowej, Jesionowej, Cisowej, Dębowej i Ogrodowej w Mosinie),
•110.769,21 zł (Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gmina Mosina), 
•138.461,52 zł (Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wodnej w Mosinie – etap II), 
•54.230,76 zł (Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Krótkiej w Mosinie).

578 tys. zł to fundusz sołecki. 139,7 tys. zł trafi do jednostek pomocniczych na wydatki statutowe. 497 tys. zł to dawny budżet obywatelski, który został rozdysponowany na wydatki inwestycyjne przez jednostki pomocnicze.

Największy udział w dochodach Gminy ma
Na wydatki inwestycyjne planuje się wydać 38,4 mln zł.

INWESTYCJE 2019

4 Comments
karp 01/02/2019
| |

Zapowiedź to jeszcze nie fakt. Wspomniany Vincent myślał już dużo wcześniej, że się dzieli z samorządami.Nie chcę luki vatowskiej w mózgu i dlatego nie jem ośmiorniczek.

karp 31/01/2019
| |

Jest jeden człowiek w kraju, który twierdzi, że do gmin trafia też część wpływów z Vat.
Nazywa się Vincent Rostowski i był tylko prostym ministrem finansów i stąd pewnie brak wiedzy.